Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
08:09 23 01 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Evaluarea activităţii Serviciului pentru Imigrări Constanţa în anul 2011

ro

19 Jan, 2012 15:40 542 Marime text
Serviciul pentru Imigrări Constanţa a prezentat ieri, în cadrul unei şedinţe prezidată de către comisarul-şef de poliţie Iordache Păun, director general adjunct al Oficiului Român pentru Imigrări, evaluarea activităţii desfăşurate în anul 2011. 
 
În cadrul şedinţei au fost prezentate rezultatele obţinute la nivelul Serviciului pentru Imigrări Constanţa, în decursul anului 2011. Astfel, în evidenţa Serviciului figurează înregistraţi 4859 de cetăţeni străini proveniţi din 113 state. Din totalul străinilor stabiliţi pe teritoriul administrativ al judeţului Constanţa, un procent de 12% au drept de şedere permanentă, 54 % beneficiază de drept de şedere temporară, iar 34% provin din state membre U. E. /S. E. E. Principalele tări de origine sunt: Turcia ( 1101 ), urmaţi de cetăţenii din Republica Moldova  (  631 ) şi cei din Germania  ( 353 ), iar restul alte cetăţenii, scopuri pentru care străinii şi-au stabilit reşedinţa pe teritoriul judeţului Constanţa sunt conexe, întregirii familiei, educaţiei (studenţi, elevi, doctoranzi) şi angajării în muncă. Din analiza datelor se constată o creştere substanţială a cetăţenilor străini veniţi în scopul reîntregirii familiei (de la 1373 in 2010 la 583 in 2011) şi la studii (de la 762 in 2010 la 859 in 2011) în paralel cu diminuarea numărului cetăţenilor străini veniţi în scop de angajare în muncă (de la  512 în 2010 la 313 în 2011).
Admisia străinilor pe teritoriul României
În cursul anului 2011 au fost primite 424 solicitări de invitare a unor cetăţeni străini din state terţe, din care 416 invitaţii au fost avizate (397 pozitiv şi 19 negativ), scăderea fiind evidentă comparativ cu anul 2010 când au fost soluţionate 947 invitaţii. Problemele generate de criza economico-financiară au determinat o scădere semnificativă comparativ cu anul anterior a numărului solicitărilor de emitere a autorizaţiilor de muncă, fiind acordate 230 de autorizaţii de muncă şi respinse 109  cereri deoarece nu au fost îndeplinite condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, îndeosebi cele referitoare la instruirea şi selecţia persoanelor ce făceau obiectul autorizării. În anul 2011 au fost soluţionate pozitiv 1858 cereri de prelungire a dreptului de şedere (1969 în 2010) şi avizate negativ 55 de solicitări ( 32 în anul 2010) ale unor cetăţeni străini care nu îndeplineau condiţiile prevăzute de legislaţia română. În perioada de referinţă au fost primite 470 cereri de emitere a certificatelor de înregistrare iar 13 cetăţeni comunitari  au solicitat emiterea cărţilor de rezidenţă permanente.
Situaţia străinilor a căror şedere a devenit ilegală
Acţiunile de combatere a şederii ilegale au constituit şi în anul 2011 o prioritate a activităţii Serviciului. Astfel, în baza planurilor de acţiune şi control, au fost organizate 107 acţiuni şi controale în teren pentru a depista străinii care stau ilegal pe raza de competenţă ( 141 ). Pentru a asigura îndeplinirea tuturor activităţilor specifice Serviciului, în paralel cu acţiunile în teren, s-au depus demersuri pentru a intensifica cooperarea cu structuri / instituţii ce au atribuţii în combaterea şederii ilegale, 71% din acţiunile de control fiind derulate în cooperare.  Activităţile operative au fost completate cu acţiuni de control a documentelor  cetăţenilor străini care s-au prezentat la sediul serviciului, 3228 cetăţeni străini făcând obiectul verificărilor efectuate la ghişeu. Urmare acestor activităţi au fost depistaţi 106 cetăţeni străini care au încălcat normele legale. Împotriva celor 247 de cetăţeni străini care au încălcat prevederile legale în domeniul migraţiei  s-au luat următoarele măsuri: 163 străini au primit decizii de returnare din care 10 cu interzicerea intrării pe teritoriul României pentru perioade determinate de timp, fiind obligaţi să părăsească teritoriul României, în termenul acordat,  5 străini au fost conduşi cu escortă la Centrul de cazare Otopeni în vederea returnării în ţara de origine, 79 străini au beneficiat de prelungirea dreptului de şedere motivat, întrucât îndeplineau condiţiile legale. 3 persoane juridice au fost sancţionate pentru primirea la muncă a unor străini fără autorizaţie. Încălcarea prevederilor legale a fost sancţionată şi prin aplicarea unui număr de 265 sancţiuni contravenţionale ( 243 în anul 2010 ), dintre care 92 avertismente şi 173 amenzi în valoare totală  de 59550 lei.
 
În cursul anului 2011 activitatea serviciului a fost  organizată şi s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile O. U. G. 55/2007 privind înfiinţarea Oficiului Român pentru Imigrări, O. U. G. nr. 194  /2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, O. G. nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European, republicata, O. U. G. nr. 56/2007 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 639 / 2007 privind structura organizatorică şi atribuţiile Oficiului Român pentru Imigrări.
Principalele atribuţii ale Serviciului pentru Imigrări ca structură specializată pe probleme de migraţie la nivelul judeţului Constanţa sunt:
- combaterea migraţiei şi angajării ilegale a străinilor;
- depistarea străinilor cu şedere ilegală, sau care au trecut fraudulos frontiera de stat;
- luarea măsurilor de îndepărtare prin emiterea deciziei de returnare de pe teritoriul României sau a deciziei de returnare sub escortă;
- analizarea documentaţiei depusă de către străini şi aprobarea rezidenţei temporare şi emiterea permisului de şedere / cărţilor de rezidenţă;
- înregistrarea şi acordarea rezidenţei permanente cetăţenilor U. E. / S. E. E.;
- avizarea invitaţiilor pentru străinii din statele cu potenţial migrator;
- eliberarea autorizaţiilor de muncă pentru străinii detaşaţi sau angajaţi la persoane juridice / fizice.
  

Ti-a placut articolul?

Comentarii