Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
10:16 22 07 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Decizii importante luate în cadrul Maurer Imobiliare. Societatea și-a schimbat forma juridică. Ce se întâmplă cu punctul de lucru din Tenerife, Spania

ro

06 Jan, 2023 15:45 2439 Marime text
foto: unsplashMaurer Simon Andreas şi Dimbath Petra Renate, acţionari care reprezintă 100% capitalul social al Societăţii Maurer Imobiliare - S.A., precum şi cu participarea administratorului şi directorului general al Societăţii, Creţa Marius-Nelu au hotărât în unanimitate de voturi următoarele:

Acţionarii prezenţi, care reprezintă 100% capitalul social, au hotărât să ţină o adunare generală şi să ia orice hotărâre de competenţa adunării, fără respectarea formalităţilor cerute pentru convocarea ei.
Adunarea generală este întrunită legal şi se desfăşoară în concordanţă cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale actului constitutiv al societăţii.
Este desemnat Preşedinte al Adunării Maurer Simon Andreas şi secretar al Adunării, Creţa Marius-Nelu.

Acţionarii prezenţi, care reprezintă 100% capitalul social, aprobă cu unanimitate de voturi ordinea de zi a adunării generale, care este următoarea:
1. schimbarea formei juridice a societăţii din societate pe acţiuni (S.A.) în societate cu răspundere limitată (S.R.L.);
2. confirmarea administratorului societăţii şi a auditorului societăţii;
3. închiderea unor puncte de lucru ale societăţii;
4. corectarea adresei unui punct de lucru al societăţii;
5. completarea obiectului de activitate al societăţii;
6. modificarea actului constitutiv al societăţii în conformitate cu cele decise prin prezenta hotărâre.
Asupra problemelor aflate pe ordinea de zi au avut loc dezbateri în urma cărora prezenta adunare generală a acţionarilor a decis cu unanimitate de voturi următoarele:

I. Schimbarea formei juridice a Societăţii din societate pe acţiuni (S.A.) în societate cu răspundere limitată (S.R.L.). Ca urmare, Societatea devine „Maurer Imobiliare - S.R.L.“ Fiecare acţiune va deveni o parte socială, păstrându-şi aceeaşi valoare nominală, respectiv 10 (zece) RON. Valoarea capitalului social şi participaţiile asociaţilor rămân neschimbate.
II. Se menţine în funcţia de administrator Creţa Marius-Nelu  care va acţiona cu puteri depline conform actului constitutiv al societăţii. Se menţine durata mandatului administratorului până la data de 29.06.2026.
III. Se menţine în funcţia de auditor al societăţii Vlădarean G. Constantin - Birou Expert Contabil și Auditor Financiar, cu sediul social în mun. Braşov şi i se menţine mandatul până la data de 05.01.2024.
IV. Se închid următoarele puncte de lucru ale societăţii:
– municipiul Braşov, Strada Albatrosului nr. 14, ap. 10, judeţul Braşov;
– municipiul Braşov, Strada Pelicanului nr. 5, demisol, spaţiul comercial nr. 2, judeţul Braşov;
– municipiul Braşov, Strada Pelicanului nr. 5, demisol, spaţiul comercial nr. 3, judeţul Braşov;
– municipiul Braşov, Strada Egretei nr. 16, demisol, ap. 99, judeţul Braşov;
– municipiul Braşov, Strada Egretei nr. 16, demisol, ap. 100, judeţul Braşov;
– municipiul Braşov, Strada Egretei nr. 16, demisol, ap. 102, judeţul Braşov;
– municipiul Braşov, Strada Egretei nr. 18, demisol, ap. 91, judeţul Braşov;
– municipiul Braşov, Strada Egretei nr. 18, demisol, ap. 93, judeţul Braşov;
– municipiul Braşov, Strada Egretei nr. 18, demisol, ap. 94, judeţul Braşov;
– municipiul Braşov, Strada Egretei nr. 18, demisol, ap. 96, judeţul Braşov;
– municipiul Braşov, Strada Egretei nr. 20, demisol, ap. 92, judeţul Braşov;
– municipiul Braşov, Strada Egretei nr. 20, demisol, ap. 93, judeţul Braşov;
– municipiul Braşov, Strada Egretei nr. 20, demisol, ap. 94, judeţul Braşov;
– municipiul Braşov, Strada Egretei nr. 20, demisol, ap. 96, judeţul Braşov;
– municipiul Braşov, Strada Pelicanului nr. 13, demisol, ap. 97, judeţul Braşov;
– municipiul Braşov, Strada Pelicanului nr. 13, demisol, ap. 99, judeţul Braşov;
– municipiul Braşov, Strada Pelicanului nr. 15, demisol, ap. 92, judeţul Braşov;
– municipiul Braşov, Strada Pelicanului nr. 15, demisol, ap. 94, judeţul Braşov;
– municipiul Braşov, Strada Pelicanului nr. 15, demisol, ap. 96, judeţul Braşov;
– municipiul Braşov, Strada Pelicanului nr. 17, demisol, ap. 91, judeţul Braşov;
– municipiul Braşov, Strada Pelicanului nr. 17, demisol, ap. 95, judeţul Braşov;
– municipiul Braşov, Strada Lebedei nr. 15, demisol, ap. 56, judeţul Braşov;
– municipiul Bucureşti, Strada Progresului nr. 151-171, Centrul Comercial Liberty Center et. 1, Unitatea 2.06, sectorul 5.
V. Se corectează adresa unui punct de lucru al societăţii după cum urmează: punctul de lucru deschis în Spania, provincia Santa Cruz de Tenerife, municipiul Adeje, Urbana, parcela RT.8.C.7 aparţinând străzii RT.8 din planul parcelar Barranco De Las Torres are adresa corectă Spania, provincia Santa Cruz de Tenerife, Baracco las Torres, La Caleta, Adeje, parcela nr. RT.8.C.7, strada Nevada fără număr.
VI. Se completează obiectul de activitate al societăţii cu următoarele activităţi:
– 4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor;
– 6619 Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activităţi de asigurări şi fonduri de pensii.
 
