Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
15:46 16 12 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

În Monitorul Oficial Decizia CNA privind campania electorală prin radio şi Tv

ro

29 Apr, 2012 11:00 1278 Marime text

Decizia numărul 195 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul

posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, numărul 283 din data de 27 aprilie 2012.

Iată aici actul normativ integral

Consiliul Naţional al Audiovizualului

DECIZIE nr. 195 din 24 aprilie 2012

 

privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul

posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale

Având în vedere dubla calitate a Consiliului Naţional al Audiovizualului de garant al interesului public şi de autoritate unică de reglementare în domeniul serviciilor de programe audiovizuale,

conform dispoziţiilor art. 61-75 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 17 alin. (1) lit. d) pct. 11 şi ale art. 26^1 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea audiovizualului,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă prezenta decizie:

Art.1 - (1) Campania electorală la posturile de radio şi de televiziune, inclusiv de televiziune prin cablu, a partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi a organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi a candidaţilor independenţi, denumiţi în continuare competitori electorali, începe vineri, 11 mai 2012, şi se încheie în ziua de joi, 7 iunie 2012, ora 24.00.

(2) Radiodifuzorii care vor reflecta campania electorală, ca urmare a solicitărilor primite de la competitorii electorali, potrivit art. 65 alin. (6) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia de a completa şi transmite la CNA, până cel mai târziu la data de 9 mai 2012, informaţiile prevăzute în Anexa 1, care face partea integrantă din prezenta decizie.

(3) Lista radiodifuzorilor care au notificat CNA intenţia de reflectare a campaniei electorale, în condiţiile prevăzute la alin. (2), va fi comunicată public pe pagina de Internet a CNA.

Art. 2 - Campania electorală reflectată prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, inclusiv de televiziune prin cablu, publice şi private, trebuie să servească următoarelor interese generale:

a) ale electoratului, de a primi informaţii corecte, astfel încât să poată vota în cunoştinţă de cauză;

b) ale competitorilor electorali de a se face cunoscuţi şi de a-şi prezenta platformele, programele politice şi ofertele electorale;

c) ale radiodifuzorilor, de a-şi exercita drepturile şi responsabilităţile care decurg din profesiunea de jurnalist.

Art. 3 - Radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toţi competitorii electorali, respectând următoarele principii:

a) echitate - toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului;

b) echilibru în prezentarea activităţilor de campanie ale competitorilor electorali;

c) corectitudine - toţi competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant.

Art. 4 - (1) Competitorii electorali au acces gratuit la posturile publice şi private de radio şi de televiziune, inclusiv de televiziune prin cablu, în condițiile
art. 65-67 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

  • (2) În perioada campaniei electorale, candidaţii şi reprezentanţii competitorilor electorali pot să participe numai la emisiunile electorale şi de dezbateri electorale.

(3) În perioada campaniei electorale, radiodifuzorii nu pot difuza emisiuni produse, realizate sau moderate de candidaţi şi de reprezentanţi ai competitorilor electorali şi nici spoturi publicitare comerciale în care apar candidaţi sau reprezentanţi ai competitorilor electorali.

(4) Este interzisă vânzarea de timpi de antenă sau de spaţii de emisie pentru competitorii electorali în scopul participării la emisiunile electorale şi de dezbateri electorale sau în vederea prezentării activităţilor de campanie electorală în emisiunile informative.

Art. 5 - (1) În timpul campaniei electorale, informaţiile privind sistemul electoral, tehnica votării, calendarul campaniei electorale, programele politice, opiniile şi mesajele cu conţinut electoral trebuie să fie prezentate exclusiv în următoarele tipuri de emisiuni:

a) emisiuni informative - în care pot fi difuzate informaţii privind sistemul electoral, tehnica votării şi activităţile de campanie ale competitorilor electorali; în acest scop durata programată a emisiunii informative poate fi mărită cu cel mult 15 minute;

b) emisiuni electorale - în care candidaţii îşi pot prezenta programele politice şi activităţile de campanie electorală;

c) dezbateri electorale - în care competitorii electorali, susţinătorii sau reprezentanţii acestora, precum şi jurnaliştii, analiştii şi alţi invitaţi pun în discuţie programele electorale şi teme de interes public privind campania electorala.

(2) Emisiunile dedicate campaniei electorale, spoturile publicitare electorale şi emisiunile informative care prezintă activităţile de campanie ale candidaţilor pot fi difuzate numai în zilele de luni, marţi, miercuri, joi şi vineri. Emisiunile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) vor fi marcate ca atare, la începutul emisiunii, respectiv „emisiune electorală" sau, după caz, „dezbateri electorale".

(3) În cadrul emisiunilor care au caracter electoral este interzisă combinarea de culori, semne grafice sau sunete care să evoce simbolurile naţionale ale României ori ale altui stat.

