Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
12:42 16 02 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Primăria Constanţa pregăteşte o nouă achiziţie pentru paza bunurilor publice şi private aparţinând municipiului din staţiunea Mamaia

ro

29 Jun, 2017 00:00 2269 Marime text
Primăria Constanţa intenţionează să achiziţioneze serviciul de asigurare a integrităţii bunurilor publice şi private aparţinând municipiului din staţiunea Mamaia, în perioada 5.09.2017 - 31.12.2017. Obiectul consultării pieţei sunt condiţiile tehnice, modul de executare şi costurile serviciilor de pază.
 
La capitolul condiţii tehnice, se menţionează că viitorul prestator trebuie să utilizeze în sistemul de pază mijloace de transport auto, de apărare, de comunicaţie şi legătură între posturi, de semnalizare şi de iluminat pe timp de noapte. Totodată, prestatorul va prezenta: licenţa de funcţionare eliberată de Direcţia Poliţia de Ordine Publică, din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei - Ministerul de Interne, certificatul de management al calităţii ISO 9001/2008, valabil la data deschiderii ofertei; certificatul privind sistemul de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale - OHSAS 18001:2007.
 
Atribuţiile personalului de pază sunt stabilite prin Planul de pază, prin consemnul general şi particular. Obiectivele care vor fi păzite vor fi parte componentă a Planului de pază, iar numărul de posturi este de maximum 50 în extrasezon (1 ianuarie - 30 aprilie şi 1 octombrie - 31 decembrie) şi maximum 70 în timpul sezonului (1 mai - 30 septembrie). În funcţie de fondurile bugetare alocate, la cererea verbală a beneficiarului, urmată de cea scrisă, prestatorul va executa activităţi de pază şi la alte obiective, altele decât cele nominalizate în tabelul de la punctul 1.6, precum şi activităţi de asigurare a acţiunilor Primăriei Municipiului Constanţa, prin modificarea numărului şi locaţiilor posturilor de pază, cât şi a programului de lucru, în funcţie de priorităţi sau necesităţi.
 
În anunţul municipalităţii se precizează că serviciul de pază se va executa conform Planului de pază, în perioada 5.09.2017 -31.12.2017, într-un cuantum de maximum 111.600 de ore/contract (50 de posturi/lună în extrasezon şi 70 de posturi/lună în sezon), respectiv: 2017 (5.09.2017 - 30.12.2017) sezon = 70 de posturi x 24 de ore x 27 de zile = 45.360 de ore, extrasezon = 50 de posturi x 24 de ore x 31 de zile x 3 luni = 111.600 de ore.

Cerinţe privind dotarea şi echiparea personalului de pază

Agenţii de securitate vor fi îmbrăcaţi în echipament uniform, adecvat anotimpului, cu o ţinută pentru vară şi una pentru iarnă. În raport cu importanţa şi natura obiectivelor, a bunurilor şi a valorilor păzite, după caz, personalul de pază va fi dotat cu bastoane de cauciuc, pulverizatoare iritant-lacrimogene de capacitate mică, fluiere, telefoane mobile de serviciu, lanterne (pe timp de noapte) şi/sau alte mijloace de apărare, autorizate de lege (conform prevederilor art. 43, alin. 1 din Legea nr. 333/8.07.2003). Echipa de intervenţie auto va fi dotată cu un autoturism  de serviciu, echipat cu Euro 4.

Agenţii de securitate din echipa de intervenţie auto vor executa serviciul prin patrulare, cu opriri periodice în puncte stabilite de comun acord între prestator şi beneficiar, cu avizul organelor de  poliţie. Cel puţin unul dintre agenţii de securitate din fiecare tură a echipei de intervenţie trebuie să fie avizat de poliţie pentru port şi uz de armă şi dotat cu armă neletală. Aceasta va suplini activitatea posturilor care execută, temporar, serviciul la alte obiective (evenimente culturale, sociale sau sportive etc.).

 Obligaţiile viitorul prestator

Acesta trebuie să efectueze corespunzător serviciul de pază şi să ia toate măsurile care se impun pentru perfecţionarea serviciilor prestate conform evoluţiei situaţiei operative şi concluziilor desprinse în urma acţiunilor desfăşurate; să asigure echiparea şi dotarea minimă a personalului de pază, conform prevederilor cap. II, alin 2.2., precum şi respectarea programului de lucru conform art. 114 din Legea nr. 53/2003 si HG.1/2017; în vederea asigurării posturilor, prestatorul va prezenta modul de asigurare a acestora cu personal specializat ca agent de securitate, în condiţiile Legii nr. 333/2003, astfel încât încadrarea acestuia să se realizeze în conformitate cu prevederile Legii 53/2003 şi ale HG 1/2017.
 
Prestatorul va prezenta modul de asigurare cu autoturisme necesare echipelor de intervenţie in conformitate cu numărul de ore pe lună, cu respectarea programului de lucru; în vederea asigurării legăturilor, precum şi a  posibilităţii de coordonare a personalului din posturile de pază, prestatorul va demonstra că  dispune de un dispecerat atestat de IGPR situat pe raza municipiului Constanţa, fax, o linie de comunicaţie şi şefi de dispozitiv; prestatorul va dota personalul cu zece dispozitive de localizare GPS. Aceste dispozitive vor asigura localizarea în timp real a agentului, rute de patrulare, opriri, viteza de deplasare, oferind posibilitatea de monitorizare a beneficiarului etc.
 
De asemenea, prestatorul va demonstra că are experienţa similară prin prezentarea a minimum un contract finalizat care a avut ca obiect prestarea unor servicii asemănătoare cu obiectul prezentei achiziţii (servicii de pază) pentru cel puţin 30 de posturi de paza şi o cifră de afaceri medie pe ultimii trei ani de minimum 3.800.000 de lei; să efectueze pregătirea de specialitate a personalului de pază, conform reglementărilor legislaţiei în vigoare şi în raport cu situaţiile care au apărut în derularea activităţilor de pază; să verifice, prin personalul de pază (la intrarea în serviciu, pe timpul executării serviciului şi ori de câte ori consideră necesar), starea de funcţionare a mijloacelor tehnice şi electronice de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei, starea uşilor, a ferestrelor, pereţilor şi/sau a bunurilor aflate în zona de responsabilitate a postului de pază şi să informeze beneficiarul, în timpul cel mai scurt (maximum două ore), verbal şi în scris (a doua zi), despre orice eveniment constatat, prin raport de eveniment, fotografii şi procesul-verbal al agentului de securitate.
 
Totodată, trebuie să ia măsuri de îmbunătăţire a activităţilor de pază şi de sancţionare sau de înlocuire (la cererea verbală şi/sau în scris a beneficiarului sau din proprie iniţiativă) a personalului de pază care nu îşi îndeplineşte atribuţiile de serviciu conform cerinţelor; să prezinte beneficiarului (zilnic, lunar, semestrial şi anual) raport scris privind principalele probleme rezultate din activitatea desfăşurată şi măsurile luate; să vegheze permanent şi să ia măsuri, prin personalul de pază, în limitele postului de pază, pentru păstrarea şi conservarea bunurilor publice şi private  aparţinând Municipiului Constanţa; să împiedice distrugerea, degradarea şi/sau furtul (sustragerea) bunurilor ce sunt menţionate în consemnul particular al postului; să suporte integral contravaloarea prejudiciului cauzat de sustragerea sau distrugerea bunurilor şi/sau a valorilor pe care le păzeşte, generat de neîndeplinirea atribuţiilor de serviciu de către personalul de pază (nedescoperirea autorului, date de identitate false, incomplete etc.); să oprească şi să legitimeze persoanele despre care există date sau indicii că au săvârşit infracţiuni sau alte fapte ilicite în obiectivul păzit, pe cele care încalcă normele interne stabilite prin regulamentele proprii, iar în cazul infracţiunilor flagrante, să prindă şi să prezinte poliţiei pe făptuitor, să oprească şi să predea poliţiei bunurile sau valorile care fac obiectul infracţiunii sau al altor fapte ilicite, luând măsuri pentru conservarea ori paza lor, întocmind totodată un proces-verbal de luare a acestor măsuri; să obţină de la Inspectoratul  pentru Situaţii de Urgenţă şi Agenţia pentru Protecţia Mediului informaţiile necesare privind reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecţia mediului; să asigure mijloc de transport în vederea executării controalelor la obiective împreună cu beneficiarul.

Estimarea costurilor se va realiza prin fundamentarea preţului fără TVA/oră. Termenul-limită de transmitere a propunerilor este 30.06.2017, iar data-limită a consultării este 7.07.2017. Modalitate de desfăşurare: orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preţ în vederea determinării valorii estimate, la sediul din Constanţa.
 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii