Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
22:36 23 04 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Proiect pentru recalcularea plăților anticipate cu titlu de impozit, contribuții de asigurări sociale de sănătate și contribuții de asigurări sociale

ro

11 Mar, 2016 12:08 796 Marime text
 
Potrivit dispoziţiilor art.111 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice care realizează venituri din transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii, asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, datorează impozit pe venit. 
 
În cazul în care, transmisiunea dreptului de proprietate se realizează prin procedură notarială, impozitul se calculează şi se încasează de notarul public înainte de autentificarea actului sau, după caz, întocmirea încheierii de finalizare a succesiunii și se plăteşte până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost încasat.
De asemenea, notarii publici au obligaţia să depună semestrial, la organul fiscal teritorial, o declaraţie informativă privind transferurile de proprietăţi imobiliare, cuprinzând elemente pentru fiecare tranzacţie, pe beneficiari de venit.
 
În cazul în care, după autentificarea actului sau întocmirea încheierii de finalizare în procedura succesorală, se constată erori sau omisiuni în calcularea și încasarea impozitului, notarul public comunică organului fiscal competent această situație, cu motivarea cauzelor care au determinat eroarea sau omisiunea. Organul fiscal competent stabilește impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal datorat și diferența de impozit de plată și emite o decizie de impunere, potrivit dispozițiilor art.112 din Codul fiscal.
 
În situația în care transferul dreptului de proprietate sau al dezmembrămintelor acestuia se realizează prin hotărâre judecătorească ori prin altă procedură decăt cea notarială, impozitul se calculează şi se încasează de către organul fiscal competent, pe baza deciziei de impunere, în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei.
 
Procedura de calcul, încasare și plată a impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, precum și obligațiile declarative, se stabilesc prin norme metodologice emise prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și ministrului justiției, cu consultarea Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, în conformitate cu dispozițiile art.111, alin.(8) din Codul fiscal.
 
În vederea aplicării dispozițiilor art.111, alin.(8) din Codul fiscal, prin prezentul proiect de ordin se propune:
 
1. Aprobarea modelului și conținutului următoarelor formulare, precum și a instrucțiunilor de completare a acestora:
 
- 208 „Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal”, utilizat pentru declararea impozitului calculat și încasat de notarii publici, pe beneficiari de venit;
 
Totodată, în vederea simplificării procedurii de notificare a organului fiscal privind tranzacțiile cu valoare declarată sub valoarea minimă stabilită prin studiul de piață, propunem introducerea în conţinutul formularului 208 a unor informaţii care vor permite notarilor publici îndeplinirea obligației prevăzută la art.111 alin.(4) din Codul fiscal, pe baza aceluiași formular prin care se declară impozitul pe venitul din transferul proprietăților imobiliare și celelalte elemente privind tranzacțiile imobiliare.
 
- 209 “Declaratie privind veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal”, utilizat pentru declararea veniturilor obtinute din transferul dreptului de proprietate asupra proprietăților imobiliare prin altă procedură decât cea notarială sau judecătorească;
 
- 253 "Decizie de impunere privind venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal", utilizat de organul fiscal competent pentru stabilirea impozitului pe venit, în cazul în care transferul dreptului de proprietate asupra proprietăților imobiliare se face prin altă procedură decât cea notarială;
 
- 254 “Decizie de impunere privind rectificarea impozitului venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal", utilizat pentru stabilirea diferențelor de impozit de plată, în cazul în care, după autentificarea actului sau întocmirea încheierii de finalizare în procedura succesorala, de catre notarul public, se constată erori sau omisiuni în calcularea și încasarea impozitului;
 
- Borderou privind distribuirea către unitățile administrativ – teritoriale a sumei reprezentând impozit pe venitul din transferurile proprietăților imobiliare din patrimoniul personal”;
 
- Situația centralizată a sumelor care urmează a fi virate unităților administrativ – teritoriale publice în contul 21.03.02.18 – Veniturile bugetului local - Impozitul pe veniturile din transferurile proprietăților imobiliare din patrimoniul personal.
           
2. Aprobarea procedurii privind declararea şi plata impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal;
 
3. Aprobarea procedurii de emitere a Deciziei de impunere privind venitul  din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal;
 
4. Aprobarea procedurii de rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal.   

Proiectul de ordin a fost elaborat și cu consultarea Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România.
Proiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituţiei la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenţa decizională. De asemenea, acestea pot fi consultate la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti.
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii