Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
17:50 18 12 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Inaugurarea se amână sine die Consiliul Judeţean finanţează noi lucrări la Centrul Cultural „Jean Constantin“!

ro

13 Jun, 2017 00:00 2047 Marime text
Consiliul Judeţean Constanţa anunţă achiziţia directă din bugetul propriu a lucrărilor de construcţii de clădiri. Este vorba despre lucrări de execuţie - „Completări tehnice de punere în funcţiune a dotărilor ce fac obiectul Lotului 2 aferente investiţiei «Centrul Multifuncţional Educativ pentru Tineret»“, cunoscut drept Centrul „Jean Constantin“.
 
Construcţia nu va fi dată în folosinţă prea curând, din cauza problemelor de natură tehnică existente şi depistate pe parcurs. Printre altele, se caută o soluţie tehnică de răcire a echipamentelor cumpărate. Prezenta achiziţie tratează documentaţia tehnică necesară executării unor completări tehnice care vor contribui la punerea în funcţiune a dotărilor aferente lotului 2 din cadrul proiectului „Centrul Multifuncţional Educativ pentru Tineret“ în imobilul existent, fostul Cinematograf „Republica“.
 
În acest sens, se propun următoarele tipuri de lucrări: realizarea unui gol în planşeul camerei de proiecţie, în vederea evacuării aerului cald generat de aparatul de proiecţie film; realizarea unei ventilaţii suplimentare a aerului în cabina de traduceri şi în cea de sunet şi lumini; suplimentarea unor circuite/prize în zona scenei şi a cabinei de proiecţie.
 
La procedura de achiziţie pot participa toţi operatorii economici interesaţi, indiferent dacă aceştia deţin sau nu cont în SEAP. Ofertantului câştigător i se va solicita până la încheierea contractului să prezinte certificatul constatator emis de ONRC din care să rezulte că poate realiza activităţile care fac obiectul contractului.
 
Printre condiţiile contractuale se regăsesc următoarele:
- durata de execuţie a lucrărilor - maximum 21 de zile calendaristice de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor;
- garanţia acordată pentru lucrările executate va fi până la data de 22 februarie 2021, data recepţiei finale a lucrărilor aferente contractului nr. 572/10.01.2014 - execuţie investiţie de bază pentru proiectul „Centrul Multifuncţional Educativ pentru Tineret“.
 
Totodată, se solicită constituirea garanţiei de bună execuţie, în cuantum de 5% din valoarea fără TVA a contractului, în termen de cinci zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziţie publică, conform prevederilor art. 39 şi art. 40 din HG nr. 395/2016. Autoritatea contractantă va elibera/restitui garanţia de bună execuţie conform prevederilor art. 42 din HG nr. 395/2016, actualizată. Condiţia de adjudecare este preţul cel mai scăzut, în condiţiile îndeplinirii cerinţelor din prezenta invitaţie, a cerinţelor minime solicitate prin caietul de sarcini şi a specificaţiilor tehnice care sunt în conformitate cu proiectul tehnic, detaliile de execuţie, parte integrantă din caietul de sarcini, considerate obligatorii.
 
Termenul-limită de depunere a ofertelor este 16.06.2017. Acestea se vor depune la Registratura CJC. Ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte în totalitate specificaţiile tehnic, conform documentaţiei tehnice întocmite de proiectant şi prevăzute în caietul de sarcini. Propunerea tehnică va conţine programul de lucru, cu descrierea activităţilor, indicând ordinea şi programarea în timp a acestora; liste de cantităţi conform formularelor din proiect, după cum urmează: Formular F1 - centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv; Formular F2 - centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări; Formular F3 - lista cantităţilor de lucrări; Formular C6 - lista consumurilor de resurse materiale, Formular C7 - lista consumurilor cu mână de lucru; Formular C8 - lista consumurilor de ore de funcţionare a utilajelor de construcţii, Formular C9 - lista consumurilor privind transporturile; Formular F4 - lista cu cantităţi de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări; Formular F5 - Fişa tehnică nr. 1 - aer condiţionat tip split cu inverter 18000Btu/h; Formular F5 - fişă tehnică nr. 2TH - ventilator tip turelă Q=300 m3/h; Formular F5 - Fişa tehnică nr. 3TH - pompă de condens.
 
Ofertantul va prezenta o declaraţie referitoare la utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care poate dispune pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări. Pentru îndeplinirea contractului de execuţie, ofertantul va prezenta structura organizatorică propusă pentru îndeplinirea contractului, cu specificarea personalului-cheie, aşa cum este solicitat prin anexa-caiet de sarcini.
 
Autoritatea contractantă va achiziţiona execuţia lucrărilor de mai sus respectând prevederile art. 43 din H.G. 395/2016. Ofertele depuse după termenul-limită se consideră întârziate şi vor fi respinse. Ofertele care nu conţin date destinate să dovedească îndeplinirea cerinţelor din specificaţiile tehnice vor fi respinse. Ofertantul desemnat câştigător va posta oferta în SEAP, în condiţiile în care deţine cont. În cazul în care ofertantul selectat nu va îndeplini condiţiile de participare, va fi selectat/contactat operatorul economic situat pe următorul loc, în baza criteriului de adjudecare.

Plângere la Parchet, formulată de CJC

Precizăm că a fost înaintată de reprezentanţii CJC şi o plângere la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa cu privire la acest proiect, cheltuielile suplimentare urmând să fie recuperate de CJC de la agenţii economici vinovaţi de lucrările efectuate până în acest moment. Cel mai probabil, inaugurarea Centrului Cultural „Jean Constantin“ ar putea avea loc abia în toamna acestui an.
 
Citeşte şi:
 
CJC cheamă în judecată vinovaţii pentru întârzierea proiectului Centrul „Jean Constantin”, finalizat în luna noiembrie?
 
După ani de aşteptări Centrul Educativ pentru Tineret „Jean Constantin“, aproape de finalizare!
 
Iată cine se va ocupa de dotările Centrului Cultural pentru Tineret „Jean Constantin“ din Constanţa! (document)
 
Centrul Jean Constantin, „examinat“ de ISU Cristinel Dragomir - „Nicio instituţie de cultură din subordinea CJC nu are aviz reactualizat pentru incendii. Remediem!“

Ti-a placut articolul?

Comentarii