Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
18:03 17 01 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Constructie statii de epurare aglomerarile Mihail Kogalniceanu, Harsova, Cobadin - 18.01.2012

ro

18 Jan, 2012 00:00 1531 Marime text

CONTRACT NR: CL 9 / 18.01.2012
OBIECT: Statie de epurare noua, inclusiv treapta tertiara - localitatea Mihail Kogalniceanu
VALOARE: 12.150.272,72 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: Asocierea Stulz Planaqua GmbH & S.C. Escalia Craus S.R.L.& S.C. Al Stom Company S.R.L.
Adresa postala: Hemelinger Hafendamm 18 , Localitatea: Bremen , Cod postal: 28309 , Germany , Tel. +49 421626570 , Fax: +49 4216265711

CONTRACT NR: CL 10 / 18.01.2012
OBIECT: Constructie statie de epurare Cobadin
VALOARE: 9.147.940,55 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: Asocierea Copisa Constructora Pirenaica S.A & S.C. Incopro Design S.R.L.
Adresa postala: Plaza Europa nr. 2-4, Hospitalet de Llobregat , Localitatea: Barcelona , Cod postal: 08902 , Spain , Tel. +34 934930001 , Fax: +34 934930016

CONTRACT NR: CL 11 / 18.01.2012
OBIECT: Statie de Epurare noua, inclusiv treapta tertiara - localitatea Hârsova
VALOARE: 11.557.468,02 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: Asocierea S.C. Drum Art S.R.L.- Polimex Mostostal S.A- S.C. MTH Consult S.R.L
Adresa postala: str. Opanez nr. 3 A, Sector 2 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 023775 , Romania , Tel. +40 213115832 , Fax: +40 213104137

Anunt de atribuire (utilitati) numarul 120882/21.01.2012

Informatii anunt de participare asociat

Numar anunt: 112271 / 30.11.2010

Denumire contract: Constructie statii de epurare aglomerarile Mihail Kogalniceanu, Harsova, Cobadin

Tip legislatie: OG 34

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

S.C RAJA S.A CONSTANTA
Adresa postala: Str Calarasi 22-24, Constanta , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900590 , Romania , Punct(e) de contact: Directia Dezvoltare si Finantari Externe , Tel. +40 241664046 , In atentia: Stelian BUDES, Sef serviciu A.M.P. , Email: raja1@rajac.ro , Fax: +40 241664046 , Adresa internet (URL): www.rajac.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante

- Apa

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta

Constructie statii de epurare aglomerarile Mihail Kogalniceanu, Harsova, Cobadin

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Lucrari

Proiectare si executare

Locul principal de executare: Statia de epurare Mihail Kogalniceanu

Statia de epurare Hârsova

Statia de epurare Cobadin

Codul NUTS: RO223 - Constanta

II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Lucrari pentru Constructie statii de epurare aglomerarile Mihail Kogalniceanu, Harsova, Cobadin

II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)

45232420-2 - Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)

II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor

32.855.681,29 RON

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica

Nu

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Da

Anunt de participare

Numarul anuntului in JO: 2010/S235-358907 din 03.12.2010

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Contract nr: CL 9

Denumirea: Statie de epurare noua, inclusiv treapta tertiara - localitatea Mihail Kogalniceanu

V.1) Data atribuirii contractului 18.01.2012

V.2) Numarul de oferte primite 9

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

Asocierea Stulz Planaqua GmbH & S.C. Escalia Craus S.R.L.& S.C. Al Stom Company S.R.L
Adresa postala: Hemelinger Hafendamm 18 , Localitatea: Bremen , Cod postal: 28309 , Germany , Tel. +49 421626570 , Fax: +49 4216265711

V.4) Informatii privind valoarea contractului

Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 15.986.208,00 Moneda: RON Fara TVA

Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 12.150.272,72 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat

Da

Partea din contract care ar putea fi subcontractata

Nu se cunoaste

V.6) Lista de Loturi

1

Contract nr: CL 10

Denumirea: Constructie statie de epurare Cobadin

V.1) Data atribuirii contractului 19.01.2012

V.2) Numarul de oferte primite 9

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

Asocierea Copisa Constructora Pirenaica S.A & S.C. Incopro Design S.R.L.
Adresa postala: Plaza Europa nr. 2-4, Hospitalet de Llobregat , Localitatea: Barcelona , Cod postal: 08902 , Spain , Tel. +34 934930001 , Fax: +34 934930016

V.4) Informatii privind valoarea contractului

Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 11.964.505,00 Moneda: RON Fara TVA

Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 9.147.940,55 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat

Da

Partea din contract care ar putea fi subcontractata

Nu se cunoaste

V.6) Lista de Loturi

2

Contract nr: CL 11
Denumirea: Statie de Epurare noua, inclusiv treapta tertiara - localitatea Hârsova

V.1) Data atribuirii contractului 18.01.2012

V.2) Numarul de oferte primite 9

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

Asocierea S.C. Drum Art S.R.L.- Polimex Mostostal S.A- S.C. MTH Consult S.R.L
Adresa postala: str. Opanez nr. 3 A, Sector 2 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 023775 , Romania , Tel. +40 213115832 , Fax: +40 213104137

V.4) Informatii privind valoarea contractului

Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 15.618.190,00 Moneda: RON Fara TVA

Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 11.557.468,02 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat

Da

Partea din contract care ar putea fi subcontractata

Procent(%): 10

Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat

Instalatii electrice si SCADA

V.6) Lista de Loturi

3

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Da

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu Axa 1 „Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata"

VI.2) Alte informatii

NU e cazul

VI.3) Cai de atac

VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac

Tribunalul Constanta, Sectia Comerciala si Contencios Administrativ
Adresa postala: Str. Traian nr. 31 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900743 , Romania , Tel. +40 241551345 , Fax: +40 241619628 , Adresa internet (URL): portal.just.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

10 zile incepand cu ziua urmatoare a luarii la cunostinta despre un act considerat nelegal

VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Serviciul juridic al S.C. RAJA S.A.
Adresa postala: Strada Calarasi 22-24 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900590 , Romania , Tel. +40 241664046 , Email: raja@rajac.ro , Fax: +40 241664046 , Adresa internet (URL): www.rajac.ro

VI.4) Data expedierii prezentului anunt

19.01.2012 14:21

 

 

 

 

 

 

 

Ti-a placut articolul?

Comentarii