(4) Radiodifuzorii sunt obligaţi să precizeze calitatea în care se exprimă persoanele invitate în emisiuni, cum ar fi cea de candidat, susţinător sau reprezentant al candidatului ori al unui partid politic, alianţă politică, alianţă electorală, jurnalist, analist sau de consultant politic.

(5) Emisiunile electorale pot fi realizate în direct sau pot fi înregistrate şi difuzate ca atare.

Art. 6 - (1) Radiodifuzorii publici şi privaţi pot difuza spoturi publicitare electorale numai în cadrul emisiunilor electorale și de dezbateri electorale. Spoturile electorale se difuzează gratuit şi nu constituie comunicare comercială audiovizuală, în sensul dispoziţiilor art. 1 alin. (1) pct.15 din Legea audiovizualului.

(2) Spoturile publicitare electorale nu pot avea o durată mai mare de 30 de secunde şi trebuie să fie asumate în mod explicit de competitorii electorali. Radiodifuzorii au obligaţia să asigure identificarea spoturilor electorale, astfel încât publicul să fie informat cu privire la competitorul electoral al cărui mesaj este difuzat.

(3) Spoturile publicitare electorale se difuzează în calupuri separate şi marcate ca atare. În cadrul emisiunii electorale, în spaţiul alocat unui competitor electoral nu pot fi inserate spoturi electorale ale altor competitori electorali. În cadrul emisiunilor de dezbateri electorale se pot difuza numai spoturile electorale ale competitorilor prezenți în emisiunile respective.

(4) Conţinutul spoturilor electorale trebuie să respecte următoarele cerinţe:

a) să nu pună în pericol ordinea constituţională, ordinea publică, siguranţa persoanelor şi a bunurilor;

b) să nu facă afirmaţii care pot aduce atingere demnităţii umane sau moralei publice;

c) să nu incite la ură sau discriminare pe considerente de rasă, religie, naţionalitate, sex, orientare sexuală sau etnie.

Art. 7 - (1) Emisiunile informative se supun obligaţiei de obiectivitate, echitate şi de informare corectă a publicului.

(2) În emisiunile informative, prezentarea activităţilor de campanie va fi realizată exclusiv de către radiodifuzori. Este interzisă difuzarea de materiale în legătură cu activităţile de campanie, realizate sau puse la dispoziţia radiodifuzorilor de către competitorii electorali, precum şi difuzarea de interviuri acordate de către candidaţi sau competitori electorali.

(3) Candidaţii care deţin funcţii publice pot apărea în emisiunile informative numai în probleme de strictă actualitate legate de exercitarea funcţiei lor; în aceste situaţii radiodifuzorii au obligaţia să asigure echidistanţa şi pluralismul de opinii.

Art. 8 - (1) Emisiunile electorale şi emisiunile de dezbateri electorale trebuie să asigure tuturor competitorilor electorali condiţii egale în ceea ce priveşte libertatea de exprimare, pluralismul opiniilor şi echidistanţa.

(2) În cadrul emisiunilor electorale şi al emisiunilor de dezbateri electorale competitorii electorali şi, după caz, participanţii, au următoarele obligaţii:

a) să nu pună în pericol ordinea constituţională, ordinea publică, siguranţa persoanelor şi a bunurilor;

b) să nu facă afirmaţii care pot aduce atingere demnităţii umane sau moralei publice;

c) să probeze eventualele acuzaţii cu incidenţă penală sau morală aduse unui alt candidat sau reprezentant al competitorilor electorali;

d) să nu incite la ură sau discriminare pe considerente de rasă, religie, naţionalitate, sex, orientare sexuală sau etnie.

Art. 9 - Realizatorii şi moderatorii emisiunilor electorale şi a celor de dezbateri electorale au următoarele obligaţii:

a) să fie imparţiali;

b) să asigure echilibrul necesar desfăşurării emisiunii, oferind fiecărui candidat participant la discuţii posibilitatea de prezentare a opiniilor sale;

c) să formuleze clar întrebările, fără a fi tendenţioase sau părtinitoare şi să manifeste un comportament civilizat în relaţia cu candidaţii;

d) să asigure menţinerea dezbaterii în sfera de interes a campaniei electorale şi a tematicii stabilite;

e) să solicite dovezi explicite atunci când participanţii aduc acuzaţii cu incidenţă penală sau morală unor contracandidaţi.

f) să intervină atunci când, prin comportamente sau exprimări, participanţii la emisiuni pun în pericol ordinea constituţională, ordinea publică, siguranţa persoanelor şi a bunurilor, fac afirmaţii care pot aduce atingere demnităţii umane sau moralei publice, nu probează eventualele acuzaţii cu incidenţă penală sau morală aduse unui alt candidat sau reprezentant al unui competitor electoral, incită la ură sau discriminare pe considerente de rasă, etnie, religie, naţionalitate, sex, orientare sexuală; în cazul în care invitaţii nu se conformează solicitărilor, moderatorul poate decide întreruperea microfonului acestuia sau oprirea emisiunii, după caz.

Art. 10 - (1) În cazul prezentării de sondaje de opinie cu conţinut electoral, acestea trebuie însoţite de următoarele informaţii:

a) denumirea instituţiei care a realizat sondajul;

b) data sau intervalul de timp în care a fost efectuat sondajul şi metodologia utilizată;

c) dimensiunea eşantionului şi marja maximă de eroare;

d) cine a solicitat şi cine a plătit efectuarea sondajului.

(2) Televotul sau anchetele făcute pe stradă, în rândul electoratului, nu trebuie să fie prezentate ca reprezentative pentru opinia publică sau pentru un anumit grup social ori etnic.

Art. 11 - (1) Candidaţii şi partidele politice ale căror drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea în cadrul unui program electoral a unor fapte neadevărate beneficiază de drept la replică.

(2) Candidaţii şi partidele politice ale căror drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea în cadrul unui program electoral a unor informaţii inexacte beneficiază de drept la rectificare.

(3) Radiodifuzorii au următoarele obligaţii privind dreptul la replică şi rectificare:

a) să decidă acordarea sau neacordarea dreptului solicitat în cel mult 24 de ore de la primirea unei solicitări formulate în scris; în situaţia în care solicitarea se referă la o emisiune difuzată în ultima zi de campanie electorală, decizia trebuie luată în cel mult 12 ore de la primirea solicitării;

b) să comunice solicitantului, în termenele prevăzute la lit. a), telefonic şi/sau în scris, decizia luată; în cazul neacordării dreptului solicitat, motivele trebuie să fie comunicate solicitantului şi Consiliului Naţional al Audiovizualului;

c) să difuzeze, în cazul în care decide acordarea dreptului solicitat, rectificarea sau replica în cel mult 48 de ore de la primirea solicitării; în situaţia în care emisiunea care face obiectul sesizării a fost difuzată în ultima zi de campanie electorală, rectificarea sau replica se difuzează în preziua votării;

d) să difuzeze, în cazul în care Consiliul Naţional al Audiovizualului dă câştig de cauză solicitantului, replica sau rectificarea în termenul şi în condiţiile comunicate radiodifuzorului.

(4) În preziua votării, radiodifuzorii trebuie să prevadă în program, imediat după emisiunea informativă de seară, un spaţiu de emisie pentru difuzarea rectificărilor şi a replicilor ca urmare a sesizărilor care se referă la emisiunile difuzate în ultima zi de campanie.

Art. 12 - Cu 48 de ore înainte de ziua votării sunt interzise:

a) prezentarea de sondaje de opinie sau difuzarea de spoturi de publicitate electorală;

b) invitarea sau prezentarea în emisiuni şi dezbateri electorale a candidaţilor şi a reprezentanţilor competitorilor electorali, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 11 alin. (4);

c) comentarii privind desfăşurarea campaniei electorale, precum şi cele privind competitorii electorali.

Art. 13 - În ziua votării sunt interzise:

  • a) prezentarea de sondaje realizate la ieşirea de la urne, înainte de închiderea votării;
  • b) comentarii referitoare la competitorii electorali;
  • c) îndemnuri de a vota sau de a nu vota un candidat ori candidaturile depuse de competitorii electorali.

Art. 14 - (1) Radiodifuzorii vor asigura înregistrarea emisiunilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) - c) şi a spoturilor publicitare electorale în condiţiile stabilite în Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 412/2007 privind obligaţiile ce revin radiodifuzorilor la înregistrarea programelor de radio şi de televiziune.

(2) Înregistrările prevăzute la alin.(1) vor fi păstrate timp de 30 de zile după comunicarea oficială a rezultatelor alegerilor şi vor fi puse la dispoziţia Consiliului Naţional al Audiovizualului, la cererea acestuia.

Art. 15 - (1) Nerespectarea dispoziţiilor art. 61-74 din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a dispoziţiilor Legii Audiovizualului şi ale Deciziei CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu completările ulterioare, precum şi nerespectarea dispoziţiilor prezentei decizii atrage aplicarea sancţiunilor prevăzute de Legea Audiovizualului nr.504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Faptele se constată şi sancţiunile se aplică de Consiliul Naţional al Audiovizualului, care se autosesizează sau poate fi sesizat de către cei interesaţi.

ART. 16 - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele

Consiliului Naţional al Audiovizualului,

Răsvan Popescu

 

 

Ti-a placut articolul?

Comentarii