Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
15:17 20 10 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Vreţi să ştiţi ce s-a discutat la ultima şedinţă a Consiliului Local Municipal Constanţa? Iată aici procesul verbal

ro

25 Mar, 2013 07:15 1494 Marime text
PROCES-VERBAL
 
            Încheiat astăzi, 18.02.2013, orele 10,30, în şedinţa  ordinară a Consiliului Local al Municipiului Constanţa.
            La şedinţă participă:  21  consilieri ( absenţi, motivat: dl.Lixandru Virgil şi d-na.Sorina Tuşa; nemotivat:dl.Roman Iustin şi dl.Şurghie Valentin), dl. primar Radu Ştefan Mazăre, d-na secretar Marcela Enache, funcţionari publici din aparatul propriu de specialitate  al Primarului, invitaţi şi reprezentanţi ai mass-mediei.      
            Şedinţa este publică şi va fi condusă, conform HCL nr.322  din  data de 20.11.2012, de dl.Popescu Răducu.
Dl. Răducu Popescu
            Bună ziua! Stimaţi colegi, începem şedinţa prin a vă supune la vot ordinea de zi de astăzi, convocatorul şi ordinea suplimentară, şi am să vă comunic ce puncte de pe convocator sunt retrase..
            Aşadar, de pe convocatorul pe care dumneavostră l-aţi primit sunt retrase  punctele 35 şi 36. Pe ordinea de zi suplimentară…vă propun să începem cu punctul 12 de pe ordinea de zi suplimentară, întrucât este un proiect la care consilierii îşi vor exprima votul pe buletine….
            D-na Marcela Enache
            Sunt mai multe proiecte la care avem vot secret.
Dl. Răducu Popescu
Fiind penultimul pe ordinea suplimentară, consider că ar fi bine să începem cu el, astfel încât, până la numărarea voturilor să putem avea rezultatul la finalul şedinţei. Dacă sunt întrebări, neclarităţi?
Aşadar, supun la vot convocatorul, pe care l-aţi primit, cu cele două puncte retrase.
Cine este pentru? Abţineri? Voturi împotrivă?
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.
Dl. Răducu Popescu
Ordinea suplimentară, cu punctul 12 ca prim punct supus votului dumneavoastră.
Cine este pentru? Abţineri? Voturi împotrivă?
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.
Dl. Răducu Popescu
Supun la vot întreaga ordine de zi, convocatorul şi ordinea suplimentară.
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.
Dl. Răducu Popescu
Începem lucrările şedinţei Consiliului Local Municipal de astăzi  prin proiectul nr.1 de pe ordinea de zi:
“Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2012.”
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre;
Dacă sunt întrebări. Discuţii?
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?
 
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.
 
Dl. Răducu Popescu
Punctul nr.2:
“Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului municipal pe trimestrul IV pe anul 2012. »
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre;
Cine este pentru? Abţineri? Voturi împotrivă?
 
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.
 
Dl. Răducu Popescu
Punctul nr.3:
“Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 620/2008 privind numirea Consiliului de Administraţie al RADET Constanţa.”
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre;
 
D-na Marcela Enache
            Aici, trebuie să dăm buletine...
Dl. Răducu Popescu
            Rog comisia de numărare a voturilor să se pregătească...Încă nu, pentru că şi la punctul nr.4 şi la punctul nr.5 vom avea buletine de vot. Aşa că, le vom strânge pe toate trei şi se vor număra pentru toate cele trei puncte.
Punctul nr.4:
« Proiect de hotărâre privind constituirea Consiliului consultativ al Căminului pentru Persoane Vârstnice Constanţa şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al consiliului consultativ. »
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre;
 
Punctul nr.5:
« Proiect de hotărâre privind constituirea consiliului consultativ al Centrului Social  Constanţa şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al consiliului consultativ. »
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre;
 
Punctul nr.6:
« Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de organizare şi funcţionare a Cantinei de ajutor social Constanţa, aflată în subordinea Consiliului local al municipiului Constanţa. »
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre;
Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abţineri?
 
