Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
08:23 21 11 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Mâine are loc ultima şedinţă a Consiliului Local Constanţa, în actuala formulă

ro

30 May, 2012 10:15 969 Marime text

CONVOCATOR

în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

se convoacă

Consiliul local al municipiului Constanţa

în şedinţă ordinară, Joi, 31 mai, ora 1300,

la Complex hotelier Malibu, staţiunea Mamaia, cu următoarea ordine de zi :

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului municipal pe anul 2012;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului municipal pe trimestrul I, pe anul 2012;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

3. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 623/2008 privind numirea unui membru în Consiliul de administraţie al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanţa;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale, contului de profit şi pierdere, datelor informative, situaţia activelor imobilizate, notelor explicative la situaţiile financiare anuale, raportul administratorilor şi propunerea de distribuire a profitului obţinut în anul 2011 la S.C.Confort Urban S.R.L. Constanţa;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale amortizate la 31.12.2011 ale R.A.D.E.T. Constanţa;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale pe anul 2011 al R.A.E.D.P.P. Constanţa;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al R.A.E.D.P.P. Constanţa;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanţului contabil pe anul 2011 al RATC Constanţa;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

9. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor spaţii de locuit construite de A.N.L. în regim de închiriere din recuperări;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

10. Proiect de hotărâre privind repartizarea şi schimbul unor spaţii de locuit din fondul locativ de stat;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului municipiului Constanţa;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

12. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii si a organigramei Spitalului Clinic de Boli Infecţioase aprobate prin HCL nr. 249/2011.;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate aferent proiectului "Realizarea unei piste pentru biciclişti pe amplasament nou cu o singură bandă", precum şi a cheltuielilor legate de acest proiect în vederea finanţării acestuia în cadrul sesiunilor deschise de către Administraţia Fondului pentru Mediu;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

14. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general aferent obiectivului de investitii "Pietruire şi asfaltare în zona Palazu Mare", municipiul Constanţa(str. Dumbrăveni);

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

15. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general aferent obiectivului de investiţii "Pietruire şi asfaltare în zona Palas, str. Moţilor, municipiul Constanţa";

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

16. Proiect de hotărâre privind respingerea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal Construire locuinţă P+2E+M, teren în suprafaţă de 312,50 mp, proprietatea Dădârlad Iulia, Dădârlad Mihai şi Dumitru Mirela;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

17. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unei artere de circulaţie aflată în municipiul Constanţa, incinta Port, grup social, bloc.CFR;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

18. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor denumiri de străzi din zona Viile Noi;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

19. Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare şi atribuire de denumiri de străzi din zona Palazu Mare, zona km 4-5 şi zona şi zona Port Tomis;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

20. Proiect de hotărâre privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal -introducere teren din extravilan in intravilan şi lotizare, sola 62 parcela A 612/4; sola 72 parcela A 672/33 şi parcela A 672/45, teren în suprafaţă de 45350 mp, proprietatea numitului Cresu Cosmin;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

21. Proiect de hotărâre privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal - Introducere teren în intravilan şi lotizare în vederea construirii unui ansamblu rezidenţial cu dotări sportive şi de agrement, parcela A 641/1, lot 1/1/2, teren în suprafaţă de 34000 mp, proprietate Bodnariuk Ioana Marin;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

22. Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire imobil S+P+6E -apartamente, zona Palazu Mare, parcela VN 325/3, lot 3/2, teren în suprafaţă de 1038 mp, proprietate Caraivan Octavian şi Mihaela, Arsene Alexandru Felix şi Olivia Ruxandra

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

23. Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Transformare parţială circulaţie publică carosabilă în circulaţie publică pietonală, pe lungimea lotului nr. 19, zona lotizări, str. Comarnic

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unor bunuri imobile(terenuri şi/clădiri) ce aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

25. Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa;

iniţiator:viceprimar Decebal Făgădău

26. Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul public în domeniul privat al municipiului Constanţa;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

27. Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa;

iniţiator: : primar Radu Ştefan Mazăre

28. Proiect de hotărâre privind completarea anexei 2 la HCL nr. 351/02.10.2000 privind majorarea capitalului social a SCIL Confort Urban SRL şi delegarea de gestiune a unor sisteme publice de gospodărie comunală către SCIL Confort Urban SRL;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

29. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unor imobile situate în municipiul Constanţa, în vederea înscrierii în Cartea Funciară;

iniţiator: : primar Radu Ştefan Mazăre

30. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului pentru transmiterea unor terenuri din domeniul public al municipiului Constanţa şi administrarea Consiliului local al municipiului Constanţa în domeniul public al statului si administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. a obiectivului de interes public naţional Varianta de ocolire a municipiului Constanţa;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

31. Proiect de hotărâre privind preluarea unor suprafeţe de teren, proprietate publică a judeţului Constanţa în administrarea Consiliului local al municipiului Constanţa;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de terenuri între municipiul Constanţa şi Cocăneanu Ioan Dumitru;

iniţiator: : primar Radu Ştefan Mazăre

33. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei făcută de către S.C.Carrefour România S.A. şi S.C. Metropolis Investiţii Imobiliare SRL către municipiul Constanţa a imobilelor-terenuri aferente lucrării Subtraversare DN 2A şi sistematizare accese;

iniţiator: : primar Radu Ştefan Mazăre

34. Proiect de hotărâre privind transmiterea imobilului Pasaj rutier Filimon Sârbu din domeniul public al municipiului Constanţa şi administrarea Consiliului local al municipiului Constanţa în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, precum şi încadrarea acestuia în categoria functională a drumurilor naţionale în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România-S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale;

iniţiator: : primar Radu Ştefan Mazăre

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 68.000.000 lei;

iniţiator: : primar Radu Ştefan Mazăre

PRIMAR,

RADU ŞTEFAN MAZĂRE

Ti-a placut articolul?

Comentarii