Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
20:33 20 01 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Energie electrica pentru consumatorii alimentati pe joasa tensiune - 22.04.2013

ro

22 Apr, 2013 00:00 691 Marime text
CONTRACT NR: 6732204 /27673 / 22.04.2013
OBIECT: Energie electrica pentru consumatorii alimentati pe joasa tensiune
VALOARE: 117.616.344,00 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: SC TINMAR-IND SA
Adresa postala: Sector 1, Calea Victoriei, nr.155, tronson 6, bloc D1, Etaj 5, Ap. Camera 11 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010073 , Romania , Tel. 021.3180772 , Fax: 021.3180771


Anunt de atribuire (utilitati) numarul 136123/09.05.2013

Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 140752 / 28.11.2012
Denumire contract: „Energie electrica pentru consumatorii alimentati pe joasa tensiune”

Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
S.C RAJA S.A CONSTANTA
Adresa postala: Str Calarasi 22-24, Constanta , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900590 , Romania , Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice 1 , Tel. +40 241664046 , In atentia: Munteanu Mariana , Email: raja1@rajac.ro , Fax: +40 241662577 , Adresa internet (URL): www.rajac.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante

- Apa

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
„Energie electrica pentru consumatorii alimentati pe joasa tensiune”
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: punctele de lucru ale SC RAJA SA Constanta, care reprezinta 252 de consumatori, amplasati pe raza judetelor Constanta, Calarasi, Ialomita Dambovita si Ilfov, conform Anexei 1 la Caietul de sarcini.
Codul NUTS: RO223 - Constanta

II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul acordului cadru: Furnizare energie electrica pe joasa tensiune, zona ENEL Dobrogea si zona ENEL Muntenia, pentru 252 de consumatori, amplasati pe raza judetelor Constanta, Calarasi, Ialomita, Dambovita si Ilfov, conform Anexei 1 la Caietul de sarcini, din care: - 247 consumatori zona ENEL Dobrogea conform Anexei 1.1 la Caietul de sarcini - 5 consumatori zona ENEL Muntenia conform Anexei 1.2. la Caietul de sarcini.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09310000-5 - Electricitate (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
117.616.344 RON

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S230-379148 din 29.11.2012

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 6732204 /27673
Denumirea: Energie electrica pentru consumatorii alimentati pe joasa tensiune
V.1) Data atribuirii contractului 22.04.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC TINMAR-IND SA
Adresa postala: Sector 1, Calea Victoriei, nr.155, tronson 6, bloc D1, Etaj 5, Ap. Camera 11 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010073 , Romania , Tel. 021.3180772 , Fax: 021.3180771

V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 117.887.840,00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 117.616.344,00 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
1.Alte informatii si/sau clarificari pot fi obtinute la:La adresa mentionata anterior cu mentiunea ”In atentia Serviciului Achizitii Publice 1- referitor la procedura de atribuire a contractului sectorial de furnizare Energie electrica pentru consumatorii alimentati pe joasa tensiune..2.Documentele pot fi depuse la registratura autoritatii contractante sau transmise prin oricare dintre urmatoarele modalitati:prin posta sau prin fax. 3.Modalitatea de departajare a ofertelor cu punctaj egal, clasate pe locul I:In situatia in care doua sau mai multe oferte obtin punctajul maxim egal, atunci va fi declarata castigatoare oferta cu pretul cel mai mic. Daca preturile sunt egale autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret sa prezinte o noua propunere financiara in plic inchis.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Juridica - SC RAJA SA
Adresa postala: Str. Calarasi, nr. 22-24 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900590 , Romania , Tel. +40 241664046 , Fax: +40 241661940 , Adresa internet (URL): www.rajac.ro

VI.4) Data expedierii prezentului anunt
08.05.2013 11:01Ti-a placut articolul?

Comentarii