Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
16:08 22 03 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Convocatorul Sedintei de Consiliu Local Municipal Aprilie 2012

ro

06 Apr, 2012 02:05 1795 Marime text

în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanţa în şedinţă ordinară, Miercuri, 11 aprilie 2012, ora 1200, la Complex hotelier Malibu, staţiunea Mamaia, cu următoarea ordine de zi :

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului municipal pe anul 2012;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unor bunuri imobile(terenuri şi/sau clădiri) ce aparţin domeniului privat al Municipiului Constanţa;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării H.C.L. nr.471/24.09.2007"privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile(terenuri şi/sau clădiri) aparţinând domeniului privat al municipiului Constanţa", cu completările şi modificările ulterioare";

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat a unor mijloace fixe şi obiecte de inventar reprezentând instalaţii de iluminat ornamental şi elemente ale instalaţiilor de iluminat public aflate în gestiune delegată la S.C.Confort Urban în vederea scoaterii din funcţiune prin casare în condiţiile legii;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal - trecere teren din extravilan în intravilan pentru construire hale produse agroindustriale, teren în suprafaţă de 50 000 mp, proprietatea S.C. P&C Trust Impex S.R.L.;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal - Introducere teren din extravilan în intravilan şi lotizare, sola 118 parcela A 1082/14 lot 1/1, ½ şi lot 2, teren în suprafaţă de 49 000 mp., proprietatea numiţilor Tudoran Cristian-Mircea şi Teriş Mărioara şi Traian;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu-Construire locuinţă P+M, str.Slt.Anghelescu Temelie nr.14A, teren în suprafaţă de 193,20 mp conform actelor şi 193,00 mp conform măsurătorilor, proprietate Ioana Alexandru;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal - Introducere ca trup izolat în intravilanul municipiului Constanţa şi lotizare parcela A 1071/19(sola 117) zona Viile Noi, teren în suprafaţă de 4,90 ha, proprietatea numitului Tomescu Marius-Ioan;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

9. Proiect de hotărâre privind modificareaşi completarea art.1 din H.C.L. nr.638/19.11.2008;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

10. Proiect de hotărâre privind modificareaşi completarea art.3 al Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al R.A.E.D.P.P. Constanţa-Anexa nr.1 la H.C.L.nr.85/27.08.2008, cu modificările şi completările ulterioare;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea sediului social şi a punctelor de lucru ale Regiei AutonomeExpoltarea Domeniului Public şi PrivatConstanţa;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea HCL nr.145/2011 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de asociere în participaţiune nr.88482/12.07.2002 încheiat între Municipiul Constanţa şi SC Pinguin Agrement SRL în vederea realizăriiactivităţii de agrement nautic şi servicii conexe, Mal Lac Siutghiol, Zona Metropol;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor cheltuieli de reprezentare şi protocol pentru anul 2012;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Promenadă Turistică Mamaia şi a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

16. Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa;

iniţiator:viceprimar Decebal Făgădău

17. Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul public în domeniul privat al municipiului Constanţa;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

18. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare RAEDPP Constanţa asupra unor imobile situate în municipiul Constanţa;

iniţiator:viceprimar Decebal Făgădău

19. Proiect de hotărâre privind trecerea unor suprafeţe de teren din domeniul privat în domeniul public al municipiului Constanţa;

iniţiator:viceprimar Decebal Făgădău

20. Proiect de hotărâre privind preluarea din gestiune delegată a SCIL Confort Urban SRL Constanţa a unor suprafeţe de teren;

iniţiator:viceprimar Decebal Făgădău

21. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în HCL nr.95/2012;

iniţiator:viceprimar Decebal Făgădău

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate, a modalităţii de gestiune şi a caietului de sarcini al serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Constanţa;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public şi Privat Constanţa;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

24. Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 din HCL nr.98/2012 privind constituirea comisiei speciale de analiză şi verificare a modului de exercitare a dreptului de administrare asupra imobilelor de către unităţile de învăţămănt preuniversitar de stat;

iniţiator: consilier municipal Răducu Popescu

PRIMAR,

RADU ŞTEFAN MAZĂRE

Ti-a placut articolul?

Comentarii