Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
20:20 20 11 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

O nouă ședință ordinară a Consiliului local al municipiului Constanța (document)

ro

21 Apr, 2017 21:41 2204 Marime text
În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință ordinară, joi, 27 aprilie 2017, ora 12:00, în sala "Remus Opreanu" a Consiliului Județean Constanța. Pe ordinea de zi a şedinţei de Consiliu Local sunt 54 de proiecte, pe care le puteţi vizualiza şi în secţiunea "document".

 

Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului local al municipiului Constanța din data de 31.03.2017;

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2017;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului II al anului școlar 2016-2017 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

Proiect de hotărâre privind organizarea Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
  
Proiect de hotărâre privind organizarea Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice Constanța;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
  
Proiect de hotărâre privind organizarea Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
  
Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri referitoare la cantinele de ajutor social din municipiul Constanța;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
  
Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru închirierea unui număr de două spații administrative pentru desfășurarea activității unor compartimente din cadrul Primăriei municipiului Constanța;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
  
Proiect de hotărâre privind aprobarea regularizării suprafețelor de teren ce fac obiectul contractelor de concesiune încheiate de municipiul Constanța cu terți, ca urmare a diferențelor intervenite între suprafețele înscrise în contractele de concesiune și suprafețele înscrise în documentațiile cadastrale;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
  
Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros în favoarea S.C. Inter Vip S.R.L., asupra terenului situat în Stațiunea Mamaia, aferent activului „teren tenis Caraiman”, în suprafață de 2691 mp;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
  
Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 306/2016 privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unor bunuri imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
  
Proiect de hotărâre privind situațiile financiare ale R.A.E.D.P.P. Constanța încheiate la 31.12.2016;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
  
Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
  
Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 211/2011 privind însușirea și aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
  
Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanța;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
  
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
  
Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și servitute în favoarea E-Distribuție Dobrogea S.A. asupra unor terenuri situate în municipiul Constanța, pentru racordarea la rețeaua electrică de interes public;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
  
Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din H.C.L. nr. 286/2016 privind atribuirea în proprietate domnului Matache Emil, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
  
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Actualizare PUZ zona Campus Universitar, inițiator Primăria municipiului Constanța;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
  
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de bd. Mamaia, str. Mihai Viteazu, str. Tudor Vladimirescu, str. Miron Costin, inițiator Georgescu Marius ;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Mugurului, str. Meșterul Manole, str. Hatman Luca Arbore și str. Valea Albă, inițiator Lupșa Nicolae;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
  
Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri circulațiilor publice aprobate prin HCL nr. 45/2011 în zona Faleză Nord;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
  
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
  
Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 184/2013 pentru îmbunătățirea activităților de gospodărire, protecția mediului, întreținere și înfrumusețare a municipiului Constanța;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
  
Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosința gratuită a Serviciului public de asistență socială Constanța a unor imobile situate în municipiul Constanța;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
  
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managerului Spitalului de Boli Infecțioase Constanța și a componenței comisiei de evaluare și de soluționare a contestațiilor;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
  
Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării anuale a managerului Muzeului de Artă Populară Constanța;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
  
Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanțarea activității sportive a Asociației Club Sportiv Tomitanii în anul competițional 2016-2017;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
  
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Constanța în consiliile de administrație și comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Constanța;
  iniţiatori: consilierii locali : Trandafir Raluca-Andrea,Cojoc Marioara,
Nicolae Irinela, Câmpeanu Adriana

Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 5 la H.C.L. nr. 201/23.06.2016 privind constituirea Comisiilor permanente de specialitate ale Consiliului local al municipiului Constanța;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
  
  
  
Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Vasile Lucaciu nr.31, proprietatea doamnei Ganera Emilia, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită ;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
  
Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Dobrogei nr. 42, proprietatea doamnei Mustegep Sehel, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngijită;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
  
Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Nicolae Iorga nr. 77, proprietatea domnului Muciu Dan, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
  
Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul Constanța, B-dul. Mamaia nr. 132, proprietatea doamnei Pășitoniu Aurelia, domnului Cușu Tănase și doamnei Cușu Traiana, domnului Ghencea Dănuț, doamnei Leca Eugenia, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
  
Proiect de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Oleg Danovski nr. 17, proprietatea domnului Godi Gheorghe, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
  
Proiect de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str.Maior Șofran nr. 18, lot 2, proprietatea domnului Marin Cristin, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
  
Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Ion Rațiu nr. 106, proprietatea domnului Ibraim Ghiulberan, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
  
Proiect de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Lt. Ștefan Panaitescu nr. 34, proprietatea domnului Coman Mircea, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
  
Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Gavril Muzicescu nr. 23, proprietatea domnului Luciu Ionuț, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
  
Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Gheorghe Marinescu nr. 1, proprietatea domnului Ţurcă Iulian, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
  
Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Constanța, strada Gheorghe Marinescu nr. 77, proprietatea SC Farema Construct SRL, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
  
Proiect de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul Constanța, Sat Vacanță (stație gară trenuleț, Sat Vacanță), zona Luna Park, proprietar S.C. City Park Management S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
  
Proiect de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul Constanța, Sat Vacanță (casa Sibiu), proprietar S.C. Marco Chim S.R.L, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
  
Proiect de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Medeea nr. 24, proprietatea domnului Tănase Traian și doamnei Tănase Ecaterina, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
  
Proiect de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Bujorului nr. 21, proprietatea domnului Nanu Florin, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
  
Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Baba Novac nr. 42, proprietatea doamnei Cumitu Maria, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
  
Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Răsăritului nr. 3, proprietatea doamnei Nancu Sultana, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
  
  
  
  
Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Izvor nr. 34 -corp C1 și corp C2 proprietatea domnului Zica Dima, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
  
Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Siretului nr. 17, proprietatea domnului Caradima Sterie, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
  
Proiect de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Ion Lahovary nr. 27 proprietatea domnului Biță Constantin și a doamnei Biță Daniela Roxana, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
  
Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. General Manu nr. 26 proprietatea domnului Chircorian Hacic și a doamnei Ionescu Beatrice, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
  
Proiect de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Sabinelor nr. 2 proprietatea doamnei Sorescu Mioara Cristina, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
  
Proiect de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 28, proprietatea numiților Mihail Aurel și Iliescu Camelia, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
  
Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de sedință.
  iniţiator: primar Decebal Făgădău

Ti-a placut articolul?

Comentarii