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.
 
Dl. Răducu Popescu
Punctul nr.7:
« Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de organizare şi funcţionare a Cantinei de ajutor social Palazu Mare Constanţa, aflată în subordinea Consiliului local al municipiului Constanţa. »
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre;
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.
Dl. Răducu Popescu
Punctul nr.8:
« Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Public Administrare Creşe în subordinea Consiliului local al municipiului Constanţa. »
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre;
Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abţineri?
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.
 
Dl. Răducu Popescu
Punctul nr.9:
« Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilităţi fiscale doamnei Găitan Maria pentru imobilul din Constanţa str. Sassu Gheorghe nr. 79. »
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre;
Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abţineri?
 
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.
Dl. Răducu Popescu
Punctul nr.10:
« Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri fiscale pentru imobilele situate în cartierul Henri Coandă din municipiul Constanţa.”
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre;
Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abţineri?
 
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.
 
Dl. Răducu Popescu
Punctul nr.11:
« Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 150/2010 privind aprobarea statului de funcţii şi organigramei aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanţa şi instituţiilor publice din subordinea Consiliului local al municipiului Constanţa. »
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre;
Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abţineri?
 
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.
 
Dl. Răducu Popescu
Punctul nr.12:
« Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic revizuit aferent obiectivului de investiţii ”Promenadă Turistică Mamaia”
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre;
Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abţineri?
 
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.
 
Dl. Răducu Popescu
Punctul nr.13:
« Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general aferent obiectivului de investiţii “Restaurarea şi reamenajarea integrată a zonei istorice - Piaţa Ovidiu”
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre;
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?
 
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.
 
Dl. Răducu Popescu
Punctul nr.14:
« Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general aferent obiectivului de investiţii “Restaurarea şi reamenajarea promenadei şi a spaţiilor verzi din zona Vraja Mării-Cazinou-Port Tomis”
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre;
Cine este împotrivă? Abţineri? Voturi pentru?
 
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.
 
Dl. Răducu Popescu
Punctul nr.15:
« Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor de consultanţă şi asistenţă juridică în domeniul achiziţiilor publice.”
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre;
Cine este pentru? Abţineri? Împotrivă?
 
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.
 
Dl. Răducu Popescu
Punctul nr.16:
« Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 622/2008 privind numirea Consiliului de Administraţie al RAEDPP Constanţa.”
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre;
Aici avem iar buletine de vot. Se distribuie, da? Trecem mai departe.
 
Dl. Răducu Popescu
Punctul nr.17:
« Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor de consultanţă şi informare juridică în vederea preluării de către Consiliul local al municipiului Constanţa a CET Palas-Sucursala Constanţa. »
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre;
Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abţineri?
 
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.
 
Dl. Răducu Popescu
Punctul nr.18:
« Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unor bunuri imobile (terenuri şi/sau clădiri) ce aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa.”
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre;
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?
 
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.
 
Dl. Răducu Popescu
Punctul nr.19:
« Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa.”
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre;
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?
 
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.
 
Dl. Răducu Popescu
Punctul nr.20:
« Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei făcută de S.C. RENT CARSERVICE LITORAL S.R.L. către municipiul Constanţa, reprezentând terenurile în suprafaţă de 78,00 mp şi 137,00 mp, situate în municipiul Constanţa, bd. I.C.Brătianu, zona Renault, cu destinaţia de “drum public ”
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre;
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?
 
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.
 
Dl. Răducu Popescu
Punctul nr.21:
« Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei făcută de ORBAN LUCIAN şi ORBAN STELUŢA-DANIELA către municipiul Constanţa, reprezentând terenurile în suprafaţă de 681,00 mp, situat în municipiul Constanţa, bd. I.C.Brătianu, zona Renault, cu destinaţia de “drum public ”
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre;
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?
 
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.
 
