Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
01:16 24 01 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Energie electrica pentru consumatorii alimentati pe medie tensiune - 15.10.2012

ro

14 Oct, 2012 20:00 633 Marime text
CONTRACT NR: 68263 / 15.10.2012
OBIECT:
Energie electrica pentru consumatorii alimentati pe medie tensiune
VALOARE:
65.482.200,00 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: SC ICCO ENERG SRL

Adresa postala: Str. Scolii,nr.8,apartament 10 , Localitatea: Brasov , Cod postal: 500059 , Romania , Tel. 0268401253 , Fax: 0268401287

Anunt de atribuire (utilitati) numarul 130118/31.10.2012

Informatii anunt de participare asociat

Numar anunt: 136819 / 23.06.2012

Denumire contract: Energie electrica pentru consumatorii alimentati pe medie tensiune

Tip legislatie: OUG nr.34/2006

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

S.C RAJA S.A CONSTANTA

Adresa postala: Str Calarasi 22-24, Constanta , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900590 , Romania , Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice 1 , Tel. +40 241664046 , In atentia: Munteanu Mariana , Email: raja1@rajac.ro , Fax: +40 241662577 , Adresa internet (URL): www.rajac.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante

- Apa

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta

Energie electrica pentru consumatorii alimentati pe medie tensiune

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare

Cumparare

Locul principal de livrare: Punctele de lucru ale SC RAJA SA Constanta, care reprezinta 62 de consumatori, amplasati pe raza judetelor Constanta, Ialomita, Calarasi, Ilfov si Dambovita conform Anexei 1 la Caietul de sarcini

Codul NUTS: RO223 - Constanta

II.1.3) Anuntul implica

Incheierea unui acord-cadru

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Furnizare energie electrica, pe medie tensiune, pentru 62 de consumatori, amplasati pe raza judetelor Constanta, Ialomita, Calarasi, Ilfov si Dambovita, conform Anexei 1 la Caietul de sarcini

II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

09310000-5 - Electricitate (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Da

II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)

II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor

65.482,200 RON

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic

- criteriile mentionate in continuare

- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica

Nu

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Da

Anunt de participare

Numarul anuntului in JO: 2012/S120-199707 din 26.06.2012

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Contract nr: 68263

Denumirea: Energie electrica pentru consumatorii alimentati pe medie tensiune

V.1) Data atribuirii contractului 15.10.2012

V.2) Numarul de oferte primite 3

Numarul de oferte admisibile 2

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

SC ICCO ENERG SRL

Adresa postala: Str. Scolii,nr.8,apartament 10 , Localitatea: Brasov , Cod postal: 500059 , Romania , Tel. 0268401253 , Fax: 0268401287

V.4) Informatii privind valoarea contractului

Estimarea initiala a valorii contractului

Valoarea: 65.489.400,00 Moneda: RON Fara TVA

Valoarea totala finala a contractului

Valoarea: 65.482.200,00 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat

Nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Nu

VI.2) Alte informatii

1.Alte informatii si/sau clarificari pot fi obtinute la:La adresa mentionata anterior cu mentiunea ”In atentia Serviciului Achizitii Publice 1- referitor la procedura de atribuire a contractului sectorial de furnizare „Energie electrica pentru consumatorii alimentati pe medie tensiune.”.2.Documentele pot fi depuse la registratura autoritatii contractante sau transmise prin oricare dintre urmatoarele modalitati:prin posta sau prin fax. 3.Modalitatea de departajare a ofertelor cu punctaj egal, clasate pe locul I: in situatia in care doua sau mai multe oferte obtin punctajul maxim egal, atunci va fi declarata castigatoare oferta cu pretul cel mai mic.

VI.3) Cai de atac

VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Directia Juridica - SC RAJA SA

Adresa postala: Str. Calarasi, nr. 22-24 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900590 , Romania , Tel. +40 241664046 , Email: raja1@rajac.ro , Fax: +40 241661940 , Adresa internet (URL): www.rajac.ro

VI.4) Data expedierii prezentului anunt

26.10.2012 09:23

 

 

Ti-a placut articolul?

Comentarii