Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
21:19 22 04 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Curtea de Conturi - Abateri financiar-contabile şi prejudicii uriaşe la Consiliul Judeţean. Date din raport (document)

ro

03 Feb, 2017 00:00 3777 Marime text
Curtea de Conturi a publicat pe site-ul său „Raportul privind finanţele locale pentru anul 2015 - judeţul Constanţa“. Inspectorii Curţii de Conturi au făcut verificări la 27 de ordonatori de credite de la nivelul judeţului - trei municipii, patru oraşe şi 19 comune, plus Consiliul Judeţean Constanţa.
 
Ca urmare acţiunilor de audit financiar şi de conformitate desfăşurate în anul 2016 la unităţile administrativ-teritoriale ale judeţului Constanţa şi la entităţile din subordinea acestora, au fost constatate abateri care au avut consecinţe în neîncasarea a 57.640 000 de lei venituri suplimentare şi crearea unor prejudicii în sumă de 34.838 000 de lei.

De asemenea, au fost constatate şi consemnate în actele de control la nivelul tuturor entităţilor administrative de la nivelul judeţului şi abateri care nu au determinat producerea de prejudicii sau venituri suplimentare, reprezentând o valoare de 208.515 000 de lei.
 
Sinteza rezultatelor acţiunii de audit desfăşurate la nivelul Consiliului Judeţean Constanţa
 
Auditul financiar vizează conturile anuale de execuţie bugetară ale judeţului Constanţa pentru anul 2015. Auditul s-a desfăşurat în perioada 3.05.2016 - 24.06.2016 şi a vizat indicatorii bugetari ai entităţii verificate. Din verificările efectuate, a reieşit că la nivelul Consiliului Judeţean nu s-a stabilit, urmărit şi încasat cota de 40% din încasările aferente penalităţilor calculate, precum şi amenzile aplicate şi încasate de către unităţile administrativ-teritoriale de pe raza judeţului Constanţa, aferente impozitului datorat de diverse persoane pentru autovehiculele deţinute cu masă totală maximă autorizată mai mare de 12 t, venitul suplimentar estimat în timpul misiunii de audit fiind de 23.000 de lei.
 
Iată şi structura şi sumele estimate ale abaterilor constatate: venituri suplimentare - Consiliul Judeţean Constanţa - 23 de activităţi proprii, prejudicii de 1.785 000 de lei, respectiv 400.000 de euro, abateri financiare - 155.092.000 de lei, adică un cuantum de 34.464.888 de euro. Au fost verificate şi instituţii din subordinea CJC, respectiv Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa şi Biblioteca Judeţeană Constanţa. În cazul acestora, nu au fost reţinute prejudicii.
 
Care au fost principalele constatări ale Curţii de Conturi în privinţa CJC
 
Din examinarea situaţiei financiare, a reieşit faptul că nu s-au înregistrat ajustări pentru pierderea de valoare a titlurilor de participare în valoare de 83.877.000 de lei deţinute la societăţi comerciale. De asemenea, nu au fost evidenţiate ca active fixe corporale unele investiţii în curs pentru care s-au finalizat lucrările şi nu au fost înregistrate ca active fixe necorporale investiţii reprezentând studii şi documentaţii de proiectare care au fost sistate. Prejudiciul în acest caz este estimat la 83.877.000 de lei.
 
În ceea ce priveşte organizarea, implementarea şi menţinerea sistemelor de management şi control intern (inclusiv audit intern), s-a constatat la CJC Constanţa şi la Biblioteca Judeţeană „Ioan N. Roman“ Constanţa, din subordinea Consiliului Judeţean, că nu au fost stabilite obiectivele generale şi obiectivele specifice la nivelul entităţii şi nici nu au fost stabiliţi indicatori de performanţă pentru activităţile desfăşurate în entitate în vederea monitorizării eficacităţii şi atingerii obiectivelor; nu au fost identificate toate activităţile procedurale; nu au fost elaborate şi aprobate proceduri operaţionale pentru toate activităţile derulate în cadrul entităţii.
 
La Biblioteca Judeţeană „Ioan N. Roman“ Constanţa, controlul financiar preventiv propriu nu a fost exercitat conform prevederilor OMFP 923/2014 şi nu s-a dispus particularizarea, dezvoltarea şi actualizarea Cadrului general al operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv, în raport de specificul entităţii publice.
 
În ceea ce priveşte calitatea gestiunii economico-financiare, inspectorii Curţii de Conturi, ca urmare a verificării modalităţii de angajare, lichidare, ordonanţare şi plată a cheltuielilor cu bunuri şi servicii efectuate în anul 2015, de la Capitolul 84 - „Transporturi“, s-a constatat că la 31.12.2015 entitatea avea în sold un avans plătit şi nejustificat până la data efectuării auditului de 1.387.309 lei (la care se adaugă 178.567 de lei - majorări de întârziere estimate de auditorii publici externi pentru perioada cuprinsă între data acordării şi data de 1.06.2016) acordat RAJDP Constanţa pentru efectuarea de lucrări de întreţinere drumuri.
 
Din verificarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii efectuate, de la Capitolul 67 - „Cultură, recreere şi religie“, s-a constatat că în anul 2015 entitatea auditată a efectuat plăţi nelegale în sumă de 218.856 de lei reprezentând cheltuieli cu reclama şi publicitatea unor informaţii care nu fac parte din categoria informaţiilor de interes public şi transparenţă decizională, pentru care, potrivit prevederilor legale, există obligativitatea
comunicării din oficiu.
 
Inventarierea anuală a patrimoniului nu a fost efectuată la termenele legale; nu au fost inventariate elemente de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; urmare a neefectuării inventarierii la termenele legale, în evidenţele financiar-contabile încheiate la 31.12.2015 nu au fost înregistrate corecţiile în sumă de 71.168.199 de lei rezultate în urma operaţiunii de inventariere.
 
Pentru bunurile din domeniul public al judeţului, asupra cărora au fost constituite prin documente juridice, conform prevederilor legale (hotărâri de Consiliu Judeţean), drepturi de administrare în favoarea altor persoane, entitatea auditată nu a efectuat nicio analiză asupra modului de exercitare a dreptului de administrare de către administratorii respectivelor imobile, aşa cum este prevăzut la art. 867 din Legea nr. 287/2009.
 
Au fost constatate deficienţe cu privire la regimul proprietăţii grădinilor şi sălilor cinematografice ce fac obiectul HCJ nr. 278/23.08.009, dată în aplicarea Legii nr. 303/2008 privind aprobarea OUG nr. 7/2008 pentru modificarea şi completarea OG nr. 39/2005 privind cinematografia. Din verificarea plăţilor efectuate prin casierie, s-au constatat plăţi în numerar în valoare de 46.697 de leipeste plafonul de casă stabilit de Legea nr. 70/2015, respectiv de 5.000 de lei/zi/persoană.
 
Măsurile dispuse şi recomandările formulate de Camera de Conturi Constanţa

Pentru abaterile identificate, s-au formulat recomandări cu privire la respectarea prevederilor legale privind încasarea veniturilor, efectuarea cheltuielilor, organizarea evidenţei contabile şi a sistemelor de control intern. Pentru abaterile care nu au fost remediate în timpul verificării, directorul Camerei de Conturi Constanţa a emis o decizie prin care s-a dispus luarea măsurilor legale de către conducătorul entităţii pentru remedierea deficienţilor constatate, urmărirea şi încasarea veniturilor, stabilirea mărimii şi întinderii prejudiciilor şi recuperarea lor.
 
În secţiunea „Documente“ puteţi consulta sinteza controlului efectuat de Curtea de Conturi la Consiliul Judeţean Constanţa.
 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii