Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
02:47 22 03 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Consiliul Judeţean caută parteneri pentru proiectul “Modernizare infrastructură de transport pe traseul Cernavodă–DN2A”

ro

14 Aug, 2017 16:55 812 Marime text
Consiliul Judeţean caută parteneri pentru proiectul “Modernizare infrastructură de transport pe traseul Cernavodă–DN2A, asigurând conectivitatea la coridorul TEN-T Constanţa-Bucureşti”. Administraţia judeţeană achiziţionează astfel, documentaţie tehnico-economică, faza SF/DALI, inclusiv analiza cost-beneficiu, studiu de trafic şi studiu de impact asupra mediului precum şi documentaţie necesară pentru obţinerea certificatului de urbanism şi a documentaţiilor complete necesare depunerii, obtinerii şi predării către beneficiar a tuturor avizelor, acordurilor sau autorizaţiilor necesare derulării proiectului. Documentaţiile elaborate vor respecta întocmai cerinţele Ghidului Solicitantului pentru proiectele depuse prin POR 2014-2020, P.I. 6.1. SUERD şi grilele: Anexa 6.1.1. Grila de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii, Anexa 6.1.2.a) Grila de evaluare tehnicofinanciară, Anexa 6.1.2 b SUERD - Grila de analiză a conformităţii şi calităţii studiului de fezabilitate / documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, Model M - Notă privind încadrarea în standardele de cost (în mod special se vor urmări anume, acele cerinţele cuprinse în Pachetul de aplicaţie - Ghidul Solicitantului şi grile ce ţin de proiectant).
Pot participa toţi operatorii economici interesaţi indiferent dacă aceştia deţin sau nu cont în SEAP. Operatorii economici interesati pot posta oferta de pret totala in sistemul electronic SEAP, sectiunea catalogul produse/servicii/lucrari. Autoritatea contractanta va achiziţiona serviciile de mai sus respectând prevederile art. 43 din HG 395/2016. Ofertantul desemnat câştigător va posta oferta în SEAP, în condiţiile în care deţine cont. În cazul în care ofertantul selectat nu va îndeplini condiţiile de participare sau refuză încheierea contractului, va fi selectat/contactat operatorul economic situat pe următorul loc, în baza criteriului de adjudecare.
Informaţii şi clarificări privind achiziţia pot fi solicitate la Serviciul Achiziţii, Analiză Piaţă, Urmărire Contracte, Consiliul Judeţean Constanţa.
Preţul ofertei – punctajul maxim acordat este de 40 puncte Algoritm de calcul: - Pentru oferta cu pretul cel mai mic se va acorda punctajul maxim alocat acestui factor de evaluare, respectiv 40 de puncte. -Pentru alt pret decât cel mai mic, punctajul se va acorda dupa cum urmeaza: P(1)(n)= (pretul cel mai mic / pret oferta) x 40 2. Componenta tehnica – punctajul maxim acordat este de 60 puncte Factorii componentei tehnice: 2.1 Durata de elaborare a proiectului (maxim 40 zile calendaristice) – punctaj maxim acordat este de 20 puncte Algoritm de calcul: a) Pentru cea mai mica durata de elaborare a proiectului - punctaj maxim acordat 20 puncte; b) Pentru o durata intermediara de elaborare a proiectului, mai mica sau egala cu 40 zile calendaristice, punctajul se acorda dupa formula: P(n) durata = durata minima/durata (n) ofertata.
Termenul limită de depunere a ofertelor: 18.08.2017, ora 12:00. Toţi operatorii economici interesaţi vor transmite ofertele la Registratura CJC cu scrisoare de înaintare.
Ofertantului câştigător i se va solicita până la încheierea contractului, prezentarea certificatului constator emis de ONRC, din care să rezulte că ofertantul are înscris obiectul de activitate corespunzător obiectului contractului.

Ti-a placut articolul?

Comentarii