Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
04:37 23 05 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Autovehicule de teren - 22.03.2012

ro

22 Mar, 2012 00:00 695 Marime text

CONTRACT NR: 143878;143887-143894 / 22.03.2012
OBIECT: Autovehicule de teren
VALOARE: 814.962,46 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: SC RCI Leasing Romania IFN SA
Adresa postala: Bulevardul Aviatorilor, nr.41, sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 014334 , Romania , Tel. 021.20120 00 , Fax: 021.201 20 98

Anunt de atribuire (utilitati) numarul 123271/05.04.2012

Informatii anunt de participare asociat

Numar anunt: 133107 / 16.02.2012

Denumire contract: Autovehicule de teren

Tip legislatie: OG 34

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

S.C RAJA S.A CONSTANTA
Adresa postala: Str Calarasi 22-24, Constanta , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900590 , Romania , Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice 1 , Tel. +40 241664046 , In atentia: Munteanu Mariana , Email: raja1@rajac.ro , Fax: +40 241662577 , Adresa internet (URL): www.rajac.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante

- Apa

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta

Autovehicule de teren

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare

Leasing

Locul principal de livrare: SC RAJA SA,

strada Calarasi, nr.22-24, Constanta, Romania

Codul NUTS: RO223 - Constanta

II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Contract sectorial de furnizare, finantat prin leasing financiar. Obiectul contractului: a) Furnizare prin leasing financiar, cu optiunea de cumparae a 9 buc. autovehicule de teren, conform cerintelor din Caietul de sarcini si Specificatia Tehnica. b) Contractul angajeaza atat furnizarea produselor cat si prestarea serviciilor de leasing financiar pe o perioada de 36 de luni.

II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

34113300-5 - Vehicule de teren (Rev.2)

66114000-2 - Servicii de leasing financiar (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)

II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor

814.962,46 RON

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica

Nu

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Contract nr: 143878;143887-143894
Denumirea: Autovehicule de teren

V.1) Data atribuirii contractului 22.03.2012

V.2) Numarul de oferte primite 1

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

SC RCI Leasing Romania IFN SA
Adresa postala: Bulevardul Aviatorilor, nr.41, sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 014334 , Romania , Tel. 021.20120 00 , Fax: 021.201 20 98

V.4) Informatii privind valoarea contractului

Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 893.238,00 Moneda: RON Fara TVA

Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 814.962,46 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat

Nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Nu

VI.2) Alte informatii

VI.6.1) Conditii de participare: a)Pentru fiecare asociat:Prezentarea documentelor cerute la punctele III.2.1, III.2.2; III.2.3 si III.2.4.Prezentarea acordului de asociere (numai de catre leaderul de asociere), completat, semnat de parti si stampilat - Formularul 8 din Sectiunea III. b)Pentru fiecare subcontractant:prezentarea documentelor cerute la punctul III.2.1.b)( atestate/autorizatii/certificate pentru demonstrarea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale pentru partea de implicare in contract), prezentarea de documente, in original, privind resurse umane/tehnice pentru partea de implicare in contract; c)Pentru fiecare tert sustinator:prezentarea Angajamentului ferm de sustinere, incheiat in forma autentica, in care sa fie precizat concret cerinta/cerintele pentru care acorda sustinerea; prezentarea documentelor cerute la punctul III.2.1.a) - Cerintele nr.3, nr.4 si nr. 5; prezentarea tuturor documentelor solicitate pentru a dovedi indeplinirea cerintei pentru care se acorda sustinerea. VI.6.2) Alte informatii si/sau clarificari pot fi obtinute la : 1. La adresa mentionata anterior cu mentiunea "In atentia Serviciului Achizitii Publice 1 - referitor la procedura de atribuire a contractului sectorial de furnizare „Autovehicule de teren". 2.Orice informatie si /sau clarificare trebuie sa fie formulata în scris in limba romana. Documentele scrise pot fi depuse la registratura autoritatii contractante sau transmise prin oricare dintre urmatoarele modalitati:a) prin posta;b) prin fax la numarul +40 241662577; +40 241661940;c) prin orice combinatie a celor prevazute la lit. a) - b) VI.6.3) Modalitatea de departajare a ofertelor cu pret egal, clasate pe locul I: Autoritatea Contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret, o noua propunere financiara in plic inchis.Contractul va fi atribuit ofertantului a carei propunere financiara are pretul cel mai scazut.

VI.3) Cai de atac

VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Directia Juridica - SC RAJA SA
Adresa postala: Str. Calarasi, nr. 22-24 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900590 , Romania , Tel. +40 241664046 , Email: raja1@rajac.ro , Fax: +40 241661940

VI.4) Data expedierii prezentului anunt

04.04.2012 10:08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ti-a placut articolul?

Comentarii