Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
10:04 24 04 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

CONVOCATOR Societatea COMVEX S.A. Constanța (continuare) 2

2017.12.21

G. Informații suplimentare
Începând cu data de 22 Decembrie 2017, următoarele documente pot fi consultate și obținute de acționarii Comvex de la sediul Societății, în zilele lucrătoare între ora 08:00 – 16:00, sau de pe website-ul Societății www.comvex.ro: Convocatorul AGOA (disponibil în limba română și limba engleză); Formularele de Împuterniciri Speciale pentru reprezentarea acționarilor în AGOA, formulare care vor fi actualizate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi sau propuneri de hotărâri (disponibile în limba română și limba engleză); Formularele de Buletin de vot prin corespondență pentru participarea și exprimarea votului acționarilor în AGOA, care vor fi actualizate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi sau propuneri de hotărâri (disponibile în limba română și limba engleză); Documentele și materialele informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi a AGOA; Proiectele de hotărâri pentru punctele de pe ordinea de zi a AGOA.
La AGOA, acționarii Societății sau reprezentanții lor vor prezenta un act de identitate valabil, în original, pentru a-și proba identitatea.
Întreaga procedura referitoare la ținerea sedinței AGOA se desfășoară în limba română. Pentru acționarii care nu cunosc limba română, Societatea pune la dispoziție traducător autorizat pentru limba engleză.
Orice și toate documentele referitoare la AGOA prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.
Prin folosirea mijloacelor electronice se înțelege transmiterea cererilor privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA, întrebărilor adresate Societății privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA, notificarea desemnării reprezentantului, precum și a tuturor documentelor solicitate pentru dovedirea identității acționarului sau reprezentantului, electronic, în scris, prin scanarea originalelor în format *.pdf, transmise prin e-mail la adresa office@comvex.ro, precum și transmiterea împuternicirilor de reprezentare, cu respectarea condițiilor legale aplicabile și a prevederilor de la punctele D și E.

Toate documentele pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pot fi depuse la registratura Societății, în zilele lucrătoare, doar în intervalul orar 08.00-16.00.
Informații detaliate privind drepturile acționarilor menționate sunt disponibile pe website-ul Societății www.comvex.ro.
La data convocării, capitalul social al Societății este de 29.139.927,5 lei și este format din 11.655.971 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 2,5 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor Societății.
Informații suplimentare se pot obține la sediul Societății sau la numărul de telefon 0241.603051, în zilele lucrătoare, între orele 08:00 –16:00.

Președintele Consiliului de Administrație,
Viorel Panait

407 -

Din aceiasi categorie

CONVOCATOR Societatea COMVEX S.A. Constanța (continuare) 2
21 Dec, 2017 Convocatoare

G. Informații suplimentare Începând cu data de 22 Decembrie 2017, următoarele documente pot fi consultate și obținute de acționarii Comvex de ...

408 -
CONVOCATOR Societatea COMVEX S.A. Constanța (continuare)
21 Dec, 2017 Convocatoare

Reprezentanții acționarilor persoane juridice ai Comvex își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de ide...

215 -
CONVOCATOR Societatea COMVEX S.A. Constanța
21 Dec, 2017 Convocatoare

Consiliul de Administrație al Societății COMVEX S.A. Constanța prin Președinte, înregistrată la Registrul Comerțului Constanța sub nr. J13/62...

257 -
LITORAL S.A - Convocator
18 Dec, 2017 Convocatoare

Consiliul de Administraţie al Societǎtii LITORAL S.A., cu sediul in Staţiunea Mamaia, Vila 26, Camera 8, jud. Constanţa, înmatriculată la Ofici...

210 -