Dl. Răducu Popescu
Punctul nr.22:
« Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei făcută de GAMARO BLACK SEA S.R.L. către municipiul Constanţa, reprezentând terenurile în suprafaţă totală de 1090,00 mp, situate în municipiul Constanţa, b-dul  Mamaia nr. 564, cu destinaţia de “drumuri publice.”
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre;
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?
 
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.
 
Dl. Răducu Popescu
Punctul nr.23:
« Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei făcută de CĂLINA VIRGIL către municipiul Constanţa, reprezentând terenurile în suprafaţă totală de 3377,00 mp  situate în municipiul Constanţa, b-dul Mamaia nr. 564, cu destinaţia de “drumuri publice ” iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre;
Domnul viceprimar Făgădău Decebalaveţi un amendament . Vă rog!
 
Dl.Decebal Făgădău
Da, aş vrea să fac următorul amendament: suprafaţa totală să fie înscrisă ca 4248 mp în loc de 3377,00 mp, deoarece, la lotul nr.2, în loc de 303 mp am identificat suprafaţa ca fiind de 1174 mp.Am depus amendamentul la doamna secretar.
 
Dl. Răducu Popescu
Aşadar, în  locul celor 3377 de mp să fie 4248 mp. Supun la vot amendamentul propus de domnul viceprimar Decebal Făgădău.
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?
 
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.
 
Dl. Răducu Popescu
Supun la vot proiectul nr.22 de pe ordinea de zi cu amendamentul votat de către dumneavoastră anterior.
Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abţineri?
 
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.
 
Dl. Răducu Popescu
Punctul nr.24:
« Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 712/12.12.2005 privind preluarea din administrarea RAEDPP Constanţa în administrarea Consiliului local al municipiului Constanţa a imobilului ,,Spital Clinic de Boli Infecţioase” ce constituie domeniu public al municipiului Constanţa şi transmiterea dreptului de administrare unităţii  sanitare publice. »
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre;
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?
 
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.
 
Dl. Răducu Popescu
Punctul nr.25:
« Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unor suprafeţe de teren aflate în proprietatea municipiului Constanţa către UAT oraş Năvodari. »
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre;
Cine este pentru? Abţineri? Voturi împotrivă?
 
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.
 
Dl. Răducu Popescu
Punctul nr.26:
« Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea RAEDPP Constanţa în administrarea Consiliului local a spaţiului situat în municipiul Constanţa, b-dul 1 Mai nr. 21, bl. H18, parter. »
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre;
Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abţineri?
 
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.
 
Dl. Răducu Popescu
Punctul nr.27:
« Proiect de hotărâre privind repartizarea şi extinderea unor spaţii de locuit din fondul locativ de stat.
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre;
Cine este pentru? Abţineri?Voturi împotrivă?
 
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.
 
Dl. Răducu Popescu
Punctul nr.28:
« Proiect de hotărâre privind repartizarea şi schimbul unor spaţii de locuit construite de A.N.L. în regim de închiriere din recuperări. »
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre;
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?
 
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.
 
Dl. Răducu Popescu
Punctul nr.29:
« Proiect de hotărâre privind înfiinţarea punctului de lucru al Regiei Autonome “Exploatarea Domeniului Public şi Privat”  Constanţa situat în Constanţa, aleea Umanităţii nr. 15 – Modul administrativ.”
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre;
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?
 
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.
 
Dl. Răducu Popescu
Punctul nr.30:
« Proiect de hotărâre privind repartizarea  şi scoaterea la licitaţie în vederea atribuirii beneficiului contractului de închiriere a unor spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă.”
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre;
Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abţineri?
 
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.
 
Dl. Răducu Popescu
Punctul nr.31:
« Proiect de hotărâre privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav în perioada iulie-decembrie 2012. »
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre;
Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abţineri?
 
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.
 
Dl. Răducu Popescu
Punctul nr.32:
« Proiect de hotărâre privind stabilirea Comisiei pentru renegocierea chiriilor spaţiilor în care funcţionează cluburile de bătrâni. »
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre;
Avem vot secret.
 
Punctul nr.33:
« Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri referitoare la consiliul de administraţie al RATC Constanţa. »
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre;
Vă rog!
 
Dl.Temur Ibraim
Domnule preşedinte, la acest proiect de hotărâre eu nu pot să votez, oricum ar fi acest vot, pentru că  lucrez cu persoanele care….
 
Dl. Răducu Popescu
Am înţeles, stimate coleg. Deci, se va reţine că la punctul nr.33 vă abţineţi de la vot.
Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abţineri?
 
D-na Marcela Enache
Avem 20 de voturi pentru, 1 abţinere.S-a abţinut dl.Temur Ibraim.
 
Dl. Răducu Popescu
Punctul nr.34:
« Proiect de hotărâre privind selecţia unui membru în consiliul de administraţie al RATC Constanţa conform OUG nr. 109/2011. »
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre;
Avem buletine de vot. S-au distribuit.
Facem o scurtă pauză, pentru numărarea voturilor de la proiectele înscrise în convocator, înainte de a trece la ordinea suplimentară. Rog membrii comisiei de numărare a voturilor să-şi facă datoria.
 
-X-
 
Dl. Răducu Popescu
Dragi colegi, reluăm şedinţa de astăzi supunându-vă la vot punctul nr. 3 de pe ordinea de zi, convocatorul pe care l-aţi primit. În urma votului dumneavoastră la punctul nr.3, dl.Rachieru Ilie a obţinut 20 de voturi pentru, 1 vot împotrivă şi dl.Tulică Tănase -19 voturi pentru, 1vot împotrivă, 1 vot anulat.Aşa că, supun la vot punctul nr.3 de pe ordinea de zi.
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
 
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.
 
Dl. Răducu Popescu
Trecem la punctul nr.4 de pe ordinea de zi. Rezultatul votului :
Fulvia Dinescu– 20 de voturi pentru, 1 vot anulat ;
Daniela Drecşan– 20 de voturi pentru, 1 vot anulat ;
Gheorghe Babu - 20 de voturi pentru, 1 vot anulat ;
Maria Graba - 20 de voturi pentru, 1 vot anulat ;
Carmen Onciu - 20 de voturi pentru, 1 vot anulat ;
Mihaela Ionescu -20 de voturi pentru, 1 vot anulat ;
Gheorghe Chircalan - 20 de voturi pentru, 1 vot anulat ;
Membri supleanţi :
- Elena Pavel - 20 de voturi pentru, 1 vot anulat ;
- Ana Babu - 20 de voturi pentru, 1 vot anulat ;
- Temur Ibraim - 20 de voturi pentru, 1 vot anulat .
 
Supun la vot punctul nr.4 de pe ordinea de zi.
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
 
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.
 
Dl. Răducu Popescu
Trecem mai departe, la punctul nr.5. În urma numărării votului,  toţi cei de pe buletinul de vot au obţinut 21 de voturi pentru, adică : Dinescu F., Drecşan D., Onciu C., Gheorghe B., Ionescu M., Gavrilă, Stanciu. De asemeni, membri supleanţi : Pavel, Ibraim şi Gârleanu -21 de voturi pentru.
Supun la vot hotărârea în întregime.
 
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
 
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.
 
Dl. Răducu Popescu
Mergem mai departe, la punctul nr.16 de pe ordinea de zi : Moţăţăianu Mădălina – 21 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0 anulate.
Supun la vot hotărârea în întregime.
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
 
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.
 
Dl. Răducu Popescu
Şi mai avem punctul nr.32. În urma numărării voturilor,
Marcu Ana -19 voturi pentru, 2 voturi împotrivă,  0 anulate ;
Roman Iustin – 18 voturi pentru, 3 împotrivă, 0 anulate ;
Boiagian Harry – 21 de voturi pentru ;
Dede Perodin – 20 de voturi pentru, 1 vot împotrivă ;
Zahariciuc Iulia – 20 de voturi pentru, 1 vot împotrivă ;
Cealera Claudia - 20 de voturi pentru, 1 vot împotrivă ;
Herda Elena - 20 de voturi pentru, 1 vot împotrivă ;
Supun la vot hotărârea în întregime.
Cine este pentru ? Voturi împotrivă ? Abţineri ?
 
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.
 
Dl. Răducu Popescu
Şi punctul nr.33. În urma numărării voturilor :
Mustăţea Dănuţ – 21 de voturi pentru ;
Crantea  Gheorghe – 21 de voturi pentru ;
Afuzii Chiamiran - 21 de voturi pentru ;
Fronescu Nicolae - 21 de voturi pentru .
 
Supun la vot, în întregime, proiectul de hotărâre.
Cine este pentru ? Abţineri ?Împotrivă ?
 
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.
 
Dl. Răducu Popescu
Şi punctul nr.34, şi încheiem astfel ordinea de zi comunicată, convocatorul. Dl.Ovidiu Tănase, în urma numărării voturilor  exprimate de către dumneavoastră în cadrul acestei şedinţe de Consiliu local, a obţinut 21 de voturi pentru.
Supun la vot punctul nr.34, în întregime.
Cine este pentru ? Voturi împotrivă ? Abţineri ?
 
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.
 
Dl. Răducu Popescu
Aşadar, trecem la ordinea de zi suplimentară, stimaţi colegi. Punctul nr.12 va fi prioritar în această ordine:
“Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.382/2009 pentru aprobarea constituirii şi a regulamentului de funcţionare al Comisiei municipale de amenajarea teritoriului şi urbanism a municipiului Constanţa.”
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre;
Se vor distribui buletine de vot. Până se vor recupera buletinele, trecem mai departe…
Continuăm şedinţa cu punctual nr.1 de pe ordinea suplimentară:
“Proiect de hotărâre privind aprobarea îndreptării erorii materiale din HCL nr.323/2012 privind aprobarea transmiterii mijloacelor fixe reprezentând instalaţii de iluminat ornamental şi elemente ale instalaţiilor de iluminat public din gestiunea delegată a S.C.Confort Urban SRL în patrimonial Municipiului Constanţa în vederea punerii în aplicare a HCL nr.118/11.04.2012.”
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre;
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
 
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.
 
Dl. Răducu Popescu
Punctul nr.2 :
“Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din HCL nr.333/2012 privind aprobarea încetării gestiunii delegate a sistemului de iluminat public aflat în patrimonial municipiului Constanţa.”
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre;
Cine este pentru ? Voturi împotrivă ? Abţineri ?
 
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.
 
Dl. Răducu Popescu
Punctul nr.3 :
“Proiect de hotărâre privind aprobarea îndreptării erorii materiale din HCL nr.354/17.12.2012 privind modificarea prevederilor art.4 şi completarea anexei 2 la HCL nr.351/2001 privind majorarea capitalului social al SCIL Confort Urban SRL şi delegarea de gestiune a unor sisteme publice de gospodărire comunală către SCIL Confort Urban SRL.”
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre;
Cine este pentru ? Voturi împotrivă ? Abţineri ?
 
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.
 
Dl. Răducu Popescu
Punctul nr.4 :
“Proiect de hotărâre privind emiterea Acordului Consiliului Local al municipiului Constanţa, necesar obţinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform HG 834/1991, Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri  Constanţa, pentru terenul aferent incintei “Clădire administrativă, laborator,canton” situată în Constanţa, DN2A, Km 205+100 în suprafaţă de 2.403,55 mp.”
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre;
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
 
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.
 
Dl. Răducu Popescu
Punctul nr.5 :
“Proiect de hotărâre privind emiterea Acordului Consiliului Local al municipiului Constanţa, necesar obţinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform HG 834/1991, Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri  Constanţa, pentru terenul aferent incintei “Sediu secţie” situată în Constanţa, str.Alba Iulia nr.17, în suprafaţă de 2.687,02 mp.”
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre;
Cine este pentru ? Voturi împotrivă ? Abţineri ?
 
