Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
04:21 18 08 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Consilierii locali ai municipiului Constanța convocați în ședință ordinară. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

ro

22 Sep, 2017 20:38 1497 Marime text
Consiliul local al municipiului Constanţa este convocat în şedinţă ordinară, vineri, 29 septembrie 2017, ora 13.00, - în sala "Remus Opreanu" a Consiliului Judeţean Constanţa, cu următoarea ordine de zi:
 
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 25.08.2017;
 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2017; iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local pe trimestrul II pe anul 2017; iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şl cheltuieli pe anul 2017 al RAEDPP Constanţa; iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de asistenţă tehnică dintre municipiul Constanţa şi Banca Mondială; iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Pre-Acordului de finanţare dintre municipiul Constanţa şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie- şi Dezvoltare; iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
7. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea HCL nr. 174/2017 privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea imobilului situat în municipiul Constanţa, str. Primăverii nr. 2 din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Tineretului şl Sportului în domeniul public al municipiului Constanţa şi administrarea Consiliului local al municipiului Constanţa; iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic şi devizului general, revizuit, aferent obiectivului de Investiţii „Reparaţii capitale şi modernizarea pasajului Cumpenei"; iniţiator: primar Decebal Făgădău
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării municipiului Constanţa la Eurocities - Reţeaua marilor oraşe europene şi plata cotizaţiei anuale aferente; iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
10.Proiect de hotărâre pentru aprobarea ajustării tarifelor pentru activitatea specifică serviciului de salubrizare în vederea punerii în executare a Sentinţei civile nr. 2605/2012 c.a. pronunţată de Tribunalul Iaşi în dosarul nr. 1560/118/2012. şi 'pentru aprobarea încheierii tranzacţiei judiciare dintre municipiul Constanţa şi POLARIS M. HOLDING S.R.L. în scopul stingerii litigiului ce formează obiectul dosarulul civil nr. 2711/99/2017 aflat pe rolul Curţii de Apel Iaşi; iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
11.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 221/2017 privind aprobarea unor tarife pentru plata unor servicii de utilităţi publice şi conexe acestora prestate de către S.C. Confort Urban S.R.L.; iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
12.Prolect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru oblectivul de investiţii „Creşterea eficlenţei energetice a imobilului Liceul Teoretic Ovidius Constanţa" ; iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
13. Proiect de hotărâre privind planul de acţiuni sau de lucrări de Interes local pentru repartizarea orelor de muncă pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat; iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
14. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat din municipiul Constanţa; iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
15. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 228/2017 privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanţarea activităţii sportive a Asociaţiei Suporter Spirit Club Sportiv Farul Constanţa în anul 2017; iniţiator: primar Decebal Făgădău
16. Proiect de hotărâre privind acordarea de facilităţi la transportul public de călători pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul Constanța. Inițiator: primar Decebal Făgădău
 
17. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor spații de locuit construite de A.N.L. în regim de închiriere din recuperări; iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - extindere şi supraetajare locuință parter, str. Meşterul Manole nr. 76, lot 1/2 investitor Geambaşu Lilian Sorin; iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire locuință unifamilială D+P+1E, str. Poporului nr. 13, Investitor SC Cao Expedition SRL; iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
20.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire două locuințe P+1E, în parcela A 486/5, investitor Abduraim Medet; iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu construire locuință D+P+1E, str. Berna nr. 13, investitor Molamet Feuzi; iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Dimitrie Bolintineanu, str. I.G. Duca, str. Dacia şi bd. Mamaia, initiator SC Adria Rox Imobiliare SRL; iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
23. Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al municipiului Constanta; iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
24. Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea HCL nr. 211/2011 privind însuşirea şi aprobarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiulul Constanţa; iniţiator: primar Decebal Făgădău
25. Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa; iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
26. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de folosinţă către Universitatea „Ovidius" din Constanţa a unui imobil situat în municipiul Constanţa, str. Ion Vodă nr. 58; iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
27. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Consiliulul local al municipiului Constanţa pentru ieşirea din indiviziune asupra imobilului situat în municipiul Constanţa, str. Dumbrava Roşie nr. 53; iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
28. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 115/2017 privind transmiterea în folosinţă gratuită către Serviciul public de asistenţă socială Constanţa a unui imobil sltuat în municipiul Constanţa; iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
29. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 53/2011 privind transmiterea pe perioadă determinată a terenului în suprafaţă de 13.936 mp situat în Constanţa, zona Faleză Nord, str. Lt. Gh. Economu - str. Ciprian Porumbescu, aparţinând domeniului privat al municipiului Constanţa din administrarea Consiliului local al municipiului Constanţa în administrarea CN „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea Litoral; iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
30. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 1109 mp situat în Constanţa, şoseaua Mangaliei, zona Billa către Arhiepiscopia Tomisului în vederea edificării unui lăcaş de cult; iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
31. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de folosinţă gratuită; pe perioada existenţei construcţiei, asupra terenului în suprafaţă de 300 mp situat în municipiul Constanţa, bd. Mamaia intersecţie cu bd. Aurel Vlaicu, Arhiepiscopiei Tomisulul, în vederea construirii Capelei Tinerilor; iniţiator: primar Deceba( Făgădău
 
32. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz şi servitute în favoarea E-Distribuţie Dobrogea S.A. asupra unui teren situat în municrpiul Constanţa, pentru racordarea la reţeaua eictrică de lnteres public; Inițiator: primar Decebal Făgădău
 
33. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren pentru terenul situat în municipiul Constanţa, str. Theodor Aman nr. 8, proprietatea domnului Oancea Ionuţ, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit, începând cu anul 2017; iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
34. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitulul pe teren pentru terenul situat în municipiul Constanţa, mal lac Tăbăcărie, proprietatea domnului Giurgiucanu Georgică, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit, începând cu anui 2017; iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
35. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în municipiul Constanţa, staţiunea Mamaia, Vila nr. 11, proprietatea doamnei Tănase Ioana, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită, începând cu anul 2017; iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
36. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 3 Ilt. a) din HCL nr. 24/2016 privind aprobarea Programului "RESPECT"; iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
37. Proiect de hotărâre privind aprobarea grilei de evaluare şi regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţillor, fundaţiilor şl cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii şi care solicită subvenţii de la bugetul local, în baza Legli nr. 34/1998; iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
38. Proiect de hotărâre privind aprobarea liniilor de subvenţionare prioritare în domeniul asistenţei sociale pentru anul 2018, respectiv unităţile de asistenţă socială şi capitolele de cheltuieli pentru care asociaţiile, fundaţiile şi cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, pot solicita subvenţii de la bugetul local; iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
39.Proiect de hotărâre privind modificarea art. 6 din HCL nr. 324/2015 privind stabilirea criteriilor de repartizare a spaţiilor de locuit; iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
40. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 4 din HCL nr. 209/2016 privind adoptarea criteriilor privind accesul la locuinţele construite de 4U. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 4 din HCL nr. 209/2016 privind adoptarea criteriilor privind accesul la locuinţele construite de A.N.L. destinate închirierii, stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor precum şi repartizarea locuinţelor pentru tineri; iniţiator: primar Deceba/ Făgădău
 
41. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei, atribuţiilor şi funcţionării Comisiei de repartizare locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari în baza OUG inr. 74/2007; iniţiator: primar Deceba/ Făgădău
 
42. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei, atribuţillor şi funcţionării Comisiei de repartizare a locuinţelor sociale în baza Legii nr. 114/1996; iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
43. Proiect de hotărâre prlvind constituirea comisiei de selecţie a membrilor Consiliului de administraţie al RADET Constanţa; iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
44. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de selecţie a membrilor Consiliului de administraţie al RATC Constanţa. iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii