Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
13:40 22 04 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Se caută economist şi registrator medical pentru Spitalul Municipal Mangalia

ro

15 Mar, 2015 09:23 849 Marime text
Spitalul Municipal Mangalia, Județul Constanța organizează concurs de recrutare pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

1.  economist II (S) – Compartimentul Statistică Medicală;
2.  registrator medical (M) – Compartimentul Primiri Urgențe.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 • economist II (S):
  • diplomă de licenţă;
  • 6 luni vechime în specialitate.
 • registrator medical (M):
  • diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii;
  • 6 luni vechime în activitate.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 23 martie 2015, ora 16.00 – data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 31 martie 2015, ora 10.00 – proba scrisă – la Pavilionul Administrativ;
 • 02 aprilie 2015 – proba interviu.
Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a.  cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
b.  copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c.   copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d.  carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e.  cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f.     adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g.  curriculum vitae.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile la sediul Spitalului Municipal Mangalia din strada Rozelor nr.2, pe pagina oficială a spitalului și la tel.0241/752.260.
 
 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii