Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
22:00 20 08 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Acte normative aprobate sau de care guvernul a luat act în ședința Guvernului României din 17 iulie

ro

17 Jul, 2019 16:52 540 Marime text
Astăzi, 17 iulie, a avut loc o ședință de guvern unde, o serie de proiecte sau acte normative s-au regăsit pe ordinea de zi.

Astfel, s-au pus în discuție următoarele:
 
  • PROIECTE DE LEGI
PROIECT DE LEGE pentru acceptarea Acordului de înființare a Băncii Asiatice de Investiţii în Infrastructură, încheiat la Beijing, la 29 iunie 2015 şi a Rezoluţiei nr. 40 privind admiterea României ca membru al Băncii Asiatice pentru Investiţii în Infrastructură, adoptată de Consiliul Guvernatorilor Băncii Asiatice pentru Investiţii în Infrastructură, la 12 mai 2017

PROIECT DE LEGE pentru completarea art.114 alin. (1) din legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi a art.55 din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat

PROIECT DE LEGE privind înființarea Consiliului naţional pentru dezvoltarea resurselor umane din administraţia publică
 
  • ORDONANȚE DE URGENȚĂ
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru completarea art. 8 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice şi antidoturi, în vederea asigurării protecţiei intereselor esențiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deșeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecția şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind achiziția centralizată de elicoptere şi simulatoare de zbor aparținând Ministerului Afacerilor Interne pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind prorogarea termenului de administrare a obligațiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii de către organele fiscale de la nivel județean şi al Municipiului Bucureşti de la data de 1 august 2018 la data de 1 noiembrie 2018

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. 1 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru stabilirea unor măsuri privind imobilul “Sala Palatului”  și pentru modificarea unor acte normative

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru stabilirea unor măsuri privind finalizarea lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din cadrul Programului național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe aprobat în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea art. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2001 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
 
  • HOTĂRÂRI
HOTĂRÂRE privind modificarea alin. (1) al art. 11 din Normele metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap aprobate prin Hotărârea Guvernului  nr.1017/2018

HOTĂRÂRE  privind actualizarea anexei nr.13 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi transmiterea unui imobil din administrarea Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Botoşani în administrarea Casei Judeţene de Pensii Botoşani 

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Protocolului Sesiunii a XXX-a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Gyula, la 17 mai 2019 pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003 

HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.441/2019 privind suplimentarea bugetului Ministerului Apelor şi Pădurilor din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului pentru realizarea, în regim de urgenţă, a unor lucrări de investiţii de prevenire şi înlăturare a efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii în perioada februarie - mai 2019 pe cursurile de apă din judeţele Argeş, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Caraş-Severin, Cluj, Covasna, Gorj, Hunedoara, Maramureş, Mureş, Neamţ, Satu Mare, Sălaj, Timiş, Vaslui, Vrancea 
 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare pe anul 2019 al Ministerului Transporturilor

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naţionale ''Administraţia Porturilor Dunării Maritime'' S.A Galaţi aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor 

HOTĂRÂRE privind schimbarea încadrării în categorii funcţionale şi a regimului juridic al unui sector de drum din judeţul Giurgiu, precum şi pentru modificarea traseului drumului naţional DN 5 
 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 al Regiei Autonome ''Monetăria statului'', aflată în subordinea Băncii Naţionale a României 

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Ministerului Economiei pe anul 2019 
 
HOTĂRÂRE privind aprobarea înscrierii coridorului de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Deschiderea şi punerea în exploatare a Carierei Roşiuţa, judeţul Gorj, la o capacitate de 3.000.000 tone/an'' aflat în administrarea Ministerul Energiei, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului 

HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ''Horea'' al Judeţului Mureş a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului 
 
HOTĂRÂRE privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar şi schimbării unităţii de administrare pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M 0813 Bucureşti 

HOTĂRÂRE privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei Sighetu Marmaţiei, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

HOTĂRÂRE privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale şi în concesiunea Societăţii "Oil Terminal" - S.A. Constanţa, aprobarea Actului adiţional nr.4 la Acordul petrolier de concesiune a activităţii de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al ţiţeiului şi produselor petroliere, a instalaţiilor de pompare şi a celorlalte instalaţii şi echipamente aferente acestora încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Oil Terminal" S.A. Constanţa, precum şi actualizarea anexei nr.22 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului 

HOTĂRÂRE privind aprobarea prealabilă în vederea recunoaşterii prin hotărâre judecătorească a Asociaţiei "Gemeinde fur Christus e.V" din Republica Federală Germană 
 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, fără compensare, de către Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. a terenului în suprafaţă de 81,0248 ha, în vederea realizării obiectivului de utilitate publică şi de interes naţional „Deschiderea şi punerea în exploatare a Carierei Roșia de Jiu, judeţul Gorj, la o capacitate de 8 milioane tone/an lignit” 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, fără compensare, de către Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. a terenului în suprafaţă de 28,5663 ha, în vederea realizării obiectivului de interes naţional şi de utilitate publică „Lucrări pentru punerea în funcțiune a capacității finale de producţie de 8.500 mii tone/an lignit la Carierea Jilţ Sud” 
 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2019 pentru Administraţia Naţională „Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor
 
  • MEMORANDUMURI
MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării unui Memorandum de Înţelegere între Ministerul Energiei şi TRANSGAZ S.A din România şi Consiliul Consultativ al Coridorului de Sud de gaze, privind potenţialul de cooperare în utilizarea infrastructurii de transport al gazelor oferită de interconectorul RO-BG şi conducta BRUA în etapele viitoare de extindere a Coridorului Sudic de gaze în Balcani şi Europa Centrală
 
  • INFORMĂRI
INFORMARE referitoare la Hotărârea Tribunalului Uniunii Europene din 18 iunie 2019 şi consecințele financiare asupra României 

INFORMARE cu privire la desfăşurarea activităţilor din cadrul raporturilor constituţionale între Guvern si Parlament, în perioada 1 ianuarie - 5 iulie 2019 
 
INFORMARE referitoare la elaborarea ordonanţelor în temeiul Legii nr.128/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
 
  • RAPOARTE
RAPORT privind datoria publică guvernamentală la 31 decembrie 2018

Ti-a placut articolul?

Comentarii