VII. Modificarea Actului Constitutiv al Societăţii după cum urmează:
1. În cuprinsul Actului Constitutiv,
(a) termenul de „acţiune“ se înlocuieşte cu cel de „parte socială“;
(b) termenul de „acţionar“ se înlocuieşte cu cel de „asociat“;
(c) termenul de „Adunarea Generală a Acţionarilor“ se înlocuieşte cu cel de „Adunarea Generală a Asociaţilor“.

2. Articolul 1 „Denumirea, sediul şi durata societăţii“ din Contractul de Societate se modifică şi va avea următorul conţinut:
Articolul 1
Denumirea, sediul şi durata societăţii:
Denumirea societăţii este Maurer Imobiliare - S.R.L.

Societatea Maurer Imobiliare - S.R.L. este o persoană juridică română, constituită în formă de societate cu răspundere limitată. Societatea îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu clauzele prezentului act constitutiv. Societatea este titulară de drepturi şi obligaţii şi răspunde faţă de terţi cu întregul patrimoniu.
Sediul social al societăţii este în municipiul Braşov, Strada Albatrosului  judeţul Braşov şi va putea fi schimbat la orice altă adresă în baza hotărârii adunării generale a asociaţilor, cu respectarea tuturor dispoziţiilor legale în vigoare stabilite pentru o astfel de modificare a prezentului act constitutiv.
Societatea se constituie pe o perioadă nedeterminată de timp.

3. Articolul 2 „Forma juridică a societăţii“ din Contractul de Societate se modifică şi va avea următorul conţinut:
Articolul 2
Forma juridică a societăţii:
Societatea Maurer Imobiliare - S.R.L. este organizată sub forma unei societăţi cu răspundere limitată, în condiţiile Legii nr. 31/1990 (republicată) şi ale celorlalte prevederi aplicabile.

În toate actele - facturi, oferte, comenzi, tarife, prospecte şi alte documente întrebuinţate în comerţ emanând de la societate - trebuie să se menţioneze denumirea, forma juridică, sediul social, numărul de înregistrare în registrul comerţului, codul unic de înregistrare şi capitalul social. Sunt exceptate bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevăzute de legislaţia din domeniu.
Dacă societatea îşi creează o pagină de internet proprie, aceste informaţii vor fi publicate şi pe pagina de internet a societăţii.
Societatea Maurer Imobiliare - S.R.L. este persoană juridică română de la data înmatriculării sale în Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov.

4. Articolul 5 „Capitalul social. Acţiunile“ din Contractul de Societate se modifică şi devine Articolul 5 „Capitalul social“ cu următorul conţinut:
Articolul 5
Capitalul social:
Capitalul social se stabileşte la suma de 2.090.000 (douămilioanenouăzecimii) lei, subscris şi vărsat integral în numerar şi prin încorporarea sumei de 2.000.000 (douămilioane) lei din profitul rămas nerepartizat aferent anului 2018. Capitalul social este divizat în 209.000
(douăsutenouămii) părţi sociale, fiecare cu valoarea nominală de 10 (zece) lei.
Aportul asociaţilor la capitalul social şi repartizarea părţilor sociale sunt după cum urmează: asociatul Maurer Simon Andreas deţine un număr de 140.030 părţi sociale , reprezentând 67% din capitalul social al societăţii şi din participarea la beneficii şi pierderi;  asociatul Dimbath Petra Renate deţine un număr de 68.970 părţi sociale reprezentând 33% din capitalul social al societăţii şi din participarea la beneficii şi pierderi.

5. Articolul 8 „Conducerea şi administrarea societăţii“ din Contractul de Societate se modifică şi va avea următorul conţinut:
Articolul 8
Conducerea şi administrarea societăţii:
Organul suprem decizional al Societăţii este Adunarea Generală a Asociaţilor, care va fi constituită şi va funcţiona în conformitate cu prevederile Statutului.
Administrarea societăţii este asigurată cu puteri depline, până la data de 29.06.2026, de către Creţa Marius-Nelu.

6. Articolul 9 „Controlul societăţii“ din Contractul de Societate se modifică şi va avea următorul conţinut:

Art. 9. Controlul societăţii:
Controlul activităţii Societăţii se va realiza de către asociaţi şi auditori, în conformitate cu prevederile legale.
Situaţiile financiare anuale sunt auditate de un auditor financiar independent, persoană fizică sau juridică, numit prin hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor, pe o perioadă de 3 ani.
Auditorul curent al Societăţii este Vlădărean G. Constantin - Birou Expert Contabil și Auditor Financiar, cu sediul social în mun. Braşov, Strada Oltului nr. 3. Mandatul auditorului este până la data de 05.01.2024. Auditorul financiar este titularul Certificatului nr. 4055/29.09.2011 emis de Camera Auditorilor Financiari din România.

7. Articolul 1 „Drepturile şi obligaţiile acţionarilor“ din Statutul Societăţii devine Articolul 1 „Drepturi şi obligaţii ce decurg din deţinerea părţilor sociale“ cu următorul conţinut:
Articolul 1
Drepturi şi obligaţii ce decurg din deţinerea părţilor sociale:
Semnatarii prezentului act constitutiv au următoarele drepturi, pe care se obligă să le exercite cu bună-credinţă, pe baza principiului egalităţii juridice dintre asociaţi:
– dreptul de a contribui la realizarea scopului şi obiectului de activitate al societăţii;
– dreptul la vot în Adunarea Generală a Asociaţilor, potrivit principiului că fiecare parte socială dă dreptul la un vot;
– dreptul de a fi administrator sau de a vota, în adunarea generală a asociaţilor, numirea sau revocarea administratorilor;
– dreptul de a participa la împărţirea beneficiilor sub formă de dividende, potrivit prevederilor acestui act constitutiv şi de a primi cotele-părţi ce li se cuvin prin lichidare;
– dreptul de informare şi de control asupra gestiunii sociale;
– dreptul de a cere, pe baza unor motive temeinice, dizolvarea societăţii;
– dreptul de a se retrage din societate.
Asociaţii sunt obligaţi să efectueze vărsămintele datorate în cuantumul, modalităţile şi termenele prevăzute, să efectueze prestaţiile în muncă datorate şi să se abţină la orice fapte sau acte de concurenţă faţă de societate.
În cazul în care asociatul este administrator, el este obligat să respecte întocmai prevederile în materie, impuse de Legea nr. 31/1990, coroborate cu dispoziţiile din Codul civil.
În virtutea drepturilor conferite asociaţii se obligă:
– să se informeze reciproc şi onest în cadrul adunărilor generale ale asociaţilor, precum şi în orice alte situaţii asupra problemelor ce privesc activitatea societăţii;
– să nu întreprindă acţiuni care vor putea aduce atingere intereselor societăţii, fapt care poate determina excluderea prin hotărârea adunării generale a asociaţilor.

8. Se completează statutul societăţii cu un articol nou, nr. 2, privind retragerea şi excluderea unui asociat, după cum urmează:

Articolul 2
Retragerea şi excluderea unui asociat:
În cazul în care un asociat nu este de acord cu eventualele modificări ale prezentului act constitutiv, el se poate retrage din societate, notificând în scris această intenţie celorlalţi asociaţi, cu cel puţin 30 de zile înainte de data retragerii efective. Înăuntrul termenului de 30 zile, Adunarea Generală a Asociaţilor va hotărî asupra cererii de retragere, precum şi drepturile asociatului retras. Dacă cu privire la aceste aspecte nu se realizează acordul unanim al asociaţilor, va hotărî instanţa de judecată.
Asociatul retras din societate are drepturile şi obligaţiile prevăzute pentru situaţiile de excludere din societate pe cale judecătorească.
Oricare dintre asociaţi va putea cere pe cale judecătorească excluderea unui asociat, în situaţiile expres prevăzute de lege.
Excluderea din societate a unuia dintre asociaţi se va putea produce în situaţiile şi cu procedura prevăzute în Legea nr. 31/1990.

9. Articolul 2 „Cesiunea acţiunilor. Dreptul de preempţiune“ din Statutul Societăţii, în forma anterioară, se modifică şi devine Articolul 3 „Cesiunea părţilor sociale“ cu următorul conţinut:
Articolul 3
Cesiunea părţilor sociale:
Părţile sociale pot fi cedate, parţial sau în totalitate, între asociaţi sau către terţi, modificându-se în mod corespunzător actul constitutiv. Cesiunea de părţi sociale către persoane din afara societăţii este permisă numai dacă a fost aprobată de asociaţii reprezentând cel puţin două treimi din capitalul social.
Hotărârea adunării asociaţilor, adoptată în condiţiile mai sus menţionate, se depune în termen de 15 zile la oficiul registrului comerţului spre a fi menţionată în registru şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
Transmiterea părţilor sociale se înregistrează în registrul comerţului şi în registrul de asociaţi al societăţii.
Actul de transmitere a părţilor sociale şi actul constitutiv actualizat cu datele de identificare ale noilor asociaţi vor fi depuse la oficiul registrului comerţului, fiind supuse înregistrării în registrul comerţului potrivit dispoziţiilor din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Asociaţii convin de comun acord ca, în cazul decesului unuia dintre ei, să acorde succesorilor calitatea de asociat.

10. Articolul 3 „Majorarea capitalului social“ din Statutul Societăţii se modifică şi devine Articolul 4 „Majorarea capitalului social“ cu următorul conţinut:
Articolul 4. Majorarea capitalului social:
Adunarea generală a asociaţilor, în conformitate cu interesele şi posibilităţile financiare ale societăţii, va putea decide prin hotărâre adoptată în unanimitate de voturi majorarea capitalului social iniţial cu respectarea cerinţelor de formă şi publicitate cerute de lege.
Majorarea va putea fi realizată prin aport în natură sau în numerar.
Adunarea Generală a Asociaţilor va decide la sfârşitul fiecărui exerciţiu financiar prelevarea a cel puţin 5% din profitul net al societăţii în vederea constituirii unui fond de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a 5-a parte din capitalul social.

11. Articolul 4 „Reducerea capitalului social“ din Statutul Societăţii se modifică şi devine Articolul 5 „Reducerea capitalului social“ cu următorul conţinut:
Articolul 5. Reducerea capitalului social:
Reducerea capitalului se poate face pe baza Hotărârii Adunării Generale a Asociaţilor, luată cu unanimitate de voturi, cu condiţia ca acesta să nu scadă sub limitele prevăzute de lege.
Propunerea de reducere trebuie comunicată asociaţilor cu cel puţin 30 de zile înainte de data Adunării Generale căreia i se supune spre aprobare.

12. Articolul 5 „Adunarea Generală a Acţionarilor“ şi articolul 6 „Administrarea societăţii“ din Statutul Societăţii se modifică, se redenumesc şi devin Articolul 6
Conducerea şi administrarea societăţii“ cu următorul conţinut:
Articolul 6
Conducerea şi administrarea societăţii:
Adunarea Generală a Asociaţilor este organul suprem de conducere al societăţii, care decide asupra activităţii societăţii şi asupra politicii economice şi contabile.
Adunarea Generală a Asociaţilor are următoarele atribuţii:
a)analizează, modifică şi aprobă programul de activitate şi bugetul de venituri şi cheltuieli ale societăţii;
b)decide cu privire la contractarea de împrumuturi bancare şi acordarea de garanţii pentru sume ce depăşesc valorile de aprobare a împrumuturilor şi garanţiilor date în competenţa administratorului prin prezentul act constitutiv;
c)examinează, modifică şi aprobă bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi după verificarea rapoartelor şi aprobă modul de utilizare al beneficiilor nete de către societate;
d)decide cu unanimitate de voturi cu privire la dizolvarea şi lichidarea societăţii, fuzionarea sau divizarea acesteia, majorarea şi micşorarea capitalului social;
e)decide cu privire la modificarea actului constitutiv al societăţii.
Adunarea generală decide prin votul reprezentând majoritatea absolută a părţilor sociale, fără să fie necesară majoritatea absolută a asociaţilor. În cazul parităţii participării la capitalul social, când nu se poate stabili o majoritate absolută, adoptarea hotărârii adunării generale a asociaţilor se face cu votul tuturor asociaţilor.
Votarea se poate face şi prin corespondenţă.
Dacă adunarea legal constituită nu poate lua o hotărâre valabilă din cauza neîntrunirii majorităţii cerute, adunarea convocată a doua oară poate decide asupra ordinii de zi oricare ar fi numărul de asociaţi şi partea din capitalul social reprezentată de asociaţii prezenţi.

Adunarea Generală a Asociaţilor se convoacă ori de câte ori este necesar, dar cel puţin o dată pe an, la cel mult 3 luni de la data încheierii exerciţiului economico-financiar, pentru examinarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi pe anul precedent şi pentru a analiza şi aproba programul de activitate şi bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul în curs.
În cazul parităţii participării la capitalul social, când nu se poate stabili o majoritate absolută, adoptarea hotărârilor adunării generale a asociaţilor se face cu votul tuturor asociaţilor.
Administrarea societăţii este asigurată cu puteri depline, până la data de 29.06.2026, de către Creţa Marius-Nelu.
Având în vedere că societatea desfăşoară activitatea de vânzare şi cumpărare de bunuri imobiliare proprii, administratorul societăţii este împuternicit să realizeze acest obiect de activitate fără a fi necesară hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor pentru fiecare operaţiune în parte. Astfel, administratorul societăţii va decide politica de vânzare şi cumpărare de bunuri imobiliare, va încheia în numele societăţii orice fel de contracte de vânzare-cumpărare sau de schimb prin care va vinde/cumpăra/schimba orice fel de bunuri imobile inclusiv apartamentele, boxele, spaţiile cu altă destinaţie, locurile de parcare şi grădinile ce s-au edificat sau se vor edifica în cadrul Ansamblurilor Rezidenţiale dezvoltate/ce vor fi dezvoltate de societate, va putea transmite, cu titlu oneros sau cu titlu gratuit către unităţile administrativ-teritoriale terenurile cu destinaţia de drum. Administratorul Societăţii are puteri depline să negocieze şi să stabilească preţurile de vânzare/cumpărare şi clauzele contractelor, fără a avea nevoie de un alt mandat în acest sens.
Administratorul Societăţii are dreptul să împuternicească terţe-persoane pentru încheierea, în numele societăţii, a contractelor de vânzare-cumpărare sau de schimb prin care societatea va vinde/cumpăra/schimba orice fel de bunuri imobile inclusiv apartamentele, boxele, spaţiile cu altă destinaţie, locurile de parcare şi grădinile ce s-au edificat sau se vor edifica în cadrul Ansamblurilor Rezidenţiale dezvoltate/ce vor fi dezvoltate de societate. Puterile mandatarilor vor fi stabilite de administratorul Societăţii, la libera sa apreciere.

Totodată, administratorul societăţii are următoarele atribuţii:
– contractarea de credite de la orice instituţie financiară bancară sau nebancară, în limita sumei de 15.000.000 (cincisprezecemilioane) EUR/credit sau echivalentul în altă monedă al acestei sume, fără a fi necesare alte hotărâri ale adunării generale a asociaţilor în acest sens;
– garantarea creditelor contractate de către societatea Maurer Imobiliare - S.R.L., în limita sumei de 15.000.000 (cincisprezecemilioane) EUR/credit sau echivalentul în altă monedă a acestei sume, prin
constituirea în favoarea instituţiilor financiare a oricăror garanţii, inclusiv, dar fără a se limita la un drept de ipotecă imobiliară asupra oricăror imobile aflate în patrimoniul societăţii, un drept de ipotecă mobiliară asupra conturilor bancare deschise pe numele societăţii şi asupra sumelor prezente şi viitoare aflate în aceste conturi, un drept de ipotecă mobiliară asupra universalităţii de creanţe compusă din creanţele de încasat aferente tuturor Antecontractelor (promisiunilor) de vânzare, Contractelor de rezervare şi Contactelor de vânzare încheiate sau care vor fi încheiate între Societatea MAURER IMOBILIARE - S.R.L. şi terţe-persoane fizice sau juridice în scopul înstrăinării imobilelor proprietatea societăţii, inclusiv a bunurilor viitoare;
– garantarea creditelor contractate de către orice altă societate în care Maurer Simon Andreas, Maurer Nicoleta sau Dimbath Petra Renate au calitatea de asociaţi/acţionari, în limita sumei de 15.000.000 (cincisprezecemilioane) EUR/credit sau echivalentul în altă monedă a acestei sume, prin constituirea în favoarea instituţiilor financiare a oricăror garanţii, inclusiv, dar fără a se limita la un drept de ipotecă imobiliară asupra oricăror imobile aflate în patrimoniul societăţii, un drept de ipotecă mobiliară asupra conturilor bancare deschise pe numele societăţii şi asupra sumelor prezente şi viitoare aflate în aceste conturi, un drept de ipotecă mobiliară asupra universalităţii de creanţe compusă din creanţele de încasat aferente tuturor Antecontractelor (promisiunilor) de vânzare, Contractelor de rezervare şi Contractelor de vânzare încheiate sau care vor fi încheiate între Societatea Maurer Imobiliare - S.R.L. şi terţe-persoane fizice sau juridice în scopul înstrăinării imobilelor proprietatea societăţii, inclusiv a bunurilor viitoare, precum şi fideiusiune din partea societăţii Maurer Imobiliare - S.R.L.;
– încheierea de contracte de împrumut, fără limită de sumă, cu orice altă societate în care Maurer Simon Andreas, Maurer Nicoleta sau Dimbath Petra Renate au calitatea de asociaţi/acţionari. În aceste contracte de împrumut, societatea Maurer Imobiliare - S.R.L. poate avea fie calitatea de debitor, fie calitatea de creditor.

Administratorul societăţii are puterea să negocieze cu instituţiile financiare de la care va contracta creditele temenii şi condiţiile contractelor de credit şi a garanţiilor aferente, având puteri depline să aprobe, să încheie şi să semneze orice document cu instituţiile financiare, incluzând, dar fără a se limita la Contracte de credit, Contracte de ipoteca mobiliară, Contracte de ipotecă imobiliară, orice Acte adiţionale la acestea - inclusiv acte adiţionale pentru majorare, micşorare sau prelungire credit etc., să stabilească garanţiile solicitate de instituţiile financiare creditoare, inclusiv, dar fără a se limita la ipoteci mobiliare, ipoteci imobiliare asupra oricăror imobile aflate în proprietatea societăţii, să îndeplinească toate formalităţile necesare deschiderii de conturi în lei si/sau valută la orice instituţie bancară, pe numele societăţii, având puteri depline să efectueze orice fel de operaţiuni bancare în conturile respective, fără limită de sumă, precum şi să ridice orice fel de documente bancare aferente conturilor deschise pe numele societăţii.
Administratorul societăţii poate transmite dreptul de a reprezenta societatea unor terţe-persoane fizice sau juridice, în baza unor împuterniciri sau procuri.
Pe măsura dezvoltării societăţii şi a activităţilor sale, vor putea fi numiţi şi alţi administratori.

Prin hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor se va putea numi în funcţia de administrator o terţă-persoană.
Sub rezerva stipulărilor contrare sau a limitărilor decise ulterior de Adunarea Generală, administratorii sunt învestiţi cu puteri depline pentru a reprezenta societatea şi pentru a acţiona în numele ei, pentru a îndeplini şi autoriza toate actele sau operaţiunile referitoare la obiectul de activitate, cu excepţia actelor rezervate în mod expres Adunării Generale a Asociaţilor fie prin lege, fie prin prevederile actului constitutiv.
Administratorii sunt răspunzători pentru nerespectarea dispoziţiilor legale, ale contractului de societate şi statutului. Ei vor putea fi revocaţi prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor şi împotriva lor vor putea fi luate măsuri de tragere la răspundere.
Pentru remunerarea activităţii, administratorii au dreptul la un salariu sau onorariu stabilit prin hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor cu respectarea dispoziţiilor legale imperative privind salariul minim, impozitare, protecţie socială.

Administratorii societăţii nu vor putea primi mandatul de administratori în alte societăţi având acelaşi obiect decât cu aprobarea expresă a Adunării Generale, sub sancţiunea revocării şi a răspunderii pentru daune. Prin excepţie, administratorii pot îndeplini această calitate în cadrul societăţilor Maurer Imobiliare, Maurer Imobiliare Constanţa, Maurer Imobiliare Mureş, precum şi în orice altă societate înfiinţată de Maurer Simon Andreas și Maurer Nicoleta.
În cazul în care societatea este administrată de mai mulţi administratori, administratorii pot să îşi exercite
mandatul în mod separat, fără a fi obligatoriu ca aceştia să lucreze împreună, fiecare cu puteri depline.
Administratorii sunt răspunzători faţă de societate pentru:
– realitatea vărsămintelor efectuate de asociaţi;
– existenţa reală a dividendelor plătite;
– existenţa registrelor cerute de lege şi corecta lor ţinere;
– exacta îndeplinire a hotărârilor adunării generale;
– stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea şi actul constitutiv le impun.
Administratorii sunt obligaţi să convoace adunarea asociaţilor la sediul social cel puţin o dată pe an sau ori de câte ori este necesar. Un asociat sau un număr de asociaţi ce reprezintă cel puţin o pătrime din capitalul social va/vor putea cere convocarea adunării generale arătând scopul acestei convocări.

13. Articolul 7 „Controlul societăţii“ din Statutul Societăţii se modifică şi va avea următorul conţinut:
Articolul 7
Controlul societăţii:
Controlul asupra gestiunii societăţii va fi efectuat în orice moment fie direct de către asociaţi, fie de către împuterniciţii lor.
Pentru a putea exercita acest drept de control, asociaţilor sau împuterniciţilor legali ai acestora li se vor pune la dispoziţie, la cerere, toate actele, evidenţele şi documentele solicitate.
Situaţiile financiare anuale sunt auditate de un auditor financiar independent, persoană fizică sau juridică, numit prin hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor.
Auditorul curent al Societăţii este Vlădărean G. Constantin - Birou Expert Contabil și Auditor Financiar cu sediul social în mun. Braşov, Strada Oltului 14. Articolul 10 „Dizolvarea şi lichidarea Societăţii“ din Statutul Societăţii se modifică şi devine Articolul 10 „Dizolvarea şi lichidarea Societăţii“ cu următorul conţinut:

Articolul 10
Dizolvarea şi lichidarea societăţii:
Dizolvarea societăţii se va putea produce în una din următoarele situaţii:
a)imposibilitatea realizării obiectului de activitate;
b)hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor;
c)reducerea capitalului social sub nivelul minim legal, dacă asociaţii nu decid completarea lui;
d)alte situaţii prevăzute de Legea nr. 31/1990.
În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată. Lichidarea societăţii se va face de unul sau mai mulţi lichidatori desemnaţi de Adunarea Generală a Asociaţilor.

Din momentul numirii lichidatorilor, mandatul administratorilor încetează.
Lichidatorii au aceeaşi răspundere ca şi administratorii. Lichidatorii sunt datori ca, odată cu intrarea în funcţie, să facă împreună cu administratorii un inventar, să evalueze bunurile societăţii, să constate situaţia exactă a activului şi pasivului societăţii.
Lichidatorii vor lua toate măsurile necesare pentru executarea operaţiunilor în curs ale societăţii, pentru executarea creanţelor şi plata datoriilor societăţii.
Lichidatorii vor anunţa public pe creditorii societăţii, care vor preciza creanţele acestora faţă de societate.
Lichidatorii care efectuează operaţiuni ce nu sunt necesare scopului lichidării societăţii sunt răspunzători solidar şi personal de executarea acestora.
Din sumele rezultate din lichidare vor fi îndestulaţi mai întâi creditorii privilegiaţi, cei care deţin garanţii reale, creditorii chirografari şi ceilalţi creditori. După aceea, lichidatorii vor întocmi bilanţul de lichidare şi vor solicita radierea societăţii din Registrul Comerţului.

Asociaţii vor putea stabili modalităţile de asigurare a stingerii pasivului sau de regularizare a lui în acord cu creditorii, în cazul dizolvării fără lichidare, atunci când asociaţii sunt de acord cu privire la repartizarea şi lichidarea patrimoniului societăţii.
Prin votul unanim al asociaţilor se poate hotărî şi asupra modului în care activele rămase după plata creditorilor vor fi împărţite între asociaţi. În lipsa acordului unanim privind împărţirea bunurilor, va fi urmată procedura lichidării prevăzută de lege. Transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor rămase după plata creditorilor are loc la data radierii societăţii din registrul comerţului. Registrul va elibera fiecărui asociat un certificat constatator al dreptului de proprietate asupra activelor distribuite, în baza căruia asociatul poate proceda la înscrierea bunurilor imobile în cartea funciară.

15. Articolul 11 „Alte clauze“ din Statutul Societăţii se modifică şi va avea următorul conţinut:
Articolul 11
Alte clauze:
Actul Constitutiv poate fi modificat numai prin Hotărâre a Adunării Generale a Asociaţilor, adoptată conform legii şi prezentului Act constitutiv.
Fondatorii îşi asumă răspunderea pentru îndeplinirea condiţiilor prevăzute de din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Prevederile actului constitutiv se completează cu prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale legislaţiei civile în vigoare.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 129/2019, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiarii reali ai societăţii menţionate mai sus, conform prevederilor art. 4, alin. 2, lit. a), pct. 1, din Legea nr. 129/2019 sunt Dimbath Petra Renate şi Maurer Simon Andreas. Dimbath Petra Renate şi Maurer Simon Andreas exercită în mod direct controlul asupra societăţii. Modalitatea prin care aceştia exercită controlul societăţii constă în exercitarea dreptului de proprietate, în mod direct, asupra unui număr de părţi sociale şi de drepturi de vot suficient de mare pentru a-şi asigura controlul persoanei juridice, 33% din voturi în cadrul
Adunării Generale a Asociaţilor pentru Dimbath Petra Renate şi 67% din voturi în cadrul Adunării Generale a Asociaţilor pentru Maurer Simon Andreas şi controlul direct asupra evidenţelor şi registrelor contabile ale societăţii.
Modalitatea în care se exercită controlul asupra societăţii se face potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 129/2019, cu modificările şi completările ulterioare.
Subsemnaţii am citit personal actul care corespunde voinţei noastre juridice, iar după aceea am semnat toate exemplarele lui.
Prezentul Act Constitutiv a fost încheiat de asociaţii Societăţii azi, data de 05 decembrie 2022, în 2 (două) exemplare.

16. Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv al Societăţii rămân nemodificate.
V. Se aprobă actualizarea actului constitutiv al Societăţii (Contractul de societate şi Statut) în conformitate cu modificările adaptate prin prezenta Hotărâre în vederea depunerii la Oficiul Registrului Comerţului competent.
Deciziile au fost publicate în Monitorul Oficial din data de 30 decembrie 2022.
 
Desapre Maurer Imobiliare SRL
 
Potrivit datelor furnizate de Registrul Comerțului, societatea a fost înființată în anul 2006 și are sediul în municipiul Brașov, strada Albatrosului. Asociați sunt Dimbath Petra Renate (Cota de participare la beneficii şi pierderi: 33% / 33%) şi Maurer Simon Andreas (Cota de participare la beneficii şi pierderi: 67% / 67%).
 
Administratorul societății este Creţa Marius-Nelu, iar Vlădărean G. Constantin - Birou Expert Contabil și Auditor Financiar este auditor. 
 
Domeniul de activitate principal îl reprezintă lucrările de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale.
 
Pentru anul 2021 societatea a raportat cifra de afaceri netă de 201.907.118 de lei, profit de 26.399.391 lei și 204 salariați.
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
 
 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii