Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
03:16 24 01 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Consiliul Local Constanţa se reuneşte marţi în şedinţă ordinară. Vezi proiectele de pe ordinea de zi!

ro

25 Apr, 2013 18:55 1302 Marime text
Consiliul Local Municipal Constanţa se reuneşte, marţi, de la ora 12.00, într-o şedinţă ordinară. Pe ordina de zi figurează, până la acest moment, 39 de proiecte de hotărâre.

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului maxim de posturi din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanţa şi instituţiilor publice din subordinea Consiliului local al municipiului Constanţa;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
2. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L.nr.78 din 27.02.2012 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru Muzeul de Artă Populară Constanţa pe anul 2012;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
3. Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului General  aferent obiectivului de investiţii “Îmbunătăţirea accesului în Staţiunea Mamaia prin construirea unei pasarele pietonale”;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei pentru luna aprilie 2013, familiilor şi persoanelor singure care se încălzesc cu energie termică furnizată în sistem centralizat, energie electrică sau butelii GPL pentru sobe;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale, contului de profit şi pierdere, datelor informative, situaţia activelor imobilizate, notelor explicative la situaţiile financiare anuale, raportul administratorilor şi propunerea de distribuire a profitului obţinut în anul 2012 la S.C.Confort Urban S.R.L.Constanţa;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării planului de administrare pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă pe durata mandatului Consiliului de administraţie al S.C.Confort Urban S.R.L.Constanţa;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea propunerii privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului municipiului Constanţa;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
8. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.1 la H.C.L. nr.199/2012 privind constituirea Comisiilor permanente de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Constanţa;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unor bunuri imobile(terenuri şi/clădiri) ce aparţin domeniului privat al Municipiului Constanţa;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării H.C.L.nr.471/2007 privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile(terenuri şi/sau clădiri) ce aparţin domeniului privat al Municipiului Constanţa, cu modificările şi completările ulterioare;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurilor şi criteriilor de organizare a concursului pentru ocuparea functiilor de conducere din cadrul Cantinei de ajutor social Constanţa şi Cantinei de ajutor social Palazu Mare, aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Constanţa;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
12. Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa;
iniţiator:viceprimar Decebal Făgădău
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de teren dintre municipiul Constanţa şi Costea Mihale şi Ene Nicuşor ;
iniţiator:viceprimar Decebal Făgădău
14. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.409/26.11.2001 în sensul extinderii suprafeţei terenului dat în folosinţă gratuită Arhiepiscopiei Tomisului cu suprafaţa de 581mp.;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
15. Proiect de hotărâre privind transmiterea suprafeţei de teren de 1370,00 mp  din domeniul privat al municipiului Constanţa şi administrarea Consiliului Local al municipiului Constanţa în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor naţionale în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. – Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Constanţa a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
16. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă a U.J.C.C. Constanţa asupra terenului în suprafaţă de 67mp situat în Palazu Mare zona Complex comercial;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
17. Proiect de hotărâre privind delegarea R.A.E.D.P.P. Constanţa în vederea vânzării imobilului situat în str. Traian nr.37 ;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

18. Proiect de hotărâre privind delegarea R.A.E.D.P.P. Constanţa în vederea vânzării imobilului situat în str. Sabinelor nr.9 ;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
19. Proiect de hotărâre privind delegarea R.A.E.D.P.P. Constanţa în vederea vânzării imobilului situat în str. Petru Vulcan nr.99;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
20. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat din municipiul Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
21. Proiect de hotărâre privind  modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 214/2011 privind transmiterea unui teren din administrarea Consiliului Local al municipiului Constanţa în administrarea R.A.E.D.P.P. Constanţa în vederea executării “Programului de construire unităţi locative modulare în municipiul Constanţa şi lucrări tehnico edilitare aferente “ Campusul social Henri Coandă – str.Ştefăniţă Vodă;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
22. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 211/2011 privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
23. Proiect de hotărâre privind trecerea unor terenuri din domeniul public în domeniul privat al municipiului Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării statuii „Arcaşul” în faţa muzeului „Ion Jalea”;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
25. Proiect de hotărâre privind subvenţionarea activităţii de administrare a Campusului de locuinţe sociale”Henri Coandă”;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
26. Proiect de hotărâre privind subvenţionarea activităţii de administrare a Parcurilor de distracţie “Ţara Piticilor” şi a terenurilor de sport din Tăbăcărie, Aleea Nalbei şi B-dul I.C. Brătianu precum şi a pistei de roleri “Gravity Park”;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea exercitării dreptului de uz şi servitute de către SC Enel Distribuţie Dobrogea SA pentru două loturi de teren în suprafaţă de 19 mp. fiecare, aparţinând unităţii administrativ teritoriale a Municipiului Constanţa-Staţiunea Mamaia, Zona Nord, în vederea amplasării posturilor de transformare PT, pe toată durata de existenţă a capacităţii energetice pentru alimentare cu energie electrică;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de mediere în vederea acordării unui sprijin financiar doamnei Ciobotaru Rada;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
29. Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilităţi fiscale Regiei Autonome de Distribuire a Energiei Termice Constanţa cu privire la plata obligaţiilor fiscale aferente anului 2013;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
30. Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilităţi fiscale Regiei Autonome de Transport Constanţa cu privire la plata obligaţiilor fiscale;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
31. Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilităţi fiscale copiilor beneficiari ai măsurilor de protecţie specială aflaţi în plasament la un asistent maternal profesionist care este angajat cu contract de muncă în cadrul DGASPC Constanţa;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
32. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unei minitipografii, a unei maşini de tăiat hârtie şi a unui cuţit pentru maşina de tăiat hârtie către Arhiepiscopia Tomisului Constanţa;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
33. Proiect de hotărâre privind subvenţionarea activităţii de administrare a Parcurilor de distracţie “Ţara Piticilor” şi a terenurilor de sport din Tăbăcărie, Aleea Nalbei şi B-dul I.C. Brătianu precum şi a pistei de roleri “Gravity Park”;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
34. Proiect de hotărâre privind aprobarea exercitării dreptului de uz şi servitute de către SC Enel Distribuţie Dobrogea SA pentru două loturi de teren în suprafaţă de 19 mp. fiecare, aparţinând unităţii administrativ teritoriale a Municipiului Constanţa-Staţiunea Mamaia, Zona Nord, în vederea amplasării posturilor de transformare PT, pe toată durata de existenţă a capacităţii energetice pentru alimentare cu energie electrică;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
35. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de mediere în vederea acordării unui sprijin financiar doamnei Ciobotaru Rada;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
36. Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilităţi fiscale Regiei Autonome de Distribuire a Energiei Termice Constanţa cu privire la plata obligaţiilor fiscale aferente anului 2013;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
37. Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilităţi fiscale Regiei Autonome de Transport Constanţa cu privire la plata obligaţiilor fiscale;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
38. Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilităţi fiscale copiilor beneficiari ai măsurilor de protecţie specială aflaţi în plasament la un asistent maternal profesionist care este angajat cu contract de muncă în cadrul DGASPC Constanţa;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
39. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unei minitipografii, a unei maşini de tăiat hârtie şi a unui cuţit pentru maşina de tăiat hârtie către Arhiepiscopia Tomisului Constanţa;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

Ti-a placut articolul?

Comentarii