Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
18:14 20 11 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Iată care este calendarul alegerilor locale!

ro

21 May, 2012 18:53 1232 Marime text

30 mai 2012 – desemnarea de către Preşedintele Tribunalului Constanţa a preşedinţilor şi locţiitorilor birourilor electorale ale secţiilor de votare;

·         în termen de 24 de ore de la desemnarea  preşedinţilor şi locţiitorilor birourilor electorale ale secţiilor de votare – cel târziu 31 mai orele 24,00 – preşedinţii birourilor electorale locale comunică preşedinţilor birourilor de secţie numărul de candidaţi propuşi de fiecare competitor electoral , precum şi numele şi prenumele reprezentanţilor acestor competitori , propuşi pentru completarea birourilor de secţie ;

·         în termen de 24 de ore de la desemnarea  preşedinţilor şi locţiitorilor birourilor electorale ale secţiilor de votare – cel târziu 31 mai orele 24,00 – fiecare competitor electoral comunică fie biroului de secţie , fie biroului local , numele şi prenumele reprezentanţilor acestor competitori , propuşi pentru completarea birourilor de secţie ;

·         1 iunie 2012 – completarea birourilor de secţie cu reprezentanţii competitorilor electorali care au depus candidaturi în respectiva localitate , întocmindu-se un proces verbal care constituie actul de învestitură; completarea se realizează folosind criteriul numărului total - descrescător - de candidaturi depuse de fiecare competitor pentru funcţia de consilier local + primar; la operaţiune pot participa reprezentanţi ai competitorilor ;

·         1 iunie 2012 – la orele stabilite în graficul întocmit de către Instituţia Prefectului Constanţa – predarea către preşedinţii birourilor electorale locale a unor exemplare anulate a fiecărui tip de buletin de vot , în vederea afişării , a ştampilelor de control şi a tuşierelor , ce urmează a fi predate , pe bază de proces verbal , birourilor electorale ale secţiilor de votare ;

·         cel târziu la 3 iunie 2012 - la sediul primăriei şi al biroului electoral de circumscripţie, precum şi la sediile secţiilor de votare se afişează câte un buletin de vot din fiecare categorie , după ce a fost vizat şi anulat de preşedintele biroului electoral de circumscripţie;  la cererea partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale sau a candidaţilor independenţi care participă la alegeri, biroul electoral de circumscripţie eliberează, pentru fiecare, câte un buletin de vot din fiecare categorie, vizat şi anulat.

·         cel târziu la 3 iunie orele 24,00 – formularea de contestaţii împotriva modului de completare a birourilor electorale de secţie ; contestaţiile se soluţionează de birourile electorale locale şi se comunică de îndată birourilor de secţie ;

·         3 iunie 2012 , orele 12,00 – Sala Mare a Casei de Cultură a Sindicatelor din Constanţa - instructaj organizat de biroul electoral judeţean şi Direcţia Judeţeană de Statistică cu preşedintele/locţiitorul biroului electoral local şi al secţiei de votare – pentru localităţile Constanţa, Medgidia , Năvodari , Ovidiu  , Cernavodă ; participă şi reprezentanţi ai competitorilor electorali şi mass – media ; prezenţa este obligatorie şi vizează aspecte importante legate de modul de constatare şi centralizare a rezultatului alegerilor ;

·         4 iunie 2012 , orele 12,00 – Sala Mare a Casei de Cultură a Sindicatelor din Constanţa - instructaj organizat de biroul electoral judeţean şi Direcţia Judeţeană de Statistică , cu preşedintele/locţiitorul biroului electoral local şi al secţiei de votare – pentru celelalte localităţi din judeţ ; participă şi reprezentanţi ai competitorilor electorali şi mass – media ; prezenţa este obligatorie şi vizează aspecte importante legate de modul de constatare şi centralizare a rezultatului alegerilor ;

·         cel târziu la 5 iunie 2012 - numărul definitiv de alegători se comunică de către primari birourilor electorale de circumscripţie , pe baza datelor cuprinse în copiile de pe listele electorale permanente, în copiile de pe listele electorale complementare si în lista suplimentară ;

·         cel târziu 7 iunie 2012 - copiile de pe listele electorale complementare se înaintează de către primar , pe bază de proces-verbal , în două exemplare, birourilor electorale ale secţiilor de votare; un exemplar este pus la dispoziţia alegătorilor pentru consultare, iar celălalt este utilizat în ziua alegerilor.

·         8 iunie 2012 – orele 24,00 – primirea , de către birourile electorale locale , a propunerilor de acreditare formulate de către competitorii locali care nu au reprezentanţi în anumite birouri electorale de secţie , pentru ca persoanele respective să participe la operaţiunea de numărare a voturilor la secţie ;

·         9 iunie 2012 – la orele stabilite în graficul ce va fi comunicat de Instituţia Prefectului Constanţa – buletinele de vot se preiau de către primar, împreună cu preşedintele biroului electoral de circumscripţie locală , pe bază de proces-verbal, şi se păstrează în încăperi speciale, încuiate şi sigilate ; vor fi predate totodată şi timbrele autocolante , pixuri şi alte materiale necesare operaţiunilor de vot ;

·         9 iunie 2012 – după primirea de la prefect - buletinele de vot se predau preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare, pe bază de proces-verbal ;  distribuirea şi predarea buletinelor de vot se fac în pachete sigilate de câte 100 de bucăţi.

·         9 iunie 2012 – orele 7,00 – încheierea campaniei electorale ;

·         9 iunie 2012 – orele 18,00 – biroul electoral de secţie adoptă toate măsurile necesare pentru asigurarea ordinii şi corectitudinii operaţiunilor de votare ; preşedintele biroului electoral al secţiei de votare dispune îndepărtarea materialelor de propagandă electorală de orice tip din şi de pe clădirea sediului secţiei de votare şi fixează posturile de pază în jurul localului de vot.

·         10 iunie - orele 6,00 - preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în prezenţa celorlalţi membri, verifică urnele, cabinele, existenţa listelor electorale, a buletinelor de vot şi a ştampilelor necesare votării, după care închide şi sigilează urnele prin aplicarea ştampilei de control a secţiei de votare ; preşedintele este obligat să asigure aplicarea ştampilei de control a secţiei de votare pe buletinele de vot, pe ultima pagină a acestora ;

·         10 iunie 2012 – orele 7,00 – 21,00 – desfăşurarea votării ;

·         10/11 iunie - după încheierea proceselor verbale de constatare a rezultatului votării -  pentru consiliul local, pentru consiliul judeţean, pentru primar, respectiv pentru preşedintele consiliului judeţean, se întocmeşte câte un dosar care cuprinde : procesul verbal şi contestaţiile formulate, precum şi buletinele de vot nule şi cele contestate ; dosarele se sigilează, se ştampilează, se transportă cu pază militară şi se predau biroului electoral de circumscripţie de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în cel mult 24 de ore de la încheierea votării ( cel târziu 11 iunie orele 21,00 ) ; preşedintele biroului electoral al secţiei de votare trebuie însoţit de cel puţin 2 membri ai biroului, stabiliţi prin tragere la sorţi de către preşedinte ; predarea dosarelor se face pe bază de proces-verbal.

·         11 iunie - după primirea dosarelor de la birourile electorale ale secţiilor de votare , biroul electoral de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală procedează la ordonarea acestora pe categorii de autorităţi ale administraţiei publice locale pentru care au avut loc alegeri ; dosarele conţinând procesul-verbal cu rezultatul numărării voturilor pentru consiliul judeţean şi celelalte documente prevăzute la art. 92 ( respectiv procesul verbal şi contestaţiile formulate, precum şi buletinele de vot nule şi cele contestate ) se predau locţiitorului preşedintelui biroului electoral de circumscripţie electorală pe bază de proces-verbal, care, împreună cu un alt membru al biroului, desemnat prin tragere la sorţi efectuată de preşedintele biroului, le transportă cu pază militară şi le predă biroului electoral de circumscripţie judeţeană , pe baza unui grafic ce va fi comunicat în timp util tuturor părţilor interesate ;

·         11 iunie - după primirea dosarelor conţinând procesele-verbale cu rezultatul numărării voturilor de la toate birourile electorale ale secţiilor de votare şi după soluţionarea contestaţiilor formulate, biroul electoral de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală şi judeţeană procedează la totalizarea voturilor exprimate şi la atribuirea mandatelor, în condiţiile prezentei legi ; în acest scop biroul electoral de circumscripţie consemnează, pe întreaga circumscripţie, separat pentru fiecare listă de candidaţi sau candidaţi independenţi, numărul de voturi obţinute ; se însumează – separat - numărul de voturi obţinute de fiecare candidat la funcţia de primar ; la lucrările efectuate de biroul electoral de circumscripţie pot asista candidaţii şi persoanele acreditate în acest scop, precum şi persoanele prevăzute la art. 89 alin. (1) ; operaţiunile necesare sunt reglementate prin art. 93-99 şi prin Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 57/2012 ;

·         cel târziu la 11 iunie 2012 - un exemplar al procesului-verbal pentru consiliul local, pentru consiliul judeţean,împreună cu întâmpinările, contestaţiile şi procesele-verbale primite de la birourile electorale ale secţiilor de votare, formând câte un dosar, sigilat şi semnat de preşedinte şi de membrii biroului electoral de circumscripţie, se înaintează consiliului local, respectiv consiliului judeţean , în vederea validării mandatelor ; pentru primar şi pentru preşedintele consiliului judeţean, dosarul format se înaintează, cu pază militară, în cel mult 48 de ore, la judecătoria sau, după caz, la tribunalul în a cărui rază teritorială se află circumscripţia electorală pentru care au avut loc alegeri ; al doilea exemplar al procesului-verbal întocmit de biroul electoral de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală se trimite, în termen de 24 de ore, la biroul electoral de circumscripţie judeţeană ; biroul electoral de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală sau judeţeană, după caz, eliberează certificatul doveditor al alegerilor consilierilor locali si primarului, respectiv consilierilor judeţeni si preşedintelui consiliului judeţean.

·         cel târziu la 12 iunie 2012 , orele 21,00 - cererea de anulare a alegerilor dintr-o circumscripţie electorală se poate face numai de către partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale sau candidaţii independenţi care au participat la alegeri si numai în termen de 48 de ore de la închiderea votării, sub sancţiunea decăderii ; cererea trebuie motivată si însoţită de dovezile pe care se întemeiază ; cererea poate fi admisă numai dacă cel care a sesizat frauda nu este implicat în producerea acesteia ; cererea trebuie soluţionată până la data publicării rezultatului alegerilor în Monitorul Oficial al României , Partea I ;

·         în termen de 24 de ore de la primirea tuturor proceselor-verbale de la birourile electorale de circumscripţie – centralizarea de către biroul electoral judeţean a rezultatului şi centralizării votului pentru judeţul Constanţa ; 

·         24 iunie 2012 - turul al doilea de scrutin pentru alegerea primarului sau pentru alegerea preşedintelui consiliului judeţean , în caz de balotaj .

 

Ti-a placut articolul?

Comentarii