Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
18:35 19 12 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Reabilitare si extindere colectoare Zona Centru (colectoare mari si retea menajera), localitatea Constanta - 16.08.2013

ro

16 Aug, 2013 00:00 1333 Marime text
CONTRACT NR: CL 25 / 16.08.2013
OBIECT: Reabilitare si extindere colectoare Zona Centru (colectoare mari si retea menajera), localitatea Constanta
VALOARE: 25.855.614,29 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: SC GRUP 4 INSTALATII SA
Adresa postala: Str. Luncii, nr.5A, Localitatea: CLUJ NAPOCA, Cod postal: 400633, Romania, Tel. +40 264596168, Fax: +40 264596266


Nr. anunt atribuit / Data atribuire: 139275 / 20-08-2013
Nr. anunt participare / Data publicare: 138645 / 2012-09-06 01:30:00


Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
S.C RAJA S.A CONSTANTA
Adresa postala: Str Calarasi 22-24, Constanta, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900590, Romania, Punct(e) de contact: Directia Dezvoltare si Finantari Externe, Tel. +40 241664046, In atentia: Stelian Budes, Email: ionprd@yahoo.co.uk, Fax: +40 241612283, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reabilitare si extindere colectoare Zona Centru (colectoare mari si retea menajera) – localitatea Constanta.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Localitatea Constanta, jud Constanta.
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Reabilitare si extindere colectoare Zona Centru (colectoare mari si retea menajera) – localitatea Constanta. Obiect 1: Reabilitarea colectoarelor menajereObiect 2: Extindere colectoare menajereObiect 3: Prevederea unei statii de pompare ape uzate
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
45232152-2 - Lucrari de constructii de statii de pompare (Rev.2)
45232411-6 - Lucrari de constructii de canalizari de ape reziduale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
25.855.614,29 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S172-284919 din 07.09.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: CL 25
Denumirea: Reabilitare si extindere colectoare Zona Centru (colectoare mari si retea menajera) – loc C-ta.
V.1) Data atribuirii contractului 16.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 7
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC GRUP 4 INSTALATII SA
Adresa postala: Str. Luncii, nr.5A, Localitatea: CLUJ NAPOCA, Cod postal: 400633, Romania, Tel. +40 264596168, Fax: +40 264596266
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 32.388.000,00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 25.855.614,29 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect prioritar strategic privind Programul Operational Sectorialde Mediu, Axa prioritara 1-Extindere si modernizare sisteme de apa si apa uzata.
VI.2) Alte informatii
1. Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc con?in acela?i pret, autoritatea contractanta va solicita ofertan?ilor care au ofertat cel mai mic pret o noua propunere financiara în plic închis, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pre?ul cel mai scazut.2. Functie de calitatea de participant la procedura ( in nume propriu, asociati, subcontractanti, sustinatori) documentele solicitate la cap III.2 Conditii de participare, vor fi completate de participanti, conform Ordin ANRMAP 509/2011- Anexa 2.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Juridica SC RAJA SA
Adresa postala: Str. Calarasi, nr. 22-24, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900590, Romania, Tel. +40 241664046, Email: raja1@rajac.ro, Fax: +40 241662577
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
19.08.2013 13:06Ti-a placut articolul?

Comentarii