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.
 
Dl. Răducu Popescu
Punctul nr.6 :
“Proiect de hotărâre privind emiterea Acordului Consiliului Local al municipiului Constanţa, necesar obţinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform HG 834/1991, Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri  Constanţa, pentru terenul aferent incintei “Atelier vopsitorie, coloană auto, garaj,” situată în Constanţa, I.C.Brătianu nr.63, în suprafaţă de 2.783,29 mp.”
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre;
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
 
 
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.
 
Dl. Răducu Popescu
Punctul nr.7 :
“Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unei suprafeţe de teren reprezentând loc de veci – figura A11, lot 505 situat în Cimitirul Municipal Constanţa, domnului Mavrodin Nicolae – “Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989”.’
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre;
Cine este pentru ? Abţineri ?Voturi împotrivă ?
 
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi împotrivă. Proiectul nu a trecut.
 
Dl. Răducu Popescu
Punctul nr.8 :
“Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unei suprafe”e de teren reprezentând loc de veci – figura A1, lot 8 situat în Cimitirul Municipal Constanţa, domnului Uceanu Aurel – “Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989”.’
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre;
Cine este pentru ? Abţineri ?Voturi împotrivă ?
 
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi împotrivă. Proiectul nu a trecut.
 
Dl. Răducu Popescu
Punctul nr.9 :
“Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unei suprafeţe de teren reprezentând loc de veci – figura A17, lot 18 situat în Cimitirul Municipal Constanţa, domnului Buzincu Gheorghe– “Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989”.’
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre;
Cine este pentru ? Abţineri ?Voturi împotrivă ?
 
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi împotrivă. Proiectul nu a trecut.
 
Dl. Răducu Popescu
Punctul nr.10 :
“Proiect de hotărâre privind trecerea unor fântâni arteziene din domeniul public în domeniul privat al municipiului Constanţa în vederea casării şi scoaterii din funcţiune.”
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre;
Cine este pentru ? Abţineri ?Voturi împotrivă ?
 
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.
 
Dl. Răducu Popescu
Punctul nr.11 :
“Proiect de hotărâre privind aprobarea tranzacţiei dintre Municipiul Constanţa prin Primar   şi Consiliul Local, pe de o parte, şi Popa Florentina, Popa Basarab, Negrea Elena şi Negrea Nelu, pe de altă parte.”
iniţiator: viceprimar Gabriel Stan;
Cine este pentru ? Abţineri ?Voturi împotrivă ?
 
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.
 
Dl. Răducu Popescu
Punctul nr.13 :
“Proiect de hotărâre privind declararea ca vacant a unui loc de consilier local.
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre;
Cine este pentru ? Abţineri ?Voturi împotrivă ?
 
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.
 
Dl. Răducu Popescu
Avem rezultatele votului secret de la punctul 12 :
- Decebal Făgădău       - 21 de voturi pentru ;
- Luiza Elena Tănase     - 21 de voturi pentru ;
- Mihaela Pătruţoiu       - 21 de voturi pentru ;
- Isacov Mihai              - 20 de voturi pentru , 1 vot împotrivă;
- Ignis Duvagi               - 20 de voturi pentru ; 1 vot împotrivă ;
- Dorin Bucur               - 20 de voturi pentru ; 1 vot împotrivă ;
- Dumitru Calotă           - 20 de voturi pentru ; 1 vot împotrivă .
Membri supleanţi :
- Radu Cornescu          - 20 de voturi pentru ; 1 vot împotrivă ;
- Alexandru Bălan         - 20 de voturi pentru ; 1 vot împotrivă .
Supun la vot hotărârea.
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
 
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.
 
Dl. Răducu Popescu
Declar închise lucrările şedinţei de astăzi. Vă mulţumesc pentru participare !
 
 
                                                                                PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
                                                                                   
                                                                                           Răducu Popescu
                                                                                               
            SECRETAR,
 
          Marcela Enache
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii