Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
13:53 14 11 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Mai mulți contribuabili vor fi scutiți de la plata impozitului pe venit

ro

29 May, 2015 23:02 648 Marime text
 
Contribuabilii care realizează anumite tipuri de venituri vor fi scutiți de la plată impozitului pe venit, se menționează într-un act normativ care se va aplica din 1 iunie. Documentul completează Normele de aplicare a Codului fiscal și pune în practică modificările recente ale legislației fiscale. 
  
Actul normativ instituie reguli privind procedura de aplicare a prevederilor referitoare la scutirea de la plată impozitului datorat pentru veniturile din activități independente, veniturile din salarii, veniturile din pensii, precum și veniturile din activități agricole, silvicultură și piscicultură datorate de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat. 
  
Astfel, scutirea de la plată impozitului se va aplică pentru veniturile realizate începând cu data încadrării contribuabilului în gradul de handicap grav sau accentuat. 
  
În ceea ce privește venitul net din activități independente desfășurate de persoană fizică cu handicap grav sau accentuat, în mod individual și/sau într-o formă de asociere, acesta se va reduce proporțional cu numărul de zile calendaristice pentru care venitul este scutit de la plată impozitului. 

1. Dupa punctul 26 se introduce un nou punct, punctul 26^1, cu urmatorul cuprins: „Codul fiscal: Venituri scutite
Art. 46^1. - Veniturile din activitati independente, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere, de catre persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat sunt scutite de impozit pe venit.

Norme    metodologice:

26^1. Scutirea de la plata impozitului pe venit se aplica pentru veniturile realizate incepand cu data incadrarii contribuabilului in gradul de handicap grav sau accentuat, conform documentelor justificative. Pentru a beneficia de prevederile art. 46^1 din Codul fiscal contribuabilii au obligatia de a depune la organul fiscal competent documentele care atesta incadrarea in gradul de handicap grav sau accentuat. Documentele vor fi prezentate in original si in copie, organul fiscal competent pastrand copia dupa ce verifica conformitatea cu originalul.”

2. Dupa punctul 46 se introduc doua noi puncte, punctele 46^1 si 46^2, cu urmatorul cuprins: „46^1. Venitul net din activitati independente desfasurate de persoana fizica cu handicap grav sau accentuat, in mod individual si/sau intr-o forma de asociere, se reduce proportional cu numarul de zile calendaristice pentru care venitul este scutit de la plata impozitului. Platile anticipate de impozit vor fi calculate pentru venitul net anual redus proportional cu numarul de zile.

46^2. Prevederea de la pct. 46^1 se aplica atat in cazul contribuabilului incadrat, in cursul perioadei impozabile, in gradul de handicap grav sau accentuat, cat si in cazul contribuabilului care in cursul perioadei impozabile nu se mai incadreaza in gradul de handicap respectiv, potrivit legii.”

3. Dupa punctul 66^2 se introduce un nou punct, punctul 66^3, cu urmatorul cuprins: „66^3. Scutirea de la plata impozitului pe venit se aplica pentru veniturile realizate incepand cu data incadrarii contribuabilului in gradul de handicap, conform documentelor justificative. Pentru a beneficia de prevederile art. 46^1 din Codul fiscal, contribuabilii au obligatia de a depune la platitorii de venituri prevazuti la art. 52 si art. 52^1 din Codul fiscal documentele care atesta incadrarea in gradul de handicap grav sau accentuat. Documentele vor fi prezentate in original si in copie, platitorul de venituri pastrand copia dupa ce verifica conformitatea cu originalul.”

4. Dupa punctul 87^8 se introduce un nou punct, punctul 87^9, cu urmatorul cuprins: „Codul fiscal: Venituri scutite
Art. 55^1. - Veniturile din salarii prevazute la art. 55 alin. (1)-(3) realizate de catre persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat sunt scutite de impozit pe venit.

Norme metodologice:

87^9. Scutirea de la plata impozitului pe venit se aplica pentru veniturile realizate incepand cu data incadrarii contribuabilului in gradul de handicap, conform documentelor justificative. Pentru a beneficia de prevederile art. 55^1 din Codul fiscal, contribuabilii au obligatia de a depune la angajatorul/platitorul de venituri, respectiv la organul fiscal competent, documentele care atesta incadrarea in gradul de handicap grav sau accentuat. Documentele vor fi prezentate in original si in copie, angajatorul/platitorul de venituri, respectiv organul fiscal competent pastrand copia dupa ce verifica conformitatea cu originalul.”
5. Dupa punctul 139 se introduce un nou punct, punctul 139.1^1, cu urmatorul cuprins:„Codul fiscal: Recalcularea venitului realizat din cedarea folosintei bunurilor

Art. 64^1. - (1) Organul fiscal competent are obligatia determinarii, pe categoria venituri din cedarea folosintei bunurilor, a venitului anual realizat, suma de venituri nete anuale, in vederea aplicarii prevederilor referitoare la verificarea incadrarii in plafonul corespunzator anului fiscal respectiv pentru contributia de asigurari sociale de sanatate prevazuta la titlul IX^2 - «Contributii sociale obligatorii».

(2) Contributiile de asigurari sociale de sanatate prevazute la titlul IX^2 - «Contributii sociale obligatorii» datorate in cursul anului se deduc din veniturile realizate din categoria venituri din cedarea folosintei bunurilor numai de organul fiscal competent la stabilirea obligatiilor fiscale anuale.

(3) Organul fiscal competent are obligatia recalcularii bazei impozabile in vederea acordarii deductibilitatii contributiei de asigurari sociale de sanatate prevazuta la titlul IX^2 - «Contributii sociale obligatorii» si determinarea impozitului pe venit anual datorat.

(3^1) Din veniturile realizate anual din categoria venituri din cedarea folosintei bunurilor, indiferent daca determinarea venitului net se efectueaza in sistem real, pe baza normelor de venit sau prin utilizarea cotelor forfetare de cheltuieli, se deduc contributiile de asigurari sociale de sanatate prevazute la titlul IX^2 datorate pentru anul fiscal.

(4) Procedura de aplicare a prevederilor de la alin. (1) - (3) se stabileste prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Norme metodologice:

139.1^1. Contributiile de asigurari sociale de sanatate datorate potrivit titlului IX^2 - «Contributii sociale obligatorii» se deduc de organul fiscal competent din veniturile realizate pe fiecare sursa din categoria venituri din cedarea folosintei bunurilor, indiferent daca determinarea venitului net se efectueaza in sistem real, pe baza normelor de venit sau prin utilizarea cotelor forfetare de cheltuieli. In cazul in care veniturile luate in calcul la stabilirea bazei anuale de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate depasesc plafonul corespunzator anului fiscal respectiv, stabilit potrivit prevederilor titlul IX^2 - «Contributii sociale obligatorii» sunt deductibile sumele reprezentand contributii de asigurari sociale de sanatate alocate venitului corespunzator fiecarei surse, potrivit regulilor prevazute in normele metodologice date in aplicarea prevederilor art. 296^25 din Codul fiscal. Organul fiscal competent are obligatia recalcularii venitului net/bazei impozabile si determinarii impozitului pe venit datorat.”

6. Dupa punctul 144^5 se introduce un nou punct, punctul 144^6, cu urmatorul cuprins:„Codul fiscal: Venituri scutite

Art. 68^1. - Veniturile din pensii realizate de catre persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat sunt scutite de impozit pe venit.

Norme metodologice:

144^6. Scutirea de la plata impozitului pe venit se aplica pentru veniturile realizate incepand cu data incadrarii contribuabilului in gradul de handicap, conform documentelor justificative. Pentru a beneficia de prevederile art. 68^1 din Codul fiscal contribuabilii au obligatia de a depune la platitorul de venituri, respectiv la organul fiscal competent, documentele care atesta incadrarea in gradul de handicap grav sau accentuat. Documentele vor fi prezentate in original si in copie, platitorul de venituri/organul fiscal competent pastrand copia dupa ce verifica conformitatea cu originalul.”

7. Dupa punctul 149^9 se introduc trei noi puncte, punctele 149^9.1, 149^9.2 si 149^9.3, cu urmatorul cuprins: „Codul fiscal: Venituri scutite

Art. 71^1. - Veniturile din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, altele decat cele prevazute la art. 72, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere fara personalitate juridica de catre persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat, sunt scutite de impozit pe venit.

Norme metodologice:

149^9.1. Venitul net anual/Norma de venit se reduce proportional cu numarul de zile calendaristice pentru care venitul este scutit de la plata impozitului. Impozitul anual/Platile anticipate cu titlu de impozit stabilite conform deciziei de impunere va/vor fi calculat (e) pentru venitul net anual/norma de venit, reduse proportional cu numarul de zile.

149^9.2. Prevederea de la pct. 149^9.1 se aplica atat in cazul persoanei fizice incadrate, in cursul anului fiscal, in gradul de handicap grav sau accentuat, cat si in cazul contribuabilului care in cursul perioadei impozabile nu se mai incadreaza in gradul de handicap respectiv, potrivit legii.

149^9.3. Scutirea de la plata impozitului pe venit se aplica pentru veniturile realizate incepand cu data incadrarii contribuabilului in gradul de handicap, conform documentelor justificative. Pentru a beneficia de prevederile art. 71^1 din Codul fiscal, contribuabilii au obligatia de a depune la platitorul de venituri, respectiv la organul fiscal competent, documentele care atesta incadrarea in gradul de handicap grav sau accentuat. Documentele vor fi prezentate in original si in copie, organul fiscal competent pastrand copia dupa ce verifica conformitatea cu originalul.”

8. La punctul 152, dupa a douasprezecea liniuta se introduce o noua liniuta, cu urmatorul cuprins: „ - veniturile obtinute de persoanele fizice sub forma bacsisului, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, cu modificarile si completarilor ulterioare.”

9. Punctul 209 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(1) In situatiile prevazute la pct. 87^4 si 87^7, platitorul de venit din salarii restituie contribuabilului impozitul retinut pe venitul din salarii potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala.

(2) In vederea regularizarii de catre organul fiscal a impozitului pe salarii datorat in Romania pentru activitatea desfasurata in strainatate, contribuabilii prevazuti la art. 40 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Codul fiscal care sunt platiti pentru activitatea salariala desfasurata in strainatate de catre sau in numele unui angajator care este rezident in Romania sau are sediul permanent in Romania au obligatia de a declara in Romania veniturile respective potrivit declaratiei privind veniturile realizate din strainatate la termenul prevazut de lege, cu exceptia contribuabililor care realizeaza venituri de aceasta natura in conditiile prevazute la pct. 87^3, pct. 87^5 alin. (2) lit. a) si pct. 87^8 pentru care impozitul este final.

(3) Declaratia privind veniturile realizate din strainatate se depune la registratura organului fiscal competent sau prin posta, insotita de urmatoarele documente justificative:

a) documentul mentionat la art. 59 alin. (2) din Codul fiscal intocmit de angajatorul rezident in Romania ori de catre un sediu permanent in Romania care efectueaza plati de natura salariala din care sa rezulte venitul baza de calcul al impozitului;

b) contractul de detasare;

c) documente justificative privind incetarea raportului de munca, dupa caz;

d) certificatul de atestare a impozitului platit in strainatate de contribuabil, eliberat de autoritatea competenta a statului strain, sau orice alt document justificativ privind venitul realizat si impozitul platit in celalalt stat, eliberat de autoritatea competenta din tara in care s-a obtinut venitul, precum si orice alte documente care pot sta la baza determinarii sumei impozitului platit in strainatate, pentru situatia in care dreptul de impunere a revenit statului strain.”Textul integral al Hotărârii poate fi citit în articolul: AU FOST PUBLICATE ÎN MONITORUL OFICIAL. MODIFICĂRI CONTROVERSATE LA NORMELE DE APLICARE A CODULUI FISCAL
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii