Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
04:55 15 10 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Spitalul Militar Constanţa îşi reface stocurile de materiale sanitare. Ce sumă va scoate din cont (document)

ro

14 Oct, 2017 00:00 1771 Marime text
Ministerul Apărării - Unitatea Militară 02175 Constanţa - Spitalul Militar Constanţa anunţă organizarea şi desfăşurarea unei proceduri publice pentru atribuirea contractului „Materiale sanitare (99 de loturi)“, în valoare estimată de 75.731,2 lei fără TVA.
 
Societăţile interesate pot depune ofertele de participare până pe data de 26.10.2017, ora 15,00, urmând ca acestea să fie deschise pe data de 17.11.2017, ora 18.00. Cuantumul garanţiei de participare este de 1% din valoarea estimată a fiecărui lot. Produsele vor fi livrate la destinaţia finală indicată de achizitor, respectiv bulevardul Mamaia nr. 96, în termen de maximum şapte zile de la lansarea comenzilor ferme. Expedierea şi transportul se fac pe cheltuiala şi cu mijloacele de transport ale furnizorului. Perioada de garanţie acordată produselor este minimum 24 de luni/36 de luni de la data recepţiei. Furnizorul se obligă să ambaleze produsele în ambalaj adecvat naturii mijlocului de transport, astfel încât să fie asigurată atât manipularea uşoară, cât şi integritatea cantitativă şi calitativă. Fiecare ambalaj sau lot va fi marcat clar, la loc vizibil.

Responsabili de atribuirea contractului 

Persoanele cu funcţie de decizie din cadrul autorităţii contractante, responsabile de organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, sunt: comandant col. dr. Aurel Trană, director financiar-contabil - ec. Daniela Bicescu, consilier juridic - mr. just. mil. Damian Constantin- Alin, farmacist Ludmila Şerbănescu - membru comisie evaluare, col. dr. Ştefan Gheorghe - membru comisie evaluare, lt.-col. dr. Laurenţiu Minea - membru comisie evaluare, asist. Pătriţa Firoi - membru comisie evaluare, referent Andreea Crăciun - preşedinte comisie evaluare, lt.-col. dr. Constantin Ghiţă - membru de rezervă, mr. dr. Nicolae Cătălin Boca - membru de rezervă, asist. Carmen Draghia - membru de rezervă, asist. Mihaiţă Stratina - membru de rezervă, economist Achiziţii - Bianca Iordache - membru de rezervă.

 Obligaţiile principale ale furnizorului

Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi sau performanţele prezentate în propunerea tehnică. Acestea vor fi livrate în termen de maximum şapte zile de la transmiterea comenzii ferme, după semnarea contractului şi constituirea garanţiei de buna execuţie. Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror reclamaţii şi acţiuni în justiţie ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate; daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de achizitor.

Obligaţiile principale ale achizitorului 

Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în termenul convenit; să plătească preţul produselor către furnizor în termenul convenit de la emiterea facturii de către acesta. Plata produselor livrate se va efectua prin OP în contul furnizorului, la Trezorerie, în termen de 60 de zile de la data recepţiei calitative şi cantitative şi de la primirea documentelor care însoţesc produsele. În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea contractului dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 3, alin. (2^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare.
 
Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. În cazul în care, din vina sa exclusivă, achizitorul nu îşi onorează facturile în termenul stabilit, furnizorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare aplicate la valoarea plăţii neefectuate, în conformitate cu art. 4 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
 
Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată furnizorului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din urmă intră în insolvenţă, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor. În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
 
În secţiunea „Documente“ puteţi consulta anunţul de participare la licitaţie.

Ti-a placut articolul?

Comentarii