Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
14:48 15 10 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Servicii de audit financiar pentru proiectul ,,Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in regiunea Constanta- Ialomita" - 13.07.2012

ro

13 Jul, 2012 01:00 882 Marime text

CONTRACT NR: CS3 / 13.07.2012
OBIECT: Servicii de audit financiar pentru proiectul ,,Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in regiunea Constanta- Ialomita"
VALOARE: 480.000,00 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: SC BDO AUDIT SRL
Adresa postala: Str. Invingatorilor, nr. 24, etaj 1-4, Sector 3 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030922 , Romania , Tel. +40 213199476 , Fax: +40 213199477

Anunt de atribuire (utilitati) numarul 126649/18.07.2012

Informatii anunt de participare asociat

Numar anunt: 134102 / 26.03.2012

Denumire contract: Servicii de audit financiar pentru proiectul,, Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in regiunea Constanta- Ialomita".

Tip legislatie: OG 34

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

S.C RAJA S.A CONSTANTA
Adresa postala: Str Calarasi 22-24, Constanta , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900590 , Romania , Punct(e) de contact: Directia Dezvoltare si Finantari Externe , Tel. +40 241664046 , In atentia: Stelian Budes , Email: raja1@rajac.ro , Fax: +40 241664046 , Adresa internet (URL): https//www.rajac.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante

- Apa

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta

Servicii de audit financiar pentru proiectul,, Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in regiunea Constanta- Ialomita".

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii

9 - Servicii de contabilitate, de audit si de gestionare a registrelor contabile

Locul principal de prestare: Activitatile vor fi realizate la sediul SC RAJA SA Constanta

Codul NUTS: RO223 - Constanta

II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Obiectivul contractului este verificarea implementarii proiectului de catre auditorul financiar, prin proceduri specifice, precum si transmiterea catre Beneficiar, in conformitate cu procedurile agreate executate, a rapoartelor intermediare pentru fiecare aplicatie de plata in parte( in conditiile prevazute la Cap. III.2.3) pct.2), a Raportului Constatarilor Factuale, anual si un Raport final, odata cu ultima cerere de rambursare. Verificarea consta in examinarea de catre Auditor a informatiilor factuale ce rezulta din implementarea de catre Beneficiar a clauzelor Contractului de Finantare si compararea acestora cu termenii si conditiile Contractului de Finantare.

II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

79212100-4 - Servicii de auditare financiara (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)

II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor

480.000 RON

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica

Nu

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Contract nr: CS3

Denumirea: Serv de audit financ pt pr-Reabilitarea si modernizarea sist de alim cu apa si canal C-ta Ialomita

V.1) Data atribuirii contractului 13.07.2012

V.2) Numarul de oferte primite 2

Numarul de oferte admisibile 2

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

SC BDO AUDIT SRL
Adresa postala: Str. Invingatorilor, nr. 24, etaj 1-4, Sector 3 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030922 , Romania , Tel. +40 213199476 , Fax: +40 213199477

V.4) Informatii privind valoarea contractului

Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1.680.938,00 Moneda: RON Fara TVA

Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 480.000,00 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat

Da

Partea din contract care ar putea fi subcontractata

Nu se cunoaste

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Da

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect prioritar strategic privind Programul Operational Sectorialde Mediu, Axa prioritara 1-Extindere si modernizare sisteme de apa si apa uzata.

VI.2) Alte informatii

VI.3) Cai de atac

VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac

Tribunalul Constanta- Sectia Comerciala si Contencios Administrativ
Adresa postala: Str.Traian, nr.31. , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900590 , Romania , Tel. +40 241551345 , Fax: +40 241619628 , Adresa internet (URL): http://portal.just.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Directia Juridica SC RAJA SA
Adresa postala: Str. Calarasi, nr. 22-24 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900590 , Romania , Tel. +40 241664046 , Email: raja1@rajac.ro , Fax: +40 241662577 , Adresa internet (URL): http://www .rajac.ro

VI.4) Data expedierii prezentului anunt

16.07.2012 08:52

Ti-a placut articolul?

Comentarii