Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
18:22 20 01 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Teava otel - 13.09.2013

ro

13 Sep, 2013 00:00 1411 Marime text
CONTRACT NR: 65217/13.09.2013
OBIECT: Teava otel
VALOARE: 2.725.510,50 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: SC VAL TRUST SRL
Adresa postala: ALEEA ATELIERELOR NR.36, Localitatea: CONSTANTA, Cod postal: 908586, Romania, Tel. 0241/520413, Fax: 0241/520413


Nr. anunt atribuit / Data atribuire: 140039 / 16-09-2013
Nr. anunt participare / Data publicare: 144509 / 2013-06-21 01:30:00

Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
S.C RAJA S.A CONSTANTA
Adresa postala: Str Calarasi 22-24, Constanta, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900590, Romania, Punct(e) de contact: IONEL LAPTES, Tel. +40 241664046, Email: raja1@rajac.ro, Fax: +40 241662577, Adresa internet (URL): Str. CALARASI nr. 22-24, CONSTANTA, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Teava otel
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SC RAJA SA CONSTANTA STR.CALARASI NR.22-24
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ACHIZITIA DE DIFERITE TIPURI DE TEAVA
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44163100-1 - Tevi (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2.725.510,5 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S120-206159 din 22.06.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 65217
Denumirea: TEAVA OTEL
V.1) Data atribuirii contractului 13.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 6
Numarul de oferte admisibile 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC VAL TRUST SRL
Adresa postala: ALEEA ATELIERELOR NR.36, Localitatea: CONSTANTA, Cod postal: 908586, Romania, Tel. 0241/520413, Fax: 0241/520413
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 5.103.785,00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2.725.510,50 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 4
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Daca se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.- Derularea Acordului cadru 1. In baza acordului-cadru incheiat, ulterior se vor incheia contracte de achizitie publica subsecvente acordului-cadru, ori de câte ori autoritatea contractanta solicita acest lucru. De fiecare data cand intentioneaza sa atribuie un contract subsecvent acordului-cadru, autoritatea contractanta are obligatia de a se consulta, in scris, cu operatorul economic, solicitandu-i acestuia, in functie de necesitati, completarea ofertei. 2. Operatorul economic semnatar al acordului-cadru îsi asuma ca obligatie principala fata de autoritatea contractanta, furnizarea de produse, astfel cum a fost prevazut în acordul-cadru respectiv, ori de câte ori autoritatea contractanta solicita acest lucru.Contractele subsecvente acordului-cadru se vor incheia, de regula, in termen de 4 zile de la data cand autoritatea contractana solicita incheierea unui contract subsecvent. 3. Daca operatorul economic, caruia autoritatea contractanta îi transmite o solicitare pentru încheierea unui contract subsecvent, nu are capacitatea de a raspunde acestei solicitari deoarece cantitatea care face obiectul contractului subsecvent depaseste cantitatea estimata prevazuta pentru contractele subsecvente, atunci autoritatea contractanta poate initia o noua procedura de atribuire pentru achizitionarea diferentei care nu poate fi acoperita.4. Daca operatorul economic, caruia autoritatea contractanta îi transmite o solicitare pentru încheierea unui contract subsecvent, nu are capacitatea de a raspunde acestei solicitari din propria sa culpa, autoritatea contractanta are dreptul de a initia o noua procedura de atribuire pentru achizitionarea întregii cantitati necesare. Operatorul economic în culpa va suferi consecintele prevazute pentru neîndeplinirea obligatiilor în sarcina sa.5. În baza acordului-cadru se vor încheia contracte subsecvente cu operatorul economic semnatar al respectivului acord- cadru, numai pe baza regulilor si conditiilor prevazute în acord.6. Termenul maxim de livrare a produselor este de pana la 5 zile, de la data emiterii comenzii catre autoritatea contractanta;8. Pentru contractele subsecvente care urmeaza sa fie atribuite, elementele/conditiile considerate esentiale care trebuiesc indeplinite se refera la:-obligatiile pe care operatorul economic si le-a asumat prin propunerea tehnica prezentata în cursul procedurii de atribuire, în special în ceea ce priveste descrierea produselor care urmeaza sa fie livrate si nivelul calitativ al acestora;- duratele/termenele de livrare începând din momentul încheierii contractului, garantiile acordate, orice alte elemente care au fost luate în considerare în procesul de analiza si evaluare a propunerilor tehnice;- preturile unitare, alte angajamente financiare sau comerciale, pe care operatorul economic le-a prevazut în propunerea financiara;-Incheierea acordului –cadru Acordul- cadru de furnizare se semneaza dupa 11 zile de la data comunicarii rezultatului procedurii, in perioada de valabilitate a ofertei. Garantia de buna executie se constituie pentru fiecare contract -subsecvent.Preturile unitare aferente acordului cadru, prevazute in oferta financiara, exprimate în lei, ramin neschimbate pentru primul contract subsecvent, care are valabilitate pana la 31.12.2013.La finalizarea primului contract subsecvent,daca este cazul,se va putea opera ajustarea preturilor unitare ofertate.Ajustarea se va face pe baza evolutiei indicilor de prêt publicati de Institutul National de Statistica, in conditiile Art.97/HG 925/2006.Formula de ajustare :V= VO x CAV = Valoarea ajustata a pretului unitar din oferta financiara ;VO = Valoarea pretului unitar din oferta financiara ;CA = Coeficientul de ajustare care urmeaza a fi aplicat
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
DIRECTIA JURIDICA A SC RAJA SA
Adresa postala: str.Calarasi nr.22-24, Localitatea: CONSTANTA, Cod postal: 900590, Romania, Tel. +40 241664046, Fax: +40 241662577, Adresa internet (URL): www. rajac.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.09.2013 11:38

Ti-a placut articolul?

Comentarii