Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
07:05 21 02 2018 Citeste un ziar liber! Unde ne gasiti?

Poliţia Locală, în raportul Camerei de Conturi Constanţa. Ce nereguli a scos la iveală controlul (document)

ro

04 Feb, 2017 00:00 2084 Marime text

În perioadele 18.05.2016 - 13.07.2016 şi 1.06.2016 - 30.06.2016, Camera de Conturi Constanţa a efectuat două controale: la Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Constanţa şi la Poliţia Locală.
 
Este vorba despre „Auditul financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară ale Unităţii Administrativ-Teritoriale a Municipiului Constanţa“ şi „Auditul de performanţă - Eficacitatea activităţii Poliţiei Locale“. Precizăm că rezultatele celor două acţiuni de audit au fost făcute publice de Camera de Conturi Constanţa.

În ediţia din 3 februarie, cotidianul ZIUA de Constanţa a publicat articolul cu titlul „Camera de Conturi la Primăria Constanţa. Nereguli, sume atribuite ilegal, sponsorizări, abateri financiare şi o şalupă dispărută (document)“, în care am prezentat rezultatele „Auditului financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară ale Unităţii Administrativ-Teritoriale a Municipiului Constanţa“.

În articolul de faţă, vom prezenta rezultatele „Auditului de performanţă - Eficacitatea activităţii Poliţiei Locale“ şi neregulile depistate.
 
Astfel, potrivit raportului auditului, Planul de Ordine şi Siguranţă Publică al Poliţiei Locale Constanţa nu a fost supus aprobării autorităţii deliberative de către Comisia Locală de Ordine Publică şi nu a fost înaintat structurii teritoriale a Poliţiei Române. Totodată, a fost evidenţiat numărul subdimensionat de personal angajat faţă de numărul angajaţilor prevăzuţi în organigrama aprobată de CLM Constanţa prin HCL în perioada 2012 - 2015, fapt ce are drept consecinţă desfăşurarea activităţii de supraveghere continuă numai a zonei centrale a municipiului Constanţa, a staţiunii Mamaia şi a zonei pieţelor, restul zonelor din aria de competenţă rămânând nesupravegheate permanent.

Debite pentru trei foşti poliţişti locali

Potrivit raportului publicat, nu au fost urmărite debitele pentru trei foşti poliţişti locali care au plecat din unitate în perioada 2012 - 2013; aceste debite sunt în valoare totală de 9.092,97 de lei şi provin din: echipament din dotarea unui poliţist local ce nu a fost predat la plecare şi, în două cazuri, contravaloarea cursurilor de formare profesională, obligatorii, de trei luni, care, conform prevederilor legale şi angajamentului asumat în scris de poliţişti, trebuie restituită entităţii în cazul în care aceştia părăsesc unitatea mai devreme de cinci ani de la absolvirea cursurilor.
 
De asemenea, s-a constatat existenţa la sediul Poliţiei Locale a unui număr de 121 BCF (pentru cele patru motociclete din dotare) a căror valoare nu se regăseşte în sold, în fişa de magazie a ordonatorului principal de credite.

Pistoale şi cartuşe nerepartizate poliţiştilor locali  

Poliţia Locală Constanţa are în dotare pistoale cu bile şi pistoale cu glonţ, tocuri pentru arme, cartuşe cu bile şi cartuşe cu glonţ achiziţionate în perioada 2008 - 2011 de către ordonatorul de credite, dar care nu au fost repartizate poliţiştilor locali din cauza unor precizări primite de la MAI - Direcţia Arme, explozivi şi substanţe periculoase - prin care se specifica faptul ca aceştia nu pot fi dotaţi cu astfel de armament.
 
Totodată, reiese existenţa unor procese-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor care, din diferite motive, nu au fost aduse la cunoştinţa contravenientului şi, drept urmare, nu au putut fi transmise organelor de executare silită în vederea încasării. În perioada auditată, s-a constatat că, în vederea implementării sistemului de control intern managerial la nivelul Direcţiei Poliţia Locală, au fost emise proceduri operaţionale, dar nu au fost analizate, aprobate şi revizuite decât cele aferente activităţilor de ordine publică şi siguranţă rutieră. S-a mai constatat şi nerespectarea prevederilor legale privind conţinutul şi structura cheltuielilor din BVC pentru Poliţia Locală.

Iată ce măsuri şi recomandări au fost dispuse! 

Ca urmare a acţiunii de audit al eficacităţii activităţii Poliţiei Locale, pentru înlăturarea deficienţelor şi vulnerabilităţilor identificate s-au formulat următoarele recomandări:
 
- Revizuirea componenţei Comisiei Locale de Ordine Publică, astfel încât, prin funcţionare, să îşi îndeplinească toate atribuţiile legale (stabilirea indicatorilor de performanţă pentru activitatea Poliţiei Locale, analiza trimestrială a activităţii poliţiei şi compararea cu indicatorii stabiliţi, iar dacă este cazul, propunerea unor măsuri de îmbunătăţire a activităţii; prezentarea autorităţii deliberative a rapoartelor anuale asupra modului de îndeplinire a prevederilor planului de ordine şi siguranţă publică).
 
- Întocmirea de către organele cu atribuţii a Planului de Ordine şi Siguranţă Publica al Poliţiei Locale Constanţa şi prezentarea spre dezbatere şi aprobare organului deliberativ;
- înaintarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Poliţiei Locale Constanţa către structura Poliţiei Române competente teritorial, în vederea asigurării unui management integrat al misiunilor şi acţiunilor desfăşurate în scopul menţinerii ordinii şi siguranţei publice de către toate instituţiile cu atribuţii în domeniul de referinţă, conform art. 4 din Ordinul nr. 92 din 5 mai 2011 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Poliţiei Locale.

- Analizarea gradului de acoperire a întregii zone de competenţă a Poliţiei Locale Constanţa, în vederea atingerii scopului de fapt al înfiinţării acesteia, şi anume exercitarea atribuţiilor privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, scop care, în perioada auditată, nu a putut fi îndeplinit în totalitate.
- Recuperarea potrivit prevederilor legale a debitelor reprezentând contravaloare cursuri de formare profesională şi echipament de la trei foşti poliţişti locali care nu au activat în cadrul Poliţiei Locale minimum cinci ani de la absolvirea cursurilor.
- Înregistrarea în evidenţa tehnic-operativă şi financiar-contabilă la nivelul UATM Constanta a BCF-urilor (combustibil pentru motocicletele din dotarea Poliţiei Locale) aflate faptic în stoc la Direcţia Poliţia Locală.
- Analizarea stocului de arme şi muniţie din dotarea Direcţiei Poliţiei Locale, analiza oportunităţii păstrării/distribuirii armamentului achiziţionat şi a muniţiei aferente şi luarea măsurilor în consecinţă.
- Revizuirea procedurii de transmitere a proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor către contravenienţi, astfel încât să nu mai existe cazuri de procese-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor emise şi neurmărite în cadrul termenului de prescripţie.

- Asigurarea unui management integrat al acţiunilor de aducere la cunoştinţa contravenienţilor a proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor de către poliţiştii locali şi de către servicii de specialitate din cadrul UATM, care poate duce la diminuarea acestor cazuri şi la eficientizarea muncii Poliţiei Locale Constanţa.
- Analizarea şi avizarea de către comisia de monitorizare a controlului intern managerial constituită la nivelul UATM Constanţa a procedurilor de lucru emise pentru activităţile desfăşurate de către serviciile disciplina în construcţii şi afişaj stradal, activitate comercială, protecţia mediului şi biroul urmărire şi executare silită amenzi; transmiterea acestor proceduri spre aprobare către conducătorul entităţii.
- Evidenţierea cheltuielilor de la capitolul 61.02 - Ordine Publică şi Siguranţă Naţională pe subcapitol, titlu, articol, alineat şi paragraf, distinct, pentru fiecare direcţie în parte, conform Legii nr. 273/2006.
 
În secţiunea „Documente“ puteţi consulta rezultatul acţiunii de audit efectuate de Camera de Conturi Constanţa. 
 
Citeşte şi:

„Auditul financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară ale Unităţii Administrativ Teritoriale a Municipiului Constanţa“

Ti-a placut articolul?

Comentarii