Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
09:15 21 07 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Statia de Tratare Palas - Reabilitare linie noua statie de tratare - localitatea Constanta - 18.09.2012

ro

18 Sep, 2012 01:00 1108 Marime text

CONTRACT NR: CL 33 / 18.09.2012
OBIECT: Statia de Tratare Palas - Reabilitare linie noua statie de tratare - localitatea Constanta
VALOARE: 14.277.608,80 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: Asocierea SC RICO SRL- SC INCOPRO DESIGN SRL
Adresa postala: Str. Celulozei, nr. 11A , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900155 , Romania , Tel. +40 241550070 , Fax: +40 241550077

Anunt de atribuire (utilitati) numarul 128872/21.09.2012

Informatii anunt de participare asociat

Numar anunt: 134905 / 23.04.2012

Denumire contract: Statia de Tratare Palas - Reabilitare linie noua statie de tratare - localitatea Constanta

Tip legislatie: OG 34

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

S.C RAJA S.A CONSTANTA
Adresa postala: Str Calarasi 22-24, Constanta , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900590 , Romania , Punct(e) de contact: Directia Dezvoltare si Finantari Externe , Tel. +40 241664046 , In atentia: Stelian Budes , Email: raja1@rajac.ro , Fax: +40 241662577 , Adresa internet (URL): http://www.rajac.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante

- Apa

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta

Statia de Tratare Palas - Reabilitare linie noua statie de tratare - localitatea Constanta

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Lucrari

Proiectare si executare

Locul principal de executare: Orasul Constanta, Romania

Codul NUTS: RO223 - Constanta

II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Contractul presupune realizarea urmatoarelor activitati: Activitatea I: Proiectare Activitatea II: Executie lucrari (inclusiv teste si operatiuni in perioada de notificare a defectelor) Proiectare, obtinere avize, intocmire documentatie obtinere Autorizatia de construire, autorizatia de demolare (daca este cazul), pregatire personal de exploatare in cadrul Activitatii I si constructii pentru reabilitarea statiei de tratare în cadrul Activitatii II. Se are in vedere cresterea capacitatii de tratare a statiei de la aproximativ 1.100 l/s în prezent, la 2.000 l/s, precum si îmbunatatirea proceselor pentru a asigura furnizarea apei potabile de calitate, în conformitate cu prevederile Directivei 98/83/CE referitoare la apa potabila (cu modificarile si completarile ulterioare).Durata de executie a contractului este de 730 zile - proiectare si executie, din care maximum 180 zile pentru proiectare.

II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

45232430-5 - Statii de tratare a apei (Rev.2)

71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)

II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor

14.277.608,8 RON

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic

- criteriile mentionate in continuare

- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica

Nu

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Contract nr: CL 33

Denumirea: Statia de tratare Palas- Reabilitare linie noua statie de tratare- localitatea Constanta.

V.1) Data atribuirii contractului 18.09.2012

V.2) Numarul de oferte primite 1

Numarul de oferte admisibile 1

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

Asocierea SC RICO SRL- SC INCOPRO DESIGN SRL
Adresa postala: Str. Celulozei, nr. 11A , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900155 , Romania , Tel. +40 241550070 , Fax: +40 241550077

V.4) Informatii privind valoarea contractului

Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 17.261.567,42 Moneda: RON Fara TVA

Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 14.277.608,80 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat

Da

Partea din contract care ar putea fi subcontractata

Nu se cunoaste

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Da

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):

VI.2) Alte informatii

1. Punctajul total acordat pentru fiecare oferta se calculeaza: P total(n)= P1(n)+ P2(n).In cazul in care pe primul loc se vor clasa doua sau mai multe oferte care au obtinut acelasi puntaj, oferta castigatoare va fi cea pentru care P1(n) are valoarea cea mai mica. 2. Functie de calitatea de participant la procedura ( in nume propriu, , asociati, subcontractanti, sustinatori) documentele solicitate la cap III.2 Conditii de participare, vor fi completate de participanti, conform Ordin ANRMAP 509/2011- Anexa 2. 3. Cand ofertantii se prevaleaza de art. 11 alin 4 din HG 925/2006- vor prezenta, in mod obligatoriu, Formularele 4, 5 si 6. 4. Vizitare amplasament: Data si ora vizitarii: se vor programa ulterior in baza solicitarilor, datele programate fiind afisate in SEAP. Data limita de transmitere a solicitarilor pentru vizitare amplasament: cu 30 de zile calendaristice inainte de data limita de depunere a ofertei. Intalnirea va avea loc la locatia amplasamentului. Ofertantul este pe deplin raspunzator la intocmirea ofertei sale de luarea in calcul a tuturor datelor ce se pot obtine la vizita in teren.

VI.3) Cai de atac

VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Directia juridica SC RAJA SA
Adresa postala: Str. Calarasi nr. 22-24 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900590 , Romania , Tel. +40 241664046 , Email: raja1@rajac.ro , Fax: +40 241662577 , Adresa internet (URL): http://www.rajac.ro

VI.4) Data expedierii prezentului anunt

19.09.2012 10:17

 

 

 

Ti-a placut articolul?

Comentarii