Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
01:32 19 07 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Reabilitare si extindere retea apa, rezervor nou, extindere si reabilitare retea canalizare si reabilitare statie de pompare ape uzate – localitatea Techirghiol - 13.05.2013

ro

13 May, 2013 00:00 947 Marime text
CONTRACT NR: CL 27 / 13.05.2013
OBIECT: Reabilitare si extindere retea apa, rezervor nou, extindere si reabilitare retea canalizare si reabilitare statie de pompare ape uzate – localitatea Techirghiol
VALOARE: 11.408.936,33 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: SC RICO SRL
Adresa postala: Str. Celulozei, nr. 11A , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900155 , Romania , Tel. +40 241550070 , Fax: +40 241550077


Anunt de atribuire (utilitati) numarul 136305/14.05.2013


Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 140538 / 16.11.2012
Denumire contract: Reabilitare si extindere retea apa, rezervor nou, extindere si reabilitare retea canalizare si reabilitare statie de pompare ape uzate – localitatea Techirghiol.


Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
S.C RAJA S.A CONSTANTA
Adresa postala: Str Calarasi 22-24, Constanta , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900590 , Romania , Punct(e) de contact: Directia Dezvoltare si Finantari Externe , Tel. +40 241664046 , In atentia: Stelian Budes , Email: ionprd@yahoo.co.uk , Fax: +40 241612283 , Adresa internet (URL): http://www.rajac.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro


I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante

- Apa


Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reabilitare si extindere retea apa, rezervor nou, extindere si reabilitare retea canalizare si reabilitare statie de pompare ape uzate – localitatea Techirghiol.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Localitatea Techirghiol, jud Constanta.
Codul NUTS: RO223 - Constanta


II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Reabilitare si extindere retea apa, rezervor nou, extindere si reabilitare retea canalizare si reabilitare statie de pompare ape uzate – localitatea Techirghiol. Alimentare cu apa: • reabilitarea conductelor de alimentare cu apa; • extinderea sistemelor de alimentare cu apa; • prevederea unui nou rezervor pentru inmagazinarea apei; Canalizare: • reabilitarea colectoarelor de canalizare si a caminelor de vizitare aferente; • extinderea sistemelor de canalizare; • reabilitarea statiilor de pompare din cadrul sistemelor de canalizare.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
45232150-8 - Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232152-2 - Lucrari de constructii de statii de pompare (Rev.2)
45232154-6 - Lucrari de constructii de rezervoare ridicate de apa potabila (Rev.2)
45232411-6 - Lucrari de constructii de canalizari de ape reziduale (Rev.2)


II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
11.408.936,33 RON

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut


IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: CL 27
Denumirea: Reab si ext retea apa , rez nou, ext si reab canaliz si reab SP ape uzate- Techirghiol.
V.1) Data atribuirii contractului 13.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 8
Numarul de oferte admisibile 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC RICO SRL
Adresa postala: Str. Celulozei, nr. 11A , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900155 , Romania , Tel. +40 241550070 , Fax: +40 241550077


V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 16.318.911,00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 11.408.936,33 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect prioritar strategic privind Programul Operational Sectorialde Mediu, Axa prioritara 1-Extindere si modernizare sisteme de apa si apa uzata.
VI.2) Alte informatii
1. Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc con?in acela?i pret, autoritatea contractanta va solicita ofertan?ilor care au ofertat cel mai mic pret o noua propunere financiara în plic închis, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pre?ul cel mai scazut. 2. Functie de calitatea de participant la procedura ( in nume propriu, asociati, subcontractanti, sustinatori) documentele solicitate la cap III.2 Conditii de participare, vor fi completate de participanti, conform Ordin ANRMAP 509/2011- Anexa 2.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro


Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Juridica SC RAJA SA
Adresa postala: Str. Calarasi, nr. 22-24 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900590 , Romania , Tel. +40 241664046 , Email: raja1@rajac.ro , Fax: +40 241662577 , Adresa internet (URL): http://www.rajac.ro


VI.4) Data expedierii prezentului anunt
14.05.2013 08:56

Ti-a placut articolul?

